zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

S komfortem proti skleníkovému efektu

14.11.2003
Obecné
Ovzduší
S komfortem proti skleníkovému efektu
Topení dřevem, vesměs v malých individuálních zařízeních, je v současné době jedním ze způsobů vytápění, které využívají neustále se obnovující zdroj energie. Kotle ústředního topení, které spalují kusové dříví, vyžadují relativně nejvíce obsluhy. Na oplátku poskytují laciné teplo; obvykle je možné přikládat spolu s poleny i trochu pilin, hoblin nebo jiného dřevního odpadu. Lze topit i pilinovými briketami, které jsou však dražší. Dřevokotle se dnes vyrábějí téměř výhradně jako zplyňovací, tj. spaluje se v nich dřevoplyn, který se ze dřeva uvolní v násypce kotle. Díky tomu je účinnost spalování vysoká a emise nízké. Aby však kotel dobře fungoval, musí být palivo suché (vlhkost kolem 20 %). Syrové dřevo by mělo vysychat alespoň dva roky. Jestliže starší rodinný domek spotřebuje za rok 15 - 25 prostorových metrů dřeva, pak jsou potřebné poměrně velké skladovací prostory. Vytápění polenovým dřevem znamená i náročnější přípravu paliva. MEZITITULEK: Efektivnost akumulační nádrže Z konstrukčních důvodů mají i nejmenší kotle výkon od přibližně 16 kW. Moderní rodinný dům však může mít tepelnou ztrátu 10 až 15 kW (i méně), navíc jen několik dní v roce. Tato disproporce se řeší tak, že mezi kotel a systém ústředního vytápění se zařadí akumulační nádrž. Kotel pak pracuje určitou dobu na plný výkon a teplo se akumuluje pro pozdější spotřebu v nádrži. Po nabití nádrže se kotel přepne do tzv. teplé rezervy, kdy palivo zvolna prohořívá a kotel má přitom nepatrný výkon s minimální spotřebou paliva. Podle velikosti akumulační nádrže a venkovní teploty pak stačí přikládat palivo do kotle jen občas, navíc v době, kdy má majitel čas - odpadá přikládání v noci, ranní roztápění atd. Systém topení si podle potřeby odebírá teplo z akumulační nádrže, což zvyšuje jeho efektivitu a značně zlepšuje jeho regulovatelnost. Další výhodou tohoto řešení je dosažení nejvyšší účinnosti spalování při nejnižších emisích. Kromě úspory paliva se tak prodlouží i životnost kotle. Akumulační nádrž lze také doplnit o ohřev solárním systémem nebo jiným (levným) zdrojem tepla. Kvůli všem těmto výhodám stojí za úvahu instalace akumulační nádrže i do starších systémů. Mnoho lidí si pořizuje interiérová kamna -kachlová nebo krb. Pro větší účinnost tohoto druhu vytápění přišli výrobci s krbovými vložkami, které navíc dokáží vzniklé teplo rozvést do vedlejších místností (teplovzdušně -vzduchovým potrubím) nebo i do radiátorů ústředního topení či do akumulační nádrže. MEZITITULEK: Kotle na peletky Problém s přípravou dřeva a částečně i se skladovacím prostorem řeší peletky. Jde o miniaturní brikety lisované z pilin. Jsou vždy suché (zvlhnou-li, rozpadají se), jsou těžší než dřevo a dobře se skladují. Sklad paliva však musí být suchý a poblíž kotle. Do kotle se peletky dopravují automaticky, šnekovým dopravníkem. Spalují se přímo, bez zplyňování, takže výkon kotle se dá regulovat automaticky -vyšší nebo nižší rychlostí přikládání. Některé kotle umožňují vybírat popel i za chodu, takže mohou hořet nepřetržitě od podzimu do jara, zatápění odpadá. Komfort je srovnatelný s vytápěním kapalným plynem nebo lehkým topným olejem (LTO). To je patrně spolu s cenou a přínosem pro životní prostředí jeden z důvodů, proč jsou tak oblíbené v Rakousku, kde vytlačují právě LTO. U nás jsou peletky zatím poměrně drahým palivem, přibližně na úrovni zemního plynu. MEZITITULEK: Proč topit dřevem Kromě příznivé ceny a komfortu je pro mnoho lidí důvodem pro topení dřevem i jejich vztah k životnímu prostředí. Dřevo nezhoršuje skleníkový efekt - CO2, který se při jeho spálení uvolňuje, byl předtím pohlcen rostoucím stromem. Emise ostatních škodlivin jsou rovněž poměrně nízké; důležité je mít správně seřízený kotel a netopit mokrým dřevem (natož pálit odpadky z domácnosti). Pro někoho je důvodem i snaha být co nejméně závislý na dodávkách plynu, elektřiny, uhlí. V současné době mohou fyzické osoby získat od Státního fondu životního prostředí dotaci na kotel na dřevo až ve výši 30 % investičních nákladů. Pro obce a jiné právnické osoby existuje širší nabídka dotací. Podrobnosti o podporách, ale i pomoc s výběrem vhodného zařízení lze získat zdarma v síti středisek EKIS České energetické agentury a ovšem i na internetu (např. www.ekowatt.cz, http://www.i-ekis.cz). AUTOR: Ing. KAREL SRDEČNÝ EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí