zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program CEEF usnadňuje cestu k energeticky úsporným projektům

19.11.2003
Obecné
Program CEEF usnadňuje cestu k energeticky úsporným projektům
Přes 400 miliónů amerických dolarů je připraveno na podporu energeticky úsporných projektů v šesti středoevropských zemích, včetně České republiky. Podpora má formu částečných záruk při sjednávání úvěrů na realizaci těchto projektů. Obce a města ji sice nemohou přímo využít, ale jimi zřizované organizace typu technických služeb, provozující například energetická hospodářství, již ano.
Poté, co byl formou pilotního projektu koncem minulého desetiletí úspěšně odzkoušen v Maďarsku, začíná se program Podpora rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (Comercialising Energy Efficiency Financing - CEEF) podporovaný nadnárodní finanční společností IFC (International Finance Corporation), prosazovat také v dalších středoevropských zemích. IFC, která je členem Světové banky a jejímiž akcionáři je vedle 174 dalších států také Česká republika, má pro tento program jako jeho organizátor u nás, v Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a na Slovensku kromě 87 miliónů amerických dolarů vlastního kapitálu celkem připraveno více než 300 miliónů dolarů soukromého kapitálu a 19 miliónů dolarů formou příspěvku Světového programu ochrany životního prostředí GEF (Global Environment Facility).

SAMOFINANCOVATELNOST A OMEZENÍ EMISÍ

Podle Pavla Vajdy, regionálního manažera CEEF pro Českou republiku a Slovensko, se očekává, že jen závazek GEF vložit do projektu zmíněných 19 miliónů dolarů, z nichž 15 miliónů má být použito na bankovní záruky, vyvolá investice ve výši 112 až 225 miliónů dolarů. Tento odhad vychází z předpokladu, že na 50 procent investic budou z prostředků programu poskytnuty záruky, jejichž celková výše se bude pohybovat v rozmezí 45 miliónů až 90 miliónů dolarů (v závislosti na poptávce), přičemž každá energeticky úsporná investice bude z 20 procent financována z vlastních zdrojů. Tato podmínka spolufinancování, jak zdůrazňuje management programu CEEF, je v souladu s požadavky místních finančních institucí na typickou finanční transakci. Obecně pro projekty, ucházející se o podporu z programu, platí, že musí snižovat emise skleníkových plynů a zároveň být ekonomicky výhodné, resp. samofinancovatelné. Podpora z programu se zásadně poskytuje pouze právnickým osobám z řad malých a stř edních firem. Ze strany IFC však v programu CEEF nejde pouze o sdílení rizika financování projektů smluvními komerčními bankami. Program totiž pamatuje také na odbornou technickou pomoc pro realizační firmy i koncové uživatele, stejně jako na finanční asistenci při přípravě projektů.

Po relativně pomalém startu při odzkušování programu CEEF v Maďarsku se tam nyní schvaluje zhruba pět energeticky úsporných projektů měsíčně - každý průměrně za 250 tisíc dolarů. Zatímco do vstupu CEEF na maďarský finanční trh tamní komerční banky byly nedůvěřivé k tomuto typu projektů, navíc předkládaných malými a středními firmami, nyní už objevily jejich výhodnost a osvojily si v tomto segmentu i dostatečné zkušenosti. Při financování energeticky úsporných projektů dnes v Maďarsku jako smluvní partneři IFC působí již šest komerčních bank. Díky tomu se v Maďarsku v současné době úspěšně daří realizaci těchto projektů i v menších městech a obcích.

FINESA JE U NÁS PRVNÍ

Prvním bankovním domem, který v České republice do programu CEEF jako smluvní partner IFC vstoupil, je Česká spořitelna, a. s. Ta pro klienty, kteří chtějí využít bankovních záruk IFC, připravila nový úvěrový produkt FINESA (Financování Energií Spořicích Aplikací). FINESA je forma investičního úvěru pro právnické osoby ze segmentu malých a středních firem na financování energeticky úsporných projektů. Na tento Českou spořitelnou zprostředkovaný úvěr IFC poskytuje až 50procentní záruku (je obsažena již v ceně úvěru), čímž se snižují nároky na zajištění úvěru ze strany klienta. Výše úvěru může být od 2 až do zhruba 150 miliónů korun, délka splatnosti je 5 až 7 let se zárukou, přičemž delší splatnost lze případně dohodnout individuálně. Úroková sazba je buď fixní, nebo pohyblivá., u plovoucího úročení je referenční sazba 3M Pribor. Úvěr lze dojednat v komerčních centrech České spořitelny, ale do programu poskytování záruk je zapojena i její dceřiná společnost ČS Leasing, a. s.

Podstatným kritériem pro poskytnutí úvěru, poskytovaného v českých korunách od dvou miliónů výše, jsou úspory energie a emisí skleníkových plynů. Ze žádostí o úvěr jsou vyloučeny firmy podnikající v oblasti hazardních her, výrobě a distribuci tvrdého alkoholu, tabákových výrobků nebo zbraní.

KLADNO BY NOVOU PŘÍLEŽITOST UVÍTALO

Primátor Kladna Mgr. Milan Volf v odpovědi pro náš časopis uvedl, že program CEEF nabízí zajímavé finanční možnosti i pro toto významné středočeské město, byť s ním dosud v naší zemi žádné zkušenosti neexistují. \"Energetické projekty jsou vždy spojené s nezanedbatelnými nároky na investice,\" řekl dále Mgr. Volf. \"Přímo v Kladně proto spatřuji uplatnění CEEF zejména při rekonstrukci starých objektů v majetku města či například v nově budovaném aquaparku. Konkrétní projekty však musí vycházet především z městské společnosti TEPO a dalších subjektů zřizovaných městem pro správu bytového fondu či sportovních areálů,\" dodal primátor.

S Ing. Františkem Samkem, ředitelem uvedené kladenské společnosti TEPO, s. r. o., se primátor shodl v tom, že pro municipální sféru by však v rámci programu CEEF tuzemské banky měly počítat s nižším než tříprocentním úrokem. Ing. Samek k tomu vysvětlil: \"Města mají velmi solidní krytí úvěru svými městskými rozpočty a svými majetky,. Obecně financování energeticky úsporných projektů lze postavit na zásadách uvedených v Energetické koncepci Statutárního města Kladna, přijaté zastupitelstvem města loni v září.\" Ředitel už má zhruba jasno, pro projekty jakého druhu by podpora z CEEF ve městě připadala v úvahu: \"V majetku města jsou budovy, u nichž by rekonstrukce tepelných rozvodů a lepší odizolování byly přínosem. Na část objektů už jsou zpracovány energetické audity. Další možnost by představovala rekonstrukce topných systémů rodinných domů v okrajových čtvrtích, kde dosud není rozvoj plynu. Financování ze zdrojů CEEF by bylo možné také v dokončovaném aquaparku při případné instalaci solárních článků na ohřev vody.\" Ing. František Samek také poukázal na to, že zatímco program CEEF je v české praxi teprve novinkou, obdobné financování energetických projektů metodou EP C a EC (viz například Moderní obec č. 9/2003) už má širokou publicitu a je je u nás již vcelku dobře zavedeno. Nicméně financování pomocí CEEF může být podle inženýra Samka - rovněž velmi výhodné. \"Předpokladem ovšem je mít dobře zpracovaný business plán,\" dodal ředitel, \"ale o jejich existenci v případě projektů mnoha měst zatím pochybuji.\"

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

CÍLE PROGRAMU CEEF

Kromě prvotního cíle programu, jímž je snížit emise skleníkových plynů, má program ve střední Evropě další souběžné cíle:

podpořit vstup místních finančních institucí na trh financování energeticky úsporných projektů;

vytvořit zkušenosti a rozvinout schopnosti místních bank financovat tento typ projektů;

poskytnout žadatelům výhodnější úvěrové podmínky;

podpořit vznik nových finančních produktů, odpovídajících různým sektorům, včetně komunálního;

rozšířit využití finančních nástrojů GEF, které nejsou závislé na grantech, čímž se dosáhne vyššího pákového efektu;

zdokonalit a zefektivnit administrativní a řídicí procedury, které byly vyvinuty během pilotního programu v Maďarsku, včetně kontroly poskytnutých úvěrů a přípravy projektu.

Pramen: IFC
ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí