zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpustenie poplatkov za odpad prináša novela zákona o odpadoch

05.12.2003
Odpady
Odpustenie poplatkov za odpad prináša novela zákona o odpadoch

Novela zákona o odpadoch, ktorú dnes schválil parlament, odpúšťa v špecifických prípadoch poplatky za odvoz odpadu.

Občan, ktorý preukáže, že sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí alebo vykonával vojenskú službu, či neužíval nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, nebude za odpad platiť.

Obec mu bude musieť znížiť poplatok a dodatočne vyhotoviť nový platobný výmer. Doposiaľ sa tak dialo na báze dobrovoľnosti. Občan síce mohol obec požiadať o odpustenie poplatku, ak mu nevyhovela, nemal žiadnu ďalšiu možnosť dovolať sa svojich práv. Výška poplatku za komunálny odpad však zostáva nezmenená. Obec naďalej bude rozhodovať o tom, či občan zaplatí na rok od 80 do 1200 korún za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.

Novela odstránila okrem iného tiež absenciu limitov pre množstvový zber. Poplatky sa budú platiť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce. Dolná sadzba poplatku bude 10 halierov a horná 1,60 Sk za jeden liter alebo dm3. Za kilo komunálneho a drobného stavebného odpadu sa bude platiť najmenej 20 halierov a najviac 5 Sk. Tieto poplatky sa začnú vyberať až od júla budúceho roku. Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, sadzba za osobu a deň bude najmenej 20 halierov a najviac 3,30 Sk.

Schválením zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa od 1. februára zvýšia platby za ukladanie na skládky. Ide o nevyhnutný krok, lebo Európska únia, ktorej členom sa stane Slovensko na budúci rok, nepočíta od roku 2007 s budovaním nových skládok. Do popredia sa tak musia dostať iné spôsoby zneškodňovania odpadov - separovaný zber, recyklácia a podobne.

Poplatky sa budú určovať podľa druhu uloženého odpadu. Inak budú stanovené poplatky za inertný, špeciálny, nebezpečný či ostatný odpad. V rámci komunálneho odpadu sa bude prihliadať na to, koľko zložiek je z neho vytriedených.

Dopad normy na obyvateľstvo bude 325 miliónov korún, čo predstavuje ročne okolo 65 korún na osobu. Príjmy u poplatkov za uloženie odpadov na skládku alebo odkladisko budú príjmom obce, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza.

Vzhľadom na deficit sankcie za nesplnenie povinnosti poplatníka uhradiť poplatky za uloženie odpadu poslanci presadili do zákona, že obvodný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia budú môcť uložiť pokutu od 50-tisíc do 500-tisíc Sk.

Zdroj: TASR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí