zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ovzduší, obaly a posuzování koncepcí prošly sněmovnou

15.12.2003
Ovzduší
Odpady
EIA
Ovzduší, obaly a posuzování koncepcí prošly sněmovnou
Poslanecká sněmovna dnes schválila tři novely zákonů, které vypracovalo Ministerstvo životního prostředí. Důvodem pro jejich změny je především nutnost zapracovat do českého právního řádu příslušné směrnice Evropské unie.

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: zpřesňuje systém posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Koncepci nelze schválit bez stanoviska, které hodnotí její dopady na životní prostředí. Klíčové je, že toto stanovisko pro celostátní koncepce bude i nadále vydávat Ministerstvo životního prostředí. Sněmovna odmítla omezit jeho kompetence [2].

 Novela zákona o obalech: nově definuje pojem obal. Podstatně mění rozhodování v pochybnostech, zda výrobek je obalem. Zásadním přínosem zejména pro malé podnikatele je výjimka z placení registračních a evidenčních poplatků pro osoby, které mají méně než 300 kg obalů za kalendářní rok. V návaznosti na tuto výjimku ministerstvo připravuje rovněž zjednodušení vedení a vykazování evidence pro dotčené osoby. Novela se vztahuje na všechny obaly bez rozdílu, tedy i průmyslové. S cílem omezit povinným osobám administrativní zátěž se ruší povinnost vypracovat dosavadní prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a nahrazuje se jednodušším kontrolním mechanismem.

Novela zákona o ovzduší: zpřesňuje platnost pro emisní limity u spaloven odpadu.  Zpřísňuje ochranu ozónové vrstvy Země - jde zejména o opatření, která se týkají  zacházení s použitými regulovanými látkami a jejich dovozu a vývozu. Pro tyto použité látky se zavádějí stejná kritéria jako pro látky nově vyrobené. Tím se odstraňuje především možnost nežádoucího dovozu a vývozu a dodávání na trh. Mezi významnou změnu patří také zákaz dodávání na trh a dovozu výrobků, které obsahují hydrochlor, uhlovodíky, tzv. měkké freony. Jedná se o opatření, které je pro výrobky běžného použití v Evropské unii zavedeno.

Poznámky:

 [1] Přehled hlasování:

EIA

http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=4&s=23&he=847&pg=41

Obaly, ovzduší

http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=4&s=23&he=847&pg=42

[2] Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhovalo, aby posuzování vlivů na životní prostředí celostátních  koncepcí  zajišťoval sám zpracovatel koncepce. V praxi by to znamenalo, že například Ministerstvo průmyslu by samo sobě vydávalo stanovisko o vlivech jím zpracované  státní energetické koncepce na životní prostředí. MŽP s tímto návrhem nesouhlasil

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí