zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chemtec Praha 2003

10.11.2003
Chemické látky
Chemtec Praha 2003
Ve dnech 7. - 9.října 2003 proběhl ve střední hale a v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze - Holešovicích už 10. ročník Mezinárodního veletrhu chemie a plastů CHEMTEC PRAHA 2003. V téměř stovce stánků se představilo více než 180 firem, nejvíce samozřejmě z ČR, ale také ze Slovenska, Polska,Ruska, Maďarska, SRN, Rakouska, Ukrajiny, Itálie, Indie a Tchaj-wanu. Ze zahraničních účastníků bylo jako vždy nejvíce firem z Německa. Akci uspořádala Incheba v odborné e spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a s Asociací českých chemických společností. Pražský Chemtec je pravidelným místem setkání, manažerů a odborníků z chemického odvětví. Jde o každoroční prezentaci předních českých a zahraničních firem - uveďme např. Agrofert Holding, Aliachem, Unipetrol, Siemens, Chemopetrol, Kaučuk, Lovochemii Lovosice, Borsodchem MCHZ, Ciech, Precolor Prechezu, Dezu, Ostacolor anebo Zentivu. Nomenklatura veletrhu: Všeobecná chemie, spotřební chemie, zpracování plastů, biotechnologické procesy, laboratorní technika a analytika, aparaturní technika, výpočetní technika, procesní technika, chemické strojírenství, chemie ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí, doprava a manipulace v chemických provozech, výuka chemie, odborná chemická a petrochemická literatura a časopisy, informace v oblasti chemického výzkumu a vývoje. MEZITITULEK: Hodně laboratorní techniky Zatímco střední hala výstavního paláce patřila spíše prezentaci velkých českých a zahraničních společností, pravé křídlo paláce patřilo velkému množství spíše menších expozic, které předváděly nabídku a možnosti spíše drobnějších vystavovatelů. Lze říci, že v exponátové náplni dominovala laboratorní technika používaná v chemických provozech i ve výzkumu a vývoji, a to se zahrnutím techniky měření a regulace. MEZITITULEK: Doprovodný program: 4 bloky Jestliže na základě dosavadních ročníků Chmtecu se dá říci, že toto podujetí mělo vždy hodnotný doprovodný program, pak o letošním ročníku to platí snad dvojnásob. Navíc řada přednesených referátů se týkala aktuálních otázek, jež musejí české chemické podniky řešit (a vyřešit) před vstupem ČR do EU. \"Unijní\" aspekt znatelně prostupoval i ty referáty, které prvoplánově nebyly na evropský aspekt orientovány. V rámci bloku \"Chemická legislativa ČR a EU\" např. zazněly příspěvky na téma \"Nová chemická legislativa EU- Spolupráce CEFIC a nových členských zemí na její implementaci\", \"Stávající a připravovaná chemická legislativa EU a ČR\" anebo \" Skladování chemických látek v laboratořích v návaznosti na legislativu EU\". V tomto bloku také Ing. František Dvořák ze Svazu chemického průmyslu ČR promluvil na téma \"Chemická politika\". Ing. Petr Finger z Národního inspekčního orgánu SLP - VÚV T. G. Masaryka hovořil o správné laboratorní praxi, přesněji řečeno i principech právní úpravy regulující tuto oblast práce chemických odborníků. Také druhý blok či sekce doprovodného programu byla \"unijní\". Jeden referát zde přednesený se týkal tématických priorit a nástrojů zapojení českých firem a jiných organizací do 6. Rámcového programu vědy a výzkumu EU, pokud jde o chemii. Docent Karel Ciahotný z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze hovořil na téma zkušeností jeho školy se zmíněným 6. RP. Obecněji pak byl zaměřen referát pracovníka Svazu průmyslu a dopravy Ing. Pavla Dzidy o nástrojích podpory vědy a výzkumu v ČR. Třetí blok se týkal integrované prevence v chemickém průmyslu. V tomto rámci hovořil např. Ing. Ladislav Špaček z MPO ČR, který podal informace o nejlepších dostupných technikách prevence a o roli MPO a o činnosti zaměřené na podporu chemických firem v době absencí referenčních dokumentů. Ing. Jaroslav Zich z Agentury integrované prevence přednesl názory této agentury na věcnou a časovou připravenost žadatelů a správních úřadů o integrované povolení. Čtvrtý blok se týkal chemie ve vztahu k životnímu prostředí. Velký zájem vyvolala přednáška Ing.Vladimíra Novotného z Unipetrolu na téma \"Environmentální, sociální a ekonomická hlediska rozvoje chemického průmyslu - věcné a časové podmínky realizace moderních výrobních postupů ve světle rostoucí konkurence v rozšířené EU\". Důraz na tématiku životního prostředí byl pochopitelný, protože na něm se v nedávné minulosti u nás i v zahraničí četné chemické podniky negativně podepsaly. Ing. E. Malášek z MŽP ČR přednesl projev na téma \"Důvody a stav příprav pěti novel environmentální legislativy\" (zákony o vodách, odpadech, obalech, ochraně ovzduší a prevenci závažných havárií). Jiný referát se týkal otázek recyklace výrobků z PVC v zemích EU a u nás. Na podobné téma se hovořilo v příspěvku o odpadních olejích a obalech, kde rovněž byla srovnávána situace u nás a v zemích EU. Ing. Jaroslav Zeman z firmy Silon přednesl příspěvek o podmínkách a výsledcích sběru a zpracování vybraných odpadních plastů. MEZITITULEK: Firemní prezentace Prezentací zúčastněných firem proběhlo několik desítek - připravily je např. firmy Chemopetrol, Kaučuk, BorsodChem, České ekologické manažerské centrum anebo ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu). Nešlo zde však pouze o Public Relations těchto firem - i zde byly předneseny hodnotné referáty, a to nejenom s komerční, nýbrž i technickou resp. environmentální problematikou. Uveďme tu např. přednášku odborníků z České rafinérské o aktuální situaci na trhu standardních a alternativních pohonných hmot v ČR, anebo přednášku experta z firmy Shell o bezpečnosti při přepravě s skladování pohonných hmot. Odborníci z firem Koramo a Paramo promluvili o stategii výroby a distribuce maziv v ČR. Prezentovala se i vysokoškolská pracoviště chemického výzkumu a vývoje, a to VŠChT Praha a Univerzita Pardubice - Fakulta chemické technologie. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí