zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Záměr na vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně bude posuzován mezistátně

15.12.2003
Odpady
EIA
Záměr na vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně bude posuzován mezistátně

Záměr na vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně  je posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA). Závěr takzvaného zjišťovacího řízení vydalo Ministerstvo životního prostředí 5.12. 2003. Přesně  a podrobně specifikuje, které oblasti má obsahovat dokumentace EIA [1]. V procesu EIA se k záměru může vyjadřovat veřejnost a zájem o zapojení do procesu vyjádřilo i Rakousko [2]. Jedná se o první mezistátní posuzování v plném rozsahu.

Jaderná elektrárna Temelín v současnosti nemá vyřešen mezisklad vyhořelého jaderného paliva. Toto palivo je dočasně skladováno v bazénu ETE, který má plánovanou kapacitu do r. 2013. Do této doby bude nutné stávající problematiku vyřešit vybudováním meziskladu. Proto ČEZ předal 21.července 2003 na MŽP podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznámení záměru na jeho vybudování. MŽP zahájilo proces EIA a o záměru informovalo Rakousko a Německo.

 Záměr meziskladu vyhořelého paliva má projektovanou kapacitu na 1370 t vyhořelého paliva (30 let provozu ETE) a má být provozován cca 60 let. Navrhované řešení je obdobné jako u meziskladu v elektrárně Dukovany (EDU), který je od roku 1995 bez jakýchkoliv komplikací v provozu. Skladování paliva je navrženo v dvouúčelových obalových souborech typu B(U)F a S (pro přepravu a skladování) podle vyhlášky SÚJB č.317/2002 Sb., o typovém schvalování a přepravě, které mají být umístěny v budově skladu v areálu ETE.

Poznámky:

[1] Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k zákonu 100/2001Sb. je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

-         doložit podrobnou specifikaci jednotlivých druhů možných použitých obalových souborů (OS) s popisem jejich technických dat a vlastností

-         doložit podrobnou analýzu mimořádných a možných provozních nehod a jejich možných dopadů na životní prostředí,

-            vyhodnotit možná rizika a následky teroristických útoků spojených např. s pádem velkého dopravního letadla,

-            důsledně vyhodnotit synergické a kumulativní vlivy v případě havárie skladu VJP či havárie jaderné elektrárny na sebe navzájem i vůči okolnímu životnímu prostředí,

-            popsat a upřesnit stavební konstrukci skladu vyhořelého jaderného paliva, doložit z jakých standardů vycházejí stavební plány pro plánovanou stavbu,

-         doplnit a přesně popsat zdroje odpadů vlastního záměru, množství a způsoby nakládání s odpadem vzniklým při výstavbě a provozu skladu, podrobně popsat a doplnit množství a způsoby nakládání s odpadem vzniklým po dožití stavby,

-            popsat a upřesnit řešení dalšího využití nebo ukončení provozu meziskladu po uplynutí doby jeho životnosti včetně uvedení opatření v případě, že po plánované době provozu nebude ještě k dispozici koncové úložiště vyhořelého jaderného paliva,

-            vysvětlit možnosti dalšího případného rozšíření meziskladu,

-            vyhodnotit negativní vlivy nízkých dávek radioaktivního záření na lidské zdraví,

-              zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Dalším krokem bude zpracování dokumentace EIA, která musí být vyhotovena v souladu se zákonem a s vydaným závěrem zjišťovacího řízení. Zpracovaná dokumentace EIA bude zveřejněna a rozeslána dotčeným správním úřadům a územně samosprávným celkům k vyjádření a také zveřejněna na internetu, aby se k ní mohla veřejnost vyjádřit.

[2] Dne 25. srpna 2003 rakouská strana oznámila, že vzhledem k možným negativním vlivům v případě havárie nebo teroristického činu požadujete účast Rakouska v procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. Dále oznámila, že již učinila všechny kroky pro zapojení rakouské veřejnosti podle § 6 odst. 3 výše zmíněného zákona a že nám poskytnete své vyjádření včetně vyjádření veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí dne 18. října 2003 sdělilo rakouské straně, že akceptuje požadavek na mezistátní posuzování tohoto  záměru.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí