zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Voda - pramen života a základní surovina

09.12.2003
Voda
Voda - pramen života a základní surovina
Zdroj života, nejdůležitější surovina, živina či potravina číslo 1, základní podmínka života... tyto přídomky se často používají v souvislosti s vodou. I když možná znějí jako pouhé metafory, plně vystihují skutečnost.
Voda je skutečně základní materií, bez níž by flora, fauna a lidská společnost s veškerou svojí činností na naší planetě nemohla existovat.

Zemi se přezdívá \"modrá planeta\". To proto, že při pohledu z kosmických lodí je opravdu většina jejího povrchu modrá. 2/3 jejího povrchu totiž zaujímají oceány a moře. Odborníci odhadují, že v nich a v řekách a jezerech je asi 14 miliard krychlových metrů vody, přičemž do toho není započítána voda v pevném skupenství, tedy ledovce na horách, v Arktidě a Antarktidě. Koloběh vody mezi moři a pevninou vytvářený odtékáním vody řekami do nich, odpařováním, větrným prouděním, mraky a bouřemi a dešti se na zeměkouli do roka otočí 35-40krát a umožňuje tak fungování ekosystémů.

Hospodářský význam

Voda je důležité a odjakživa využívané dopravní médium - lodní doprava po řekách a jezerech i mořích je stará jako lidstvo samo. Stejně tak dlouho existuje i další hospodářské využívání vody - rybolov. Vody se už v prehistorii začalo využívat k zavlažování formou nádrží a kanálů, a k výrobě energie. Archeologické nálezy prvních vodních mlýnů jsou staré několik tisíc let.

Hamry poháněné vodou byly známy už před staletími. V moderní době se vody začalo využívat i přímo v průmyslových procesech, a to nejenom jako očistného anebo chladicího prostředků, nýbrž i přímo jako výrobního prvku - tím je míněno např. vrtání kovů vodním paprskem pod silným tlakem, jehož se používá při obrábění.

Zdroj energie

Voda využívaná v turbinách přehrad dává  ekologickou  , \"čistou\" energii, což je skutečnost, které vrchovatě využívají země bohaté na řeky s poměrně prudkým spádem, jako je Švédsko, Norsko, anebo Rakousko. Méně rozvinuto je zatím využívání energie přílivu a odlivu (např. přílivová elektrárna v Saint-Malo ve Francii) - pokud se tohoto zdroje energie nepoužívá více, je to ani ne tak z důvodů technických jako spíše finančních, neboť jde o nákladné investice.

Vodu obsahují všechny nápoje a potraviny

Voda je základní a nezbytnou surovinou pro výrobu prakticky všech nápojů a potravin. Zde je samozřejmě míněna voda pitná. Většina této vody se získává ze spodních vod a z pramenů, v menší míře úpravou vody z řek a povrchové spadové vody, která je jinak použitelná jen pro vody pro průmyslové účely, a úpravou (odsolováním) mořské čili slané vody.

Je stále méně vody, hlavně pitné

To je míněno nikoliv v absolutním, ale v relativním smyslu. Úměrně s tím, jak roste počet obyvatel zeměkoule a jak se zvětšuje průmyslová a zemědělská výroba, se zvyšují nároky na vodu, tedy jak na její množství, tak na její kvalitu. V tomto smyslu není přehnané tvrzení ekonomů a politiků, že voda je strategickou surovinou pro 21. století. Už proto, že v přepočtu na jednoho obyvatele planety je jí stále méně. Podle statistik Světové zdravotnické organizace má polovina lidstva problémy s dostatkem pitné vody, a to nejen v rozvojových zemích, ale i ve východní Evropě. Více než miliarda lidí nemá zajištěn přístup k pitné vodě, a další dvě miliardy lidí mají s pitnou vodou vážné problémy. Jde hlavně o to, že v důsledku nedostatku této vody a nebo její špatné kvality dochází k povážlivě vysokému počtu vážných nemocí a úmrtí.

Ani užitkové vody není dost

Pravda o zmenšujícím se množství vody v přepočtu na hlavu platí i o užitkové resp. průmyslové vodě- tedy takové, která se používá jako základní anebo pomocný materiál či prostředek při výrobě, ale také při čištění, mytí, zavlažování zemědělských ploch atd.

Dějiny znají mnoho případů, kdy k válkám mezi kmeny, národy a státy došlo kvůli sporům o vodu, a takovéto spory existují i dnes a rýsují se i do budoucna - zmiňme se např. o oblasti Středního Východu. O to naléhavější se pak jeví požadavek hospodárně s vodou zacházet.

Průmyslový rozvoj versus kvalita vody

Bohužel zatím platí pravidlo, které říká, že čím vyspělejší má ta které země průmysl, tím horší je to v ní s kvalitou vody.  Znečištění  , vody, byť evtl. v míře ne ještě nebezpečné zdraví dospělých lidí (ale riskantní např. pro kojence) existuje už u vody z vodáren, která upravuje říční vodu absorbující splachy z polí, na nichž se používají dusičnany a jiné chemikálie. A průmysl, alespoň ten klasicky založený, ohrožuje kvalitu vody ještě více. Nejnebezpečnější je přitom  znečištění  zdrojů spodních vod, protože pod zemí probíhá samoočistný proces vody pomaleji než u povrchových vod a v tocích, a člověk jej dost dobře nemůže ani neumí ovlivňovat.

Nápad: nejen Křemíkové, ale také \"Vodní údolí\"

Ekonomika a společnost, přinejmenším ve vyspělých zemích, požaduje v současné době , aby se dostatečné množství pitné i užitkové vody a v patřičné kvalitě pro obojí použití zajišťovalo pomocí těchto moderních technologií, které zajistí udržitelný rozvoj, tedy takový rozvoj, při němž rozvoj hospodářství a rozvoj techniky bude postupovat ruku v ruce ze zabezpečením kvalitní vody: vodárny, úpravny vod, čisticí stanice, bezporuchové vodovody, studny a jejich vrtání,  recyklace  použité vody, metody úsporného nakládání s vodou, desalinace mořské vody.

Nejde už naštěstí jenom o platonické volání po zlepšení, kterého už bylo dost a dost.. EU se vážně zabývá myšlenkou projektu, který by výrazně zlepšil situaci v této sféře, zpočátku samozřejmě jen v měřítku samotné unie. Jde o to, že podobně jako v oboru know-how v IT vzniklo v Kalifornii Silicon Valley, mělo by v Evropě vzniknout jedno či více Water Valleys, což mají být střediska know-how, odkud se budou šířit technologie do podniků, měst a obcí, A to takové technologie, které šetří vodou, čistí ji, odsolují ji, filtrují, eliminují z ní škodlivé chemikálie, které dokáží kontrolovat vodní potrubí,  recyklovat  vodu atd. Jinými slovy: má jít de fakto o vědeckotechnické parky zaměřené speciálně na problematiku vody.

AUTOR: P. Přibyl
ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí