zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

24.11.2003
Příroda
Z rozkladové komise MŽP
Okruh účastníků správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

č. 6/2003

Okruh účastníků správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., se stanoví podle ustanovení § 14 správního řádu.

Odůvodnění:
Ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. stanoví, kdo je oprávněn podat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les a jaké jsou její náležitosti. Podle citovaného ustanovení lze zahájit řízení o povolení kácení pouze na žádost vlastníka pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Otázku účastníků příslušného správního řízení však vyhláška neřeší.
Nestanoví-li v daném případě okruh účastníků předmětného správního řízení zvláštní zákon, kterým je v této určité věci zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení byla vyhláška vydána, platí pro otázky správního řízení obecná úprava správního řádu. Postup podle obecné úpravy má přednost před
užitím analogie a podle ust. § 90 zákona č. 114/1992 Sb. není aplikace správního řádu pro správní řízení podle § 8 dotčeného zákona vyloučena.
Vyhláška jako právní předpis nižší právní síly nemůže být v otázce, kterou navíc neupravuje zvláštní zákon vyložena způsobem, který by vedl k určení užšího okruhu účastníků řízení než jak stanoví obecná úprava ust. § 14 správního řádu.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí