zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veletrhu Aqua-therm Praha je letos 10 let

09.12.2003
Obecné
Voda
Veletrhu Aqua-therm Praha je letos 10 let
Deset let ve vývoji veletrhu mnohdy nic neznamená, deset let pořádání Aqua-thermu Praha však výrazně přispělo nejen k rozvoji oboru technických zařízení v naší zemi, ale i k osvětě nejširší veřejnosti pokud jde o nové způsoby vytápění, regulace a měření, klimatizace,  ekologie  a celkového chování k  životnímu   prostředí.

Letos se konal ve dnech 25.-29. listopadu.

Prvního ročníku v roce 1994 se účastnilo 290 vystavovatelů na čisté výstavní ploše devět tisíc m2 a přišlo na něj přes dvacet tisíc návštěvníků. Za deset let se veletrh ve všech ukazatelích téměř zdvojnásobil a stal se místem setkávání všech obchodníků a odborníků z oboru.

Veletrh neměl samozřejmě jednoduchý vývoj a více méně kopíroval a kopíruje vývoj celého hospodářství i samotného oboru technického zabezpečení budov (dále: TZB). Největšího rozmachu - hovoříme-li o počtu vystavovatelů a čisté výstavní ploše - dosáhl v letech 1998 a 1999. Poté došlo k fůzi řady firem, které se dříve na veletrhu prezentovaly samostatně. Zároveň došlo k tomu, k čemu zákonitě dochází na všech veletrzích. Zahraniční vystavovatelé si postupně našli domácí zástupce, kteří je na veletrhu dále prezentují. Tato postupná koncentrace v oboru pokud jde o výrobce i poskytovatele služeb se samozřejmě odrazila v současném téměř desetiprocentním poklesu počtu vystavovatelů oproti rekordním rokům.

Na významu veletrhu to však nic neubralo, o čemž svědčí každoroční nárůst počtu návštěvníků (s výjimkou loňského \"povodňového\" ročníku) až na 46 tisíc. V posledních letech se veletrh Aqua-therm Praha stabilizoval na průměrném počtu 450 vystavovatelů, přičemž každý sedmý přijíždí ze zahraničí, a čisté výstavní ploše 14 tisíc m2. Aqua-therm Praha je největším veletrhem na holešovickém výstavišti a po For Archu druhým největším veletrhem v Praze.

V rámci oboru technických zařízení budov je v České republice nejen největší veletržní akcí, ale i nejvýznamnějším marketingovým nástrojem, který lze v současnosti využít. Význam veletrhu podtrhuje každoroční záštita ministerstev průmyslu a obchodu a  životního   prostředí  a hospodářské komory.


Co řekli o Aqua-thermu

U veletrhu Aqua-therm Praha se stala věc, která se stává málokdy. Většinou veletrhy využívají rozvoje určitého hospodářského odvětví a na něm profitují. Aqua-therm je však veletrhem, který naopak formuje, utváří a popohání vývoj celého oboru technických zařízení budov. Stručně řečeno: nebýt tohoto veletrhu, nebyl by obor TZB tak daleko jako je.

František Holec
prezident Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR


Veletrh si vydobyl během uplynulých deseti let ve svém oboru silné postavení a stal se událostí, kterou si nejen vystavovatelé, ale ani odborná veřejnost nemohou nechat ujít. Aqua-therm Praha se stal pro vystavovatele příležitostí předvést a nabídnout zákazníkům své výrobky a služby a současně sledovat technický pokrok v této oblasti. Každoroční obrovské množství návštěvníků i trvalý zájem vystavovatelů potvrzuje oprávněnost jeho konání.

Ing. Milan Urban
ministr průmyslu a obchodu ČR


Mezinárodní veletrh Aqua-therm se letos dožívá svého prvního kulatého jubilea. Z toho je vidět, že ve světě výstav a veletrhů s  ekologickou  tématikou má již své pevné místo a získal si jak vystavovatele, tak návštěvníky. Proto vítám všechny aktivity, které pomáhají lidem v orientaci a nabízejí nové dokonalejší a k  životnímu   prostředí  šetrnější výrobky a technologie.

RNDr. Libor Ambrozek
 ministr   životního   prostředí  CR


Význam veletrhu Aqua-therm není nutno vysvětlovat, přesto musím zdůraznit, že akce tohoto typu maximálně zjednodušují komunikaci mezi podnikatelskými subjekty přidružených oborů, umožňují výměnu informací, zprostředkují osobní kontakt a načerpání nových znalostí. Je na místě, abych pogratuloval nejen samotnému veletrhu, ale především všem, kteří jej každoročně připravují, k úspěchu, kterého bylo bezpochyby dosaženo.

Dr.Ing. Jaromír Drábek
prezident Hospodářské komory ČR


Aqua-therm není jen v Praze

Veletrh Aqua-therm se zrodil v sedmdesátých letech ve Vídni a zaznamenal takový úspěch, že Vídeňská veletržní správa postupně udělila několik licencí na jeho pořádání v Evropě. Po pokusech v různých zemích se tento odborný veletrh natrvalo usadil v Praze, Nitře, Moskvě, Kyjevě a Petrohradě. V těchto městech se bude pořádat i v roce 2004.

Poprvé v zahraničí se konal právě v Praze v roce 1994. Prudký rozvoj pražského veletrhu nakonec vyústil ve skutečnost, že Aqua-therm Praha se vyrovnal a v počtu vystavovatelů a návštěvníků i překonal svého vídeňského jmenovce. Veletrh Aqua-therm Praha, ale také Aqua-therm Nitra pořádá Progres Partners Advertising, s. r. o. v licenci Reed Exhibitions Messe Wien.

Vystavovatelé a návštěvníci

Na veletrhu Aqua-therm Praha vystavovatelé oceňují, že se na něm sejdou všichni zainteresovaní v oboru technických zařízení budov. Setkají se na něm nejen s těmi, které očekávají, ale i s těmi, které ještě neznají. Ze statistiky návštěvnosti za posledních pět let vyplývá, že tři čtvrtiny návštěvníků jsou obchodníci a odborníci. Z nich více než polovinu tvoří podnikatelé a řídící pracovníci. A co je pro vystavovatele zvlášť důležité, přes 60 % odborných návštěvníků má rozhodovací či spolurozhodovací pravomoce k nákupům. O tom, že v žádném případě nejde na stáncích jen o povrchní jednání, svědčí skutečnost, že každý čtvrtý návštěvník tráví na veletrhu více než jeden den. A jsou to návštěvníci nejen z celé republiky, ale i ze sousedních i vzdálenějších zemí.

Vysoké procento spokojenosti vykazují návštěvníci. V průměru 97 % je jich s návštěvou veletrhu spokojeno a dokonce ještě o jedno procento více jich uvádí, že navštíví veletrh další rok.

Zlatá medaile vizitkou vynikajícího výrobku

Každoročně jsou nejlepší exponáty veletrhu oceňovány zlatou medailí Aqua-thermu. Výrobky posuzuje dvacetičlenná nezávislá komice odborníků, která je na udílení medailí - a to je dobře - pěkně skoupá. Za deset let jich přidělila necelou stovku. Proto se nelze divit, že udělení zlaté medaile je pro výrobní firmy jedním z nejprestižnějších ocenění.

Základní obory veletrhu

zdroje tepla a odvody  spalin 

rozvody, armatury, regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky

vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulace a měření v budovách

čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory

klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu

chlazení

zdravotní technika a zařizovací předměty

izolace

montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce

 ekologické  , ekonomické a úsporné využití energie, informatika a poradenství pro podnikatele a občany

Velmi kvalitní odborný program

Vystavovatelé i odborní návštěvníci oceňují na Aqua-thermu i kvalitní odborný program, který veletrh každý rok provází. Například v roce 2001 se při veletrhu uskutečnila historicky první konference Federace evropských společností v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budov (REHVA), která měla pokračování letošní rok.

Tři roky se již setkávají odborníci z přistupujících zemí do Evropské unie, aby při Aqua-thermu řešili připravenost oboru technických zařízení budov ve svých zemích pro začlenění do EU. Mezinárodní konference Východ, kterou organizuje Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, patří pokaždé k vyvrcholení odborného programu.

Otázkami elektrické energie a  plynu  ve vytápění, solární energií, snižování  emisí  skleníkových  plynů  , zdroji financování projektů zvyšování energetické účinnosti a mnoha dalšími tématy se zabývají semináře a konference pořádané internetovým portálem www.tzb-info.cz či SPTZ ČR.

ZDROJ: TECHNIK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí