zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika může být úsporná i šetrná k prostředí

26.11.2003
Obecné
Energetika může být úsporná i šetrná k prostředí

Závod Energetické a ekologické stavitelství (ZEES) se ve svých činnostech inspiruje tradicí a metodami firmy Baťa.
Zdokonalování všech procesů závodu je vedeno v duchu baťovského hesla \"Náš zákazník, náš pán\". Jedním z konkrétních výstupů je, že zaměstnanci závodu jsou spolupracovníky, nikoliv zaměstnanci nebo lidskými zdroji. \"Snahou vedení závodu je, aby se zaměstnanci sami za spolupracovníky považovali a aby cítili patřičnou sounáležitost k závodu a společnosti ŽS Brno a byli na svůj závod hrdi,\" říká ing. Petr Sláčala, výkonný ředitel. \"Aby si uvědomili, že všechno, co dělají, je dobré pro ně, pro jejich rodiny i pro závod a akciovou společnost. Využití baťovské tradice, zdravého selského rozumu a zkušeností génia mezi podnikateli, pana Tomáše Bati, s sebou přináší orientaci na následující zdroje úspěchu: Mít dobrý výrobek, umět jej kvalitně a levně vyrobit a umět výrobek prodat.\"

Ochrana životního prostředí
\"Náš závod si je také plně vědom svého postavení a odpovědnosti, kterou má ke společnosti a ke svým spolupracovníkům, zároveň chápeme vážnost problémů týkajících se životního prostředí, proto vynakládáme nemalé prostředky k jeho ochraně a uskutečňujeme programy pro jeho zlepšení,\" vysvětluje Petr Sláčala. \"V této oblasti také aktivně pracujeme na poli neziskových a profesních organizací, kde jsme členy asociace čistírenských expertů a jsme signatářem Mezinárodní deklarace o čistší produkci. Těmito činy se hlásíme ke snaze o dosažení trvale udržitelného rozvoje, kterými naplňujeme státní i evropskou politiku životního prostředí. Klademe důraz na preventivní přístup a příjímání lepších postupů, udržitelnější výroby a spotřeby, což je společnou odpovědností nás všech.
Náš zájem o zlepšování životního prostředí dokládá i to, že jsme jako první stavební firma naplnili požadavky programu EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. 3. 2001 a máme ověření platnosti environmentálního prohlášení, neboť byla nezávisle ověřena důvěryhodnost informací, popsaných v našem Prohlášení k životnímu prostředí. Toto prohlášení je veřejně dostupné a jeho cílem je poskytovat informace o vlivech našich činností na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu.\"
Závod Energetické a ekologické stavitelství se na základě svého strategického programu v rámci své hlavní činnosti dlouhodobě intenzivně zabývá energetikou i obnovitelnými zdroji energie a úspornými ekologickými programy. Snahou je nabízet taková řešení, která přispívají k menší energetické a ekologické náročnosti projektů, a tím přispívat ke zlepšování životního prostředí.

Úspěšné projekty
Jednou z úspěšně dokončených akcí tohoto charakteru v roce 2001 byla stavba s názvem \"Náhrada uhlí spalováním biomasy v Bystřici nad Pernštejnem\". Město Bystřice má na 10 tisíc obyvatel a celkové investiční náklady na realizaci tohoto díla byly cca 140 milionů Kč. Byla vybudována nová biomasová kotelna o dvou kotlích rakouského výrobce Urbas, každý o výkonu 4,5 MW, a celé nové centrální zásobování teplem (CZT) města. Veškeré důležité údaje z kotlů, jednotlivých předávacích stanic a větví CZT jsou přenášeny do dispečinku kotelny a souběžně do dispečinku ŽS Brno. Zhotovitel tak má, stejně jako ve všech dále uvedených příkladech, možnost přímo sledovat provoz jím navrženého a dodaného zařízení a může dále zlepšovat provozní parametry, prognózovat možné poruchové stavy a vyhodnocovat celkový efekt investice.
Bývalá uhelná kotelna vybudovaná v letech 1975-1977 byla původně osazena šesti parními kotli Slatina na spalování hnědého uhlí o výkonu 6 x 2,5 MW. Součástí rekonstrukce byla i stavba haly na skladování biomasy. Tato hala je osazena automatickým mostovým jeřábem s drapákem na dopravu a manipulaci s palivem. Jeřáb může pracovat i automaticky, podle předem nastaveného algoritmu práce jeřábu. Současně byla kompletně zrekonstruována tepelná síť města, sestávající ze tří samostatných potrubních tras. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci a modernizaci 36 domovních výměníkových stanic.
Další projekt, v současné době dokončený v ŽS Brno, a.s., ve spolupráci s TENZOU a.s. Brno, se týká výstavby parní kotelny na spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny. Tato akce se uskutečnila ve městě Zlaté Hory. Kotelna je v prostoru stávající kotelny CZT. Výstavba nové kotelny na spalování biomasy je realizována bez omezení provozu stávajícího uhelného kotle. V kotelně jsou instalovány dva kotle na spalování biomasy, každý o výkonu 2,5 MW.
Na takto pojaté stavby, kde převládá šetrný přístup k životnímu prostředí, a to i zprostředkovaně, snižováním energetické náročnosti provozovaných souborů, je možné na základě žádosti získat dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí.
Při řešení ekologických projektů se ZEES jako jeden z prvních v České republice zabývá metodikou čistší produkce. Jedním z ukázkových projektů tohoto typu byla rekonstrukce pavilonu G v Hamzově dětské léčebně v Luži - Košumberku v druhé polovině roku 2000. Technologie obsahovala tři části - řízení výměníkové stanice, řízení vzduchotechniky a (nejzajímavější) systém IRC (Individual Room Control). Jelikož léčebna neměla dostatek financí, ŽS Brno jí darovalo IRC regulaci pro jedno patro. Léčebna tak po určité době provozu bude moci porovnat prostředky vynaložené na vytápění před a po rekonstrukci. Pokud se úspory ukážou jako dostatečné, pak bude provedena regulace i ostatních pater pavilonu. Patra, která nejsou zregulována IRC regulací, byla v průběhu rekonstrukce na tuto možnost připravena.
Na centrální dispečink ZEES jsou také přenášena data z další dokončené akce, kterou ZEES realizoval pro Dopravní podnik města Brna. Byla to \"Adaptace skeletu na provozní budovu DPMB\", kde ZEES pracovalo na přelomu roku 2000/2001. Jde o sedmipodlažní budovu v centru Brna. Požadavky uživatele byly prosté - tepelně zregulovat budovu při co nejmenších výdajích a co možná největších úsporách na energii vytápění. Dalším a neskromným požadavkem bylo vytvoření dispečinku jak v této budově, tak zapracování do centrálního dispečinku DPMB. Centrální dispečink měl mít stejné možnosti regulace a sledování budovy jako dispečink v této budově.

Cena za jakost
Akciová společnost ŽS Brno patří svým obratem kolem 7,5 mld. Kč mezi pět nejsilnějších stavebních firem v České republice a svojí stabilitou a multifunkčností nabízí zákazníkovi komplexní služby. Dokladem jsou pravidelná umístění akciové společnosti v anketě TOP 100.
Společnost se rozhodující měrou podílí na stavbách pro České dráhy a specializuje se na výstavbu a rekonstrukce silničních, dálničních a železničních mostů a sanace všech betonových a železobetonových konstrukcí a realizaci staveb v rámci pozemního a ekologického a energetického stavitelství. V současné době je činná i v zahraničí - Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Řecko i Turecko. Závod Energetické a ekologické stavitelství (ZEES) je jedním ze čtyř závodů akciové společnosti ŽS Brno a provádí veškeré elektromontážní práce, vyvíjí a vyrábí elektrické rozváděče, zabezpečuje montáže a stavební instalace elektro, topení, plynu a vody, buduje venkovní rozvody tepla, vody i plynu a montuje zdroje tepla na stavbách v oblastech energetického a ekologického stavitelství. V rámci svých projektů působí na celém území České republiky a v poslední době proniká i na zahraniční trhy. Závod má nyní 290 spolupracovníků a dosahuje obratu přes 900 milionů Kč.
Formou inženýringu se závod zaměřuje také na oblast ekologie, zejména čistíren odpadních vod, spaloven, obnovitelných zdrojů, úsporných energetických programů a inteligentních domů.
Cílem závodu je uspokojovat domácí i zahraniční zákazníky pomocí vysoké technické úrovně a kvality produktů. Jeden ze způsobů, jak zvyšovat kvalitu a výkonnost, spatřuje vedení ZEES v důsledné a plánovité certifikaci. ZEES má certifikovány systémy řízení podle ČSN EN ISO 9001:2001 - systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:1997 - systém environmentálního managementu, OHSAS 18001:1999 management bezpečnosti práce a zaveden program EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. 3. 2001. Jako výraz ocenění dobré spolupráce mezi závodem a certifikační společností a nadstandardního přínosu pro obě strany obdržel za tento systém řízení závod jako první stavební organizace v ČR \"Zlatý certifikát\".
Tento komplexní přístup ke zvyšování kvality ve všech činnostech závodu vedl k rozhodnutí začít využívat myšlenky modelu excelence EFQM a aplikovat sebehodnocení jako základní kámen pro analýzu a následné zvyšování výkonnosti závodu.
Důsledné uplatňování zásad excelence, moderních principů řízení a v neposlední řadě snaha být nejlepší vedla k tomu, že se v ZEES rozhodli ucházet o Národní cenu České republiky za jakost za rok 2003.

Zdroj: Hospodářské noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí