zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třídění a hygienický sběr bioodpadů

12.12.2003
Odpady
Třídění a hygienický sběr bioodpadů
Zákony Evropské unie ukládají členským zemím postupné rozšiřování systému tříděného sběr bioodpadů a jejich látkového zhodnocování.
V sousedním Německu ukládá směrnice o domovním odpadu jeho třídění a zhodnocení biologických částí před uložením na skládku nebo termickým zpracováním. Je to logické opatření vzhledem k tomu, že bioodpady tvoří skoro 40 % domovního dopadu. Každý občan tak vyprodukuje za rok kolem 100 kg bioodpadů, který bude nutné z domovního odpadu vytřídit a dále zpracovat. Uvažujeme-li o zajištění separovaného sběru biologické složky komunálního odpadu, je nutné v prvé řadě zvolit správný systém sběru, který zajistí dobrou kvalitu suroviny pro kompostárnu. Tato volba je stejně důležitá, jako samotný výběr zařízení pro zpracování bioodpadu.

Výběr nádoby je důležitý

Bioodpad obecně obsahuje značné množství vody, který může překročit až 80 % objemu. Pokud je bioodpad separován v běžném kontejneru bez speciálních úprav, dochází ke stlačení odpadu bez cirkulace vzduchu, což vede velmi rychle k anaerobní přeměně, tj. k zahnívání obsahu. Následky jsou známé: obtěžování okolí zápachem a z hlediska pozdějšího kompostování nepříznivý stav výchozího materiálu.

Proces přeměny biohmoty může začít jen v provětrávané nádobě, v níž jsou zároveň na minimum redukovány problémy s výskytem červů a zápachem. Po celém světě se v současnosti používá na milion speciálních provětrávaných kontejnerů na bioodpad, které pod názvem Compostainer nabízí společnost SSI Schäfer. Compostainer je na bočních stěnách a víku opatřen velkým množství malých otvorů (ve víku jsou chráněny stříškou proti dešti). Otvory slouží pro přívod vzduchu, a tím k zásobování kyslíkem a odpařování vlhkosti. Pro dobré provětrávání celé nádoby má Compostainer na vnitřních stěnách distanční žebra. Ty vytváří potřebné mezery pro cirkulaci vzduchu, nezbytnou pro aerobní přeměnu bioodpadu. Nad dnem nádoby je mřížkový rošt, kterým může prosakovat vlhkost z odpadu na dno, kde se odpařuje. Zbývající voda se při vyprazdňování nádoby přemístí do sběrného vozidla. Rozměry i umístění roštu jsou voleny tak, že nedochází k jeho ucpání. Vnitřní žebra nádoby pak brání přilepování odpad u na stěny. Díky své konstrukci kontejner dobře funguje ve velkém horku (žádné hygienické problémy) i v mrazech (obsah nenamrzá na stěny a dno).

Při využívání Compostaineru pro sběr a třídění je možné vlivem vysýchání odpadu ušetřit 13 % hmotnosti, tj. kolem 13 kg odpadu na občana za rok. To představuje například v obci s 20 000 obyvateli úsporu 260 tun odpadu, který nemusí být odvezen na skládku. Vysoká ztráta vlhkosti v Compostaineru je důsledkem aerobní přeměny a vypařování vody (graf. 1).

Důkladné provětrávání obsahu také podporuje růst aerobních mikroorganismů. Jejich aktivitou dochází ke zvyšování teploty obsahu kontejneru až na 50-55 stupňů Celsia, což dále podporuje intenzivní přeměnu biohmoty. Vlivem vyššího obsahu kyslíku v nádobě se také udržuje pH na vyšších hodnotách než v anaerobním prostředí, takže přebytečná voda není kyselá.

Do Compostaineru je možno ukládat zbytky jídel, skořápky z vajec, filtry s kávou, trávu, citrusové plody, i plevel, který jinak není vhodné dávat na běžný kompost. Zatímco v běžném kompostu se dosahuje teploty kolem 40 stupňů, což je pro likvidací plevelů nedostatečné, teplota kolem 55 stupňů, které dosahuje Compostainer, je podstatně účinnější.

Jak již bylo uveden, doba prodlevy bioodpadu v nádobě má vliv na kvalitu suroviny pro kompostárnu. Běžný interval svozu bioodpadů je 14 dní. Použití standardních neprovětrávaných nádob však můře vést k hygienickým problémům, zejména v létě.

Oddělený sběr a zpracování biodpadů je spojeno s náklady, které nese plátce poplatků. Část nákladů vzniká při vyprazdňování nádob s bioodpady provozovatelem systému. Odvoz odpadů z Compostainerů i zbytkového domovního odpadu lze provádět střídavě stejnými vozidly. V důsledku toho nevznikají při realizaci systému žádné dodatečné investiční náklady na straně vozidel.

Žádoucího oběhu bioodpadu je však dosaženo teprve tehdy, když je kompost vyrobený z bioodpadu prodán a využit. Nemusí se přitom jednat jen o jeho prodej do zemědělství nebo pro stavby nebo rekultivace. Obecní poplatky za hospodaření s komunálními odpady mohou zahrnovat i náklady na sběr a zpracování bioodpadů, takže výstupní kompost občané dostanou zadarmo.

AUTOR: Ing. Jiří Němec,
SSI Schäfer, s. r. o.
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí