zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference byla přijata kladně

28.11.2003
Odpady
Konference byla přijata kladně
Počátkem listopadu proběhl v Praze první ročník konference Odpady a podniky. Podle reakcí účastníků to bylo setkání zdařilé.
V konferenčním centru Olšanka v Praze se počátkem listopadu sešlo na šedesát účastníků konference Odpady a podniky, pořádané v rámci cyklu Odpadové dny 2003. Mezi účastníky převažovali - jak ostatně napovídá název akce - lidé z průmyslových podniků, servisních a prodejních organizací.

Naším cílem jako pořadatelů konference bylo nastartovat tradici odborných setkání pro pracovníky z neodpadářských firem, kteří mají na starosti odpady a musejí se s touto problematikou vyrovnat v souladu se současnou legislativou, s ohledem na blížící se členství v Evropské unii, a navíc s ohledem na náklady, které tato oblast přináší.

Zájem o Evropskou unii

Při anketě, která předcházela konferenci, většina respondentů vyjádřila zájem o informace, co bude s odpadovým hospodářstvím u nás po vstupu do EU. Toto téma se proto stalo ústředním bodem konference a bylo doplněno dvěma bloky o trendech, které představují environmentální manažerské systémy, IPPC a outsourcing v odpadovém hospodářství.

V prvním bloku přinesl zástupce ministerstva životního prostředí Ing. Igor Tyleček podrobné informace o změnách v důsledku implementace evropské legislativy. Zmínil se o dokončované novele o autovracích a dalších záležitostech (viz článek na str. 25 časopisu), i o připravované implementaci směrnice o elektrošrotu.

Další poznámka se týkala změn v přeshraničním dovozu a vývozu odpadů, kdy budou ustanovení našeho zákona upravena podle dikce nařízení Rady. Legislativní opatření se pak budou lišit podle toho, zda je o dovoz či vývoz za účelem odstranění nebo využití (podrobnější článek k problematice přineseme v příštím čísle).

Zástupce Hospodářské komory Ing. Pavel Bartoš seznámil účastníky s prací sekce pro ekologii HK. Ing. Hana Potůčková z Česko-německé obchodní a hospodářské komory přinesla podrobné informace pro podniky vstupující na německý trh o jejich povinnostech v oblasti odpadů a obalů.

Prezentace Ing. Václava Šístka a Oldřicha Balhara přinesla informace o možnostech využití zdrojů ze strukturálních fondů EU pro malé a střední podniky. Z vlastních zkušeností zdůraznili jednak velkou náročnost zpracování žádosti a zejména nutnost striktního dodržování administrativních požadavků, které mohou na maličkostech zmařit dlouhé úsilí zpracovatelů.

Doc. Jaroslav Hyžík ve své přednášce seznámil s fungováním odpadového hospodářství ve Švýcarsku, přičemž vyjádřil své osobní přesvědčení, že recyklace a kompostování vyseparovaných složek má své ekonomické a technologické meze, a je proto vhodné uvažovat o odpadu spíše jako o zdroji energie. Blok uzavřela mimořádně zajímavá přednáška pana Huberta Perrin de Brichabaut ze společnost SUEZ Enviroment o podmínkách a fungování odpadového hospodářství v Evropské unii z pohledu nadnárodní společnosti. Tuto přednášku přineseme v příštím čísle časopisu.

Outsourcing má budoucnost

V druhém bloku, věnovaném outsourcingu v odpadovém hospodářství, seznámil účastníky Ing. Zdeněk Horsák ze společnosti SITA CZ s komplexním programem služeb, a Dr. Petr Měchura z České asociace odpadového hospodářství prezentoval nově udělovaný certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady. Těchto certifikátů byl jen od června tohoto roku uděleno patnáct.

V závěrečném bloku přednesl Mgr. Miroslav Krčma z Českého centra čistší produkce obsáhlou a zajímavou přednášku o výhodách zavádění EMS v průmyslových podnicích. Toto aktuální téma podal s praktickými zkušenostmi ze závádění EMS, takže mohl dobře komentovat nároky administrativní, odborné, personální i finanční. Z přednášky vyplynulo, že EMS většina firem zavádí spíše jako nástroj prezentace a marketingového odlišení od konkurence, než s cílem snížení nákladů nebo zajištění úspor v oblasti životního prostředí, což je ovšem neprozíravé: právě aspekt úspor by mohl být tím hlavním přínosem EMS.

Konferenci uzavřel Ing. Vladimír Plucha z Kovohutí Příbram, které mají rozsáhlé zkušenosti se zaváděním EMS i v oblasti spolupráce na přípravě žádostí a materiálů pro IPPC. Osobní zkušenosti se opět ukázaly jako nejcennější, když například komentoval měření hlučnosti provozu Kovohutí, kdy mohlo být překročeny povolené limity v zástavbě díky tomu, že během měření začal na pracovníky štěkat pes.

Konference byla uzavřena krátkým přátelských setkáním s občerstvením, kdy byl čas a prostor pro společensko-pracovní kontakty i probrání zajímavých témat.

Jak vyplynulo z pozitivním ohlasů účastníků, takto zaměřená konference má šanci nalézt své místo v jinak nabitém kalendáři akcí. Proto již dnes začaly úvahy o její podobě v příštím roce. Jedno je již dnes jisté: i v příštím roce se při pořádání cyklu Odpadové dny 2004 sejdou dva pořadatelé: EKO-KOM, a. s., který zajišťuje již zavedenou a ceněnou konferenci Odpady a obce, a Economia, a. s., v jejíž gesci proběhne druhý ročník konference Odpady a podniky.

AUTOR: Jarmila Šťastná
Foto Ladislav Škarda
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí