zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technologie kompostování AG BAG

09.12.2003
Odpady
Technologie kompostování AG BAG
Množství organických odpadů a nároky na jejich zpracování a recyklaci se stále zvyšují. Nová legislativa vede k omezování množství skládek a k povinnosti dodržovat přísné požadavky a standardy.
Možnosti zhodnocování organických odpadů jsou při pohledu do budoucna velmi omezeny. Ag Bag technologie kompostování nabízí jednoduché, efektivní, levné a ekologické řešení zpracování a recyklace biologického odpadu, spočívající ve vytvoření uzavřeného prostoru pro zrání kompostu za aerobních podmínek.

Tato technologie spočívá na plnění polyetylenových vaků smíšeným organickým odpadem nadrceným na určitou velikost pomocí speciálního lisu. Při plnění se vkládá do prostoru vaku hadice, kterou je zajišťováno nezbytné provzdušňování hmoty a přísun kyslíku. Řízené provzdušňování je prováděno regulovaným vháněním vzduchu a monitorovací jednotkou je hlídán vývoj teploty v kompostovaném materiálu tak, aby se dodržela optimální teplota pro zrání kompostu.

Proč nová metoda kompostování?

Klasické skládky odpadů jsou neekologické, s nízkou přijatelností a v budoucnu nebudou vyhovovat předpisům EU, spalování biologické hmoty je drahé a rovněž neekologické.

Výroba bioplynu (green energy) získává sice stále na významu, vyžaduje však vysoké investice a rentabilita je v současné době určována politicky (cena energie). Z pohledu ekologického má velký smysl, je však velmi závislá na dotacích.

Kompostování je ekologický, všeobecně přijatelný způsob zpracování a recyklace bioodpadu. Je dobře popsán z hlediska technologického i z hlediska biodegradačních procesů probíhajících během zrání.

Kompostování na hromadách, které se v současnosti používá nejčastěji, však ztrácí na společenské únosnosti (zápach, emise, únik kontaminované tekutiny, vítr odnášející částice). Kompostování v boxech je zase příliš drahé.

Veřejnost požaduje cenově příznivé systémy s vysokou společenskou přijatelností a ekologickým provozem. Kromě toho by tyto systémy měly být flexibilní a mobilní. Přesně tyto nároky technologie Ag Bag splňuje a vyhovuje také evropskému nařízení EC 1774/23002.

Výhody

Při technologii AG bag kompostování zabraňuje aerobní proces úniku nežádoucích pachů (amoniak). Díky uzavřenému vaku nedochází k nežádoucím únikům škodlivých kapalin a eliminuje se přístup hmyzu a hlodavců.

Oproti klasickému způsobu představuje Ag Bag uzavřený systém a zaručuje zkrácený čas zrání. Má nízké investiční náklady a malé nároky na pracovní sílu. Ovládání technologie je snadné a flexibilní a proces není závislý na počasí. Výhodou je, že je pro něj třeba zhruba třetina plochy klasické kompostárny.

Pro provozování technologie je potřeba odpovídající, zpevněná plocha (asfalt, beton, štěrk) pro umístění vaků, prostor pro příjem materiálu a zdroj vody a elektrické energie. Technologické vybavení zahrnuje čelní nakladač, drtič, plnicí lis, mísicí zařízení, separátor a překopávač. Dále ventilátor s automatickým ovládáním, monitorovací a záznamové a polyethylenové vaky různé velikosti.

Délka zrání materiálu ve vacích je 8-12 týdnů, délka zrání je přímo závislá na druhu kompostovaného materiálu. Po ukončení zrání se vak odstraní a hotový produkt - kompost je připraven pro své další použití nebo může být ponechán libovolně dlouhou dobu v procesu dozrávání. V praxi je možné na jednom místě provést 3-4 kompostovací cykly za rok.

Konečné využití tímto způsobem vyrobených kompostů je v zahradnictví, rekultivacích, pro přihnojování parků, veřejné zeleně, golfových hřišť. Pro kompostování lze využít organické odpady, pevné bioodpady, hnůj, siláž, seno, senáž, tráva, listí, zbytky ze zahrad a parků, odpadní papír, odpadní stavební dřevo, kůra, palety, drť, odřezky křovin a stromů, odpady při zpracování ovoce, zeleniny a zemědělských produktů, papírenské a čistírenské kaly.

V současné době řešíme způsob jak kompostovat živočišné (jatečné) odpady touto technologií tak, aby byl v souladu s platnými směrnicemi EU.

AUTOR: Ing. Josef Salač
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí