zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanci budou jednat o mezinárodním zakotvení práva na informace

21.11.2003
Obecné
Poslanci budou jednat o mezinárodním zakotvení práva na informace

Poslanecká sněmovna bude na své nadcházející schůzi, která začíná v úterý 25. 11., projednávat mimo jiné v prvním čtení také návrh na ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy).

 Ratifikaci úmluvy už na své poslední schůzi schválil Senát Parlamentu ČR 12. 11. [1]. Ratifikace Aarhuské úmluvy je take součástí vládního programového prohlášení a koaliční smlouvy mezi vládními stranami [2].

 Aarhuská úmluva je zaměřena na posílení demokracie v oblasti životního prostředí. Úmluva je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích:

– zpřístupňování  informací o životním prostředí veřejnosti,

– aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí,

– zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.

 Úmluva byla sjednána 25. června 1998 na konferenci ministrů životního prostředí EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu. Za ČR ji podepsal tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. V září 2001 byl zahájen proces její ratifikace, ovšem před parlamentními volbami parlament její ratifikaci nestihl dokončit a projednávání návrhu skončilo v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Ratifikace úmluvy je důležitým mezinárodně právním aktem, nicméně její zásady jsou v českém právním řádu již plně obsaženy [3].

 Do dnešního dne ratifikovalo Aarhuskou úmluvu 23 států, mezi jinými Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Litva, Malta, Rumunsko nebo Bulharsko. Evropská unie ratifikuje Aarhuskou úmluvu s největší pravděpodobností do konce letošního roku. Už dnes ale v EU platí řada směrnic, která Aarhuskou úmluvu naplňují v praxi.

 Poznámky

[1] Senát projednával ratifikaci Aarhuské úmluvy 12. 11. 2003 jako senátní tisk č. 162. Při  hlasování č. 82 bylo z 54 přítomných senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo 38, proti bylo 6 (počet potřebných hlasů pro přijetí byl 28). Podrobný přehled hlasování senátorek a senátorů najdete na adrese http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cgi/cgi-bin/sqwi1250.cgi/new/hlasovani/hlasy.sqw?O=4&G=110082. Poslanecká sněmovna má projednávání Aarhuské úmluvy zařazeno na program nadcházející schůze jako bod č. 115 (tisk č. 458), zpravodajkou je poslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

[2] Programové prohlášení vlády, bod 5.4. Životní prostředí: „Vláda se zasadí o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.“ Plný text programového prohlášení najdete na adrese http://wtd.vlada.cz/vlada/vlada_progrprohl.htm. Koaliční smlouva bod IX. Trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí: „Smluvní strany (…) se zavazují, že se zasadí v Parlamentu ČR o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.“ Plný text koaliční smlouvy najdete na adrese http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=2273.

[3] Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, atd..

 Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí