zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nízkoenergetické bydlení - dobrá investice

20.11.2003
Obecné
Nízkoenergetické bydlení - dobrá investice
Již od poloviny sedmdesátých let se začali odborníci zabývat otázkou, jak snížit spotřebu energie v rámci bydlení. Přispělo k tomu především zjištění, že se světové zásoby klasických zdrojů energie zmenšují. Z toho vyplynulo jejich zdražování a následná potřeba úspor při jejich čerpání na jedné straně a hledání nových, nejlépe obnovitelných zdrojů energie na straně druhé. V současnosti se o různé úspory nákladů na energii zajímá nejen odborná, ale i širší veřejnost.Vysokým doplatkům za energie věnují pozornost jak uživatelé bytů, tak majitelé rodinných domů.
Již situování domu a jeho tvar jsou prvními důležitými kroky. Za nejvhodnější je považován dům s nejvyšší stěnou prosklenou a směrovanou na jih, směrem k severu klesající střechou a severní stěnou nejnižší a pokud možno bez oken. Dům tak bude z jihu získávat pasivně teplo ze slunce.

Dalším faktorem je volba stavebního materiálu s dobrými izolačními vlastnostmi. K zaručenému úspěchu ovšem vedou pouze precizně provedené stavební práce, plně využívající vlastnosti stavebního materiálu a zamezující vzniku tepelných mostů. Již v návrhu projektu je třeba promyslet způsob vytápění, větrání s rekuperací vzduchu a způsob přípravy teplé vody.

Modernizace

Ani starší zástavba není bez naděje, pokud jde o snížení nákladů na spotřebu energie. Jde především o dodržení správného pořadí jednotlivých kroků. Začít je třeba zlepšením izolačních vlastností stěn a všech otvorů v nich, tj. hlavně oken a dveří. Sem patří zateplování zdí, zasklení lodžie, výměna skel, případně celých oken za nová atd. Teprve potom je třeba zjistit, o kolik se snížila potřeba tepla a zda nedošlo ke snížení kvality bydlení (např. ztížené větrání, výrazné zvýšení nebo snížení vlhkosti místností). Pokud je vše v rovnováze, není nutné dělat další kroky.

Většinou však na řadu přichází modernizace otopné soustavy, často spojené s řešením procesu výměny vzduchu - větráním. Odborníci dokáží přesně určit, kolik tepla potřebuje konkrétní domácnost, a díky kvalitní regulační technice je dnes doslova hračkou dimenzovat výkon kotle či soustavy pro využití alternativního zdroje energie každé domácnosti na míru. Věřte, že přetápění se už opravdu nenosí - není známkou bohatství, ale nehospodárnosti a bezohlednosti k životnímu prostředí.

Vytápění - klasika, nebo alternativa?

Snížení spotřeby energie lze dosáhnout jak s klasickými topnými systémy, tak s těmi, jež využívají alternativních zdrojů tepla. První případ představují často kotle, především plynové. Při zvažování, zda ponechat stávající kotel, či pořídit nový, hrají roli především jeho \"ekonomické\" vlastnosti: ztráty tepla spalinami a povrchové ztráty kotle. U nízkoteplotních kotlů jsou vysoké ztráty tepla spalinami, neboť potenciální teplo v nich skryté odejde nevyužito komínem.

Tento problém řeší kotle kondenzační, které spaliny zachycují na topné ploše. Tam plynné částice odevzdají teplo při kondenzaci. Povrchové ztráty jsou u nových kotlů daleko nižší díky lepší izolaci. Přesné údaje zjistí technik, pro laika může být vodítkem stáří kotle. Zařízení starší než 15 let je vysloveně neekonomické, může dosáhnout maximální účinnosti pouhých 68 %, zatímco nový kondenzační kotel dosahuje v porovnání s nízkoteplotními až 109 %.

Nový kotel se tak stává investicí - po splacení své hodnoty (bývá 3 - 7 let podle intenzity provozu) svému majiteli peníze vydělává. Dokáže totiž ročně ušetřit čtvrtinu až třetinu nákladů na běžný provoz.

Alternativních způsobů vytápění je na výběr několik. Nejznámější jsou asi solární systémy, neméně zajímavá jsou ale i tepelná čerpadla. Co je pro konkrétní projekt vhodnější, musí doporučit odborník, a to jak projektant, tak odborníci z firem, jejichž systém si chcete pořídit. Některé firmy dokonce umožňují podle existujícího projektu a předpokládaných dispozic sdělených klientem (kolik stálých členů domácnosti bude, teplota vody, kterou si klient přeje, denní spotřeba vody v domácnosti atd.) nejen vybrat vhodné zařízení, ale také zjistit jeho optimální sestavu, případně simulovat, jak by se zařízení mohlo chovat v různých situacích (např. program ESOP firmy Viessmann).

Co dokáže kolektor s paprskem

V našich zeměpisných šířkách lze efektivně využívat i sluneční energii a pomocí kvalitních kolektorů a s nimi sladěného celého systému je možno až 75 % globálního záření přeměnit na teplo. Ročně je k dispozici 1400 až 1900 hodin slunečního záření, průměr globálního záření za rok se pohybuje kolem 1000 kW.m-2 (energie jako v asi 100 l topného oleje nebo ve 100 m3 zemního plynu). Nejvíce se tohoto druhu energie využívá pro přípravu teplé vody a k podpoře vytápění, např. podlahového.

Využít sluneční energii lze pasivně i aktivně. Pasivní způsob zná každý, kdo má skleník - stačí prosklít jižní stěnu domu a slunce vyhřívá místnosti za sklem. Aktivně čerpat solární energii lze slunečními panely nebo fotovoltaickými články. Druhá možnost je velmi složitá a zatím se příliš nerozšířila. Nejvíc se osvědčily solární kolektory, a to i v našich zeměpisných šířkách. Nejčastěji se tato metoda používá k ohřevu vody, ale celý systém lze napojit i na nízkoteplotní vytápění, nejčastěji podlahové.

Solárních panelů je mnoho typů, lišících se materiálem a zvolenou technologií. Ploché kolektory zaručují vysokou účinnost, ovšem pro celoroční provoz je vhodné doplnit je o další tepelný zdroj. Vakuové trubkové kolektory mohou dodávat teplou vodu i při difúzním slunečním záření, neboť tepelné ztráty jsou při jeho použití velmi malé. Špičku mezi kolektory představuje typ s technologií heatpipe (např. u kolektoru Vitosol 300). Vykazuje nejvyšší účinnost především díky kvalitnímu tepelnému výměníku s dvojitými trubicemi. Pro naprostou jistotu je však lepší mít k dispozici ještě jeden, nezávislý zdroj tepla, např. kondenzační kotel.

Nejhospodárnější je ten typ připojení, kdy regulační zařízení automaticky přepíná na výhodnější tepelný zdroj. Když začnou být sluneční podmínky efektivní, zapne se solární ohřev. Za nepříznivých podmínek přepojí regulační jednotka provoz na druhý zdroj tepla.

Ze zahraničí k nám již dorazil další trend alternativního využití energetického zdroje. Tím je čerpání tepla z půdy, z podzemní vody nebo ze vzduchu pomocí tepelného čerpadla. Půda v určité hloubce i podzemní voda mají konstantní teplotu, kterou je možné využívat jak k ohřevu vody, tak k vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch využívá rozdílu teplot vnitřního a venkovního vzduchu a je vhodné je propojit se zařízením na rekuperaci tepla.

Dobrá regulace nad zlato

Ať už zvolíte klasický způsob vytápění, nebo alternativní systémy, vždy je velmi důležité zvolit kvalitní a spolehlivou regulaci. To znamená nejen tu, jež je zabudovaná v přístroji a kterou musí podle zadaných kritérií (jsou dána projektem) nastavit odborně vyškolený servisní pracovník. Pro pohodlí a příjemnou atmosféru v obývaných místnostech je dobré mít možnost přizpůsobit výkon kotle momentálním podmínkám.

Již při výběru přístroje je vhodné se informovat, zda lze přístroj připojit na tzv. ekvitermní regulaci, tj. podle venkovní teploty. Tento typ regulace dokáže při vhodném umístění pružně reagovat na výkyvy počasí (když např. na začátku září přijdou přízemní mrazíky, nemusíte mrznout). Správné umístění je klíčem k úspěchu - nejvhodnější je severní strana mimo dosah veškerých teplotních vlivů (sluneční záření, blízkost zařízení, která vydávají teplo atd.).

I přesto se mohou vyskytnout chvilky, kdy ekvitermní regulace tak úplně nevyjde vstříc svému uživateli. Pak se jistě bude hodit ruční regulace, u některých značek dokonce na dálkové ovládání. Třešinkou na dortu, zatím jen pro ty obzvláště movité, je ovládání regulace přes internet nebo přes mobilní telefon. Tak lze zahřát třeba chalupu v zimě již před svým příjezdem.

AUTOR: Mgr. EVA BOKOVÁ
ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí