zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Barevné popelnice v ulicích jsou užitečné

18.11.2003
Odpady
Barevné popelnice v ulicích jsou užitečné
O tříděném odpadu a jeho dalším využití jsme hovořili s ředitelem odboru infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy ing. Petrem Šulcem. Jak dlouho se už v Praze provozuje tříděný sběr? Hlavní město Praha začalo s tříděným sběrem dále využitelného odpadu před téměř šesti lety, kdy se v ulicích objevily první barevné popelnice. Zelené na sklo, žluté na plast, modré na papír. V současné době jich je v ulicích Prahy asi 2900. Dalších zhruba 1000 sběrných míst jezřízeno přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace. Kdo a podle jakého klíče o umístění nádob rozhoduje? Stanoviště určují úřady městských částí, a to s ohledem na typ zástavby. Například v oblasti bytových domů je jedno sběrné místo pro zhruba 400 až 500 obyvatel, v zástavbě rodinných domů to pak je pro zhruba 200 obyvatel. Blíží se doba předvánočního úklidu, kdy Pražané budou barevné popelnice asi více plnit. Co když nebudou stačit? Pokud dochází k přeplňování sběrných nádob, lze po dohoděs městskými částmi zvýšit četnost svozu či zajistit přistavení další sběrné nádoby v průběhu celého roku. Jestliže obyvatelé zjistí, že v delším období jsou kontejnery na tříděný odpad dlouhodobě přeplňované, mohou se s podnětem na navýšení četnosti odvozu obrátit na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části. A kam putuje vytříděný odpad? Jednotlivé druhy odpadu jsou předávány společnostem, jež vytřídí nečistoty, kterých bývá až deset procent. Dále se každýdruh odpadu ještě třídí na jednotlivé komodity - například plasty se dále třídí na PET, fólie, tvrdé plasty - lahve od šamponů a podobně. Vytříděné suroviny jsou prodávány zpracovatelským zařízením k dalšímu využití. Stálými zpracovateli jsou Papírny Bělá pro papír, pro plasty Silon a pro sklo Avirunion. Kolik dostává město za tříděný odpad? Za prokazatelně využité množství jednotlivých druhů odpadů dostává město na základě smlouvy se společností EKOKOModměnu, která asi z poloviny pokrývá náklady na systém tříděného sběru odpadu. Z tohoto důvodu má Praha přímý zájem na tom, aby vytříděné druhy odpadů byly dále předávány k využívání, aby nebyly ukládány na skládku ani spalovány ve spalovně odpadu. Ovšem tříděný sběr není zatím ekonomicky výhodný, proto ho město dotuje ze svého rozpočtu částkou převyšující 100 milionů korun za rok. Je to ale nutné s ohledem na životní prostředí. Jak se třídí odpad Rok Plasty Sklo Papír 1998 684 2 248 3 983 1999 2 172 3 018 8 205 2000 3 586 5 039 11 152 2001 4 623 6 016 11 501 2002 5 081 6 711 13 738 2003 4 457 5 449 11 347 (údaje v tunách ročně, rok 2003 výsledky za první tři čtvrtletí) Zdroj: Večerník Praha
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí