zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářská komora a podpora podnikatelů

27.11.2003
Odpady
Hospodářská komora a podpora podnikatelů
Prakticky každá podnikatelská činnost jistým způsobem souvisí či ovlivňuje životní prostředí. Regulátorem těchto jevů je zejména platná legislativa a hlavně pak dobrovolný vztah podnikatelských subjektů k životnímu prostředí.
Personální změny ve vedení Hospodářské komory České republiky, ke kterým došlo v roce 2002, zásadním způsobem změnily hlavní cíle nejvyššího vedení komory. Došlo k opuštění cesty konfrontací a prosazování Hospodářské komory jako jediného reprezentanta podnikatelů a k postupnému nastolování ovzduší spolupráce hlavních reprezentantů podnikatelů v těch oblastech, kde existují společné zájmy. Je nasnadě, že těchto zájmů je celá řada a jejich společné prosazování povede ke zlepšení podmínek pro podnikání a ke zkvalitnění podnikatelského prostředí.

Zmíněnými hlavními reprezentanty podnikatelských subjektů v ČR jsou Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agrární komora ČR a Hospodářská komora ČR. Pracovní název vyjednávací skupiny je \"Podnikatelská a zaměstnavatelská rada\".

Formovat podnikatelské prostředí

Smyslem takto započaté spolupráce je mimo jiné i společně formovat podnikatelské prostředí v ČR, zejména pak legislativu související s podnikáním.

Prakticky paralelně s tímto procesem byly počátkem roku 2003 zahájeny přípravy na vznik odborného poradního orgánu představenstva HK ČR pro oblast ekologie a životního prostředí. Vznik této sekce byl schválen představenstvem HK ČR v lednu roku 2003..

Původní záměr této sekce byl prosazovat zájmy členů Hospodářské komory v oblasti životního prostředí. Postupně byli za členy sekce jmenováni zástupci Krajských hospodářských komor a vybraných společenstev. Takto navržení členové byli doplněni o zástupce Poslanecké sněmovny, kterým se stal RNDr. Miloš Kužvart a zástupkyní Senátu se stala senátorka RNDr. Jitka Seitlová. Sekce také vytvořila pracovní skupiny pro ochranu ovzduší, ochranu vod, odpadové hospodářství a ostatní problematiku životního prostředí.

Základními cíli sekce jsou:

prosazování oprávněných zájmů podnikatelů v dané oblasti,

monitorování působení stávající dotčené legislativy a její vyhodnocování s cílem předkládat a iniciovat potřebné změny,

úzce spolupracovat při tvorbě legislativy v dané oblasti,

podílet se na tvorbě základních strategických dokumentů v oblasti životního prostředí na centrální úrovni,

vyhodnocovat přijaté programy v oblasti ekologie na centrální úrovni a navrhnout potřebné změny.

Ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek při jednání navrhnul rozšířit oblast působení sekce o některé prvky aktivní ochrany životního prostředí. Praktickým výstupem z tohoto jednání bylo, že členové sekce byli nominováni do pracovních týmů pro zpracování Realizačních programů ČR v souvislosti s realizací Plánu odpadového hospodářství ČR.

V současné době, to je počátkem listopadu 2003, probíhá postupné doplňování členů sekce a hlavně se připravuje znění dohody mezi MŽP a HK ČR a její Společnou sekcí ekologie.

Příprava dohody

Dohoda, která je připravována se primárně dotýká přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Podle jejího návrhu MŽP zpřístupní autorizované překlady environmental acquis a 6. akční program Evropské unie \"Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba\" a bude spolupracovat se Společnou sekcí ekologie na hodnocení dopadů jejich implementace na podnikatelskou sféru. Měly by být rovněž zpracovány podklady pro strategii plnění environmentálních standardů Evropské unie a další politické dokumenty, vyplývající z členství ČR v EU.

V legislativní oblasti se spolupráce zaměří na aktivní působení smluvních stran připřipomínkování a oponování legislativních úkolů dotýkajících se environmentální problematiky a podnikání již ve stadiu jejich příprav, přípravě sektorových politik a aktualizaci Státní politiky životního prostředí a dalších strategických dokumentů v oblasti environmentální problematiky související s podnikatelskou činností.

V oblasti realizace environmentálních aspektů v praxi by měly být prosazovány postupy směřující k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů a zavádění nových environmentálních trendů v podnikatelské praxi, s důrazem na ty, které vedou ke kontinuálnímu omezování znečišťování a minimalizaci odpadů a současně zvyšují konkurenceschopnost podniků (EMS/EMAS). Návrh nezapomíná ani na prosazování výroby a užívání ekologicky šetrných výrobků, uplatňování principů čistší produkce, využívání hodnocení životního cyklu výrobků (LCA), ekodesignu a prodlouženou odpovědnost výrobců za výrobky.

Posazovat se má také přednostní nakupování a užívání ekologicky šetrných výrobků a výrobků firem, které implementovaly environmentální přístupy ve výrobním procesu (green purchasing), vytvářením a využíváním obchodních sítí, nabízejících přednostně výrobky a služby příznivé pro životní prostředí (retail) a prosazování a uplatňování environmentálních kritérií ve veřejných zakázkách (green procurement).

V oblasti zvyšování a zkvalitňování informovanosti odborné veřejnosti se obě strany dohody zaměří na společnou prezentaci environmentálních aktivit v podnikatelské praxi v dotčených oborech při seminářích a na výstavách a přípravu soutěží, zaměřených na prosazování environmentálních aspektů v podnikání.

V oblasti vzdělávání bude spolupráce směřována na pořádání seminářů a přednášek o požadavcích na ochranu životního prostředí a jejich uplatnění v podnikatelské praxi. Budou připraveny projekty postgraduálního studia orientovaného na environmentální aspekty v podnikání s důrazem na zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků na jednotném evropském trhu, určené pro střední řídící pracovníky a pro managementy velkých podniků.

Z pohledu předsedy sekce se domnívám, že činnost se rozvíjí poněkud obtížně a pomalu. Na druhé straně musím ocenit postoj představenstva HK ČR, že podpořilo a schválilo vznik sekce, ocenit vstřícný a racionální postoj pana ministra RNDr. Libora Ambrozka a zejména pak pochopení nutnosti společného postupu v oblasti životního prostředí rozhodujících podnikatelských reprezentantů1. Osobně jsem pevně přesvědčen, že dojde k uzavření dohody s MŽP ČR, čímž bude oficiálně odstartována oboustranně výhodná spolupráce respektující potřebu dodržovat rovnováhu environmentálních, hospodářských a sociálních aspektů podnikání.

AUTOR: Ing. Pavel Bartoš,
předseda sekce ekologie a životního prostředí
Hospodářské komory ČR
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí