zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

27.11.2003
Geologie
Z rozkladové komise MŽP
Okruh účastníků řízení podle § 4 odst. 4 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů k § 4 odst. 4 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (geologický zákon)

č. 9/2003

Při určení okruhu účastníků řízení o souhlasu ministerstva k převodu stanoveného průzkumného území se vychází z obecné právní úpravy obsažené v § 14 správního řádu.

Odůvodnění:

Okruh účastníků řízení o souhlasu MŽP s převodem stanoveného průzkumného území na jinou fyzickou nebo právnickou osobu není v geologickém zákoně výslovně upraven. Ustanovení § 4a odst. 2 geologického zákona pouze stanoví, kdo je účastníkem předcházejícího řízení o stanovení průzkumného území. Těmito účastníky jsou žadatel, obec, na jejímž území je návrh průzkumného území nebo jeho část situována, popřípadě osoba, které zvláštní zákon postavení účastníka řízení přiznává. Analogické použití této úpravy i pro okruh účastníků řízení podle ust. § 4 odst. 4 však není možné, neboť je třeba použít výslovné úpravy obecného předpisu, kterým je správní řád.
Je třeba vycházet především z toho, že podle ust. § 25 geol. zákona není pro řízení podle ust. § 4 odst. 4 aplikace správního řádu vyloučená. Obecná úprava podle § 14 správního řádu zakotvuje širší okruh účastníků řízení, kdy účastníkem řízení je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, nebo jehož práva,
právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Účastníkem je pak i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím na svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to do doby než se prokáže opak.
Pro vymezení konkrétního okruhu účastníků řízení o souhlasu MŽP s převodem stanoveného průzkumného území je podstatné, že účastníkem tohoto řízení může být jen ten, kdo je uvedenou změnou na svých právech nebo právem chráněných zájmech přímo dotčen, nebo kdo to tvrdí, což lze posoudit jen z hlediska konkrétního převodu. Pokud však o takové přímé dotčení nejde, lze mít za to, že se změna nedotýká jiných než smluvních stran.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí