zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

25.11.2003
Chemické látky
Z rozkladové komise MŽP
Vztah § 126 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zák.č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích k § 126 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisůk § 26a odst. 1 písm. d) zák. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

č. 7/2003

Stavební úřad má podle § 126 odst. 1 stavebního zákona povinnost rozhodnout jen v dohodě, popřípadě se souhlasem dotčeného orgánu státní správy ve všech řízeních podle stavebního zákona, která se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 157/1998 Sb.


Odůvodnění:

Ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona stanoví povinnost stavebního úřadu rozhodnout v řízení podle stavebního zákona, které se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy jen v dohodě, popřípadě se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí (dotčený orgán státní správy). Dotčený orgán může svůj souhlas vázat na splnění podmínek
stanovených ve svém rozhodnutí (stanovisku, vyjádření, souhlasu, posudku apod.) v souladu se zvláštním zákonem, na jehož podkladě je oprávněn zájem chránit.
Zvláštním zákonem v uvedeném smyslu je i zák. č. 157/1998 Sb., který v ust. § 26a odst. 1 písm. d) stanoví, že krajský úřad se vyjadřuje k povolování staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, pokud se mají užívat zcela nebo zčásti k nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky stanovenými podle ust. § 10 odst. 2 zákona.
Vztah mezi stavebním zákonem a zákonem o chemických látkách je vztahem obecného a zvláštního zákona. Ust. § 26a odst. 1 písm. d) zákona o chemických látkách hovoří toliko o některých případech řízení, v nichž jsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Ve všech ostatních případech se dalším zájmům chráněným zák. o chem. látkách dostává
ochrany výlučně prostřednictvím mechanismu ust. § 126 odst. 1 stavebního zákona.
Z obecného hlediska ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona zakládá bez dalšího působnost správního úřadu ve věci dohody nebo souhlasu a není třeba, aby zvláštní zákon, podle kterého mají být chráněny určité zájmy, také založil tuto působnost svým vlastním ustanovením.
Jestliže tedy zákon o chemických látkách neobsahuje a ani nemusí obsahovat ohledně uvedených ostatních zájmů jím chráněných žádné zmocnění konkrétního správního úřadu vystupovat jako dotčený správní úřad v řízeních podle stavebního zákona, je třeba pro určení funkčně příslušného správního úřadu postupovat analogicky s využitím ust. § 26a
odst. 1 písm. d) zákona o chemických látkách. Skutečnost, že krajský úřad je v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 126 odst. 1 stavebního zákona, vyplývá analogicky z jeho pravomoci vydávat vyjádření ke stavebním řízením vyjmenovaným v ust. § 26a odst. 1 písm. d) zákona č. 157/1998 Sb.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí