zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novelizace zákona o odpadech budou častější

17.12.2003
Odpady
Novelizace zákona o odpadech budou častější

Počátkem října proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář k novele zákona o odpadech, který svolal RNDr. Miloš Kužvart, místopředseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Diskuse k zákonu byla velmi obsáhlá, a není možné ji zachytit celou. Vyjímáme z ní alespoň části vystoupení několika poslanců, kteří se diskuse zúčastnili. Novela zákona je nyní v Parlamentu a čeká ji další projednávání. Pokud nenastane zdržení, měla by začít platit od počátku roku 2004. Více k jejímu obsahu naleznete v rubrice Legislativa na straně 25.

OTÁZKA: Ing. Iva Šedivá (ČSSD) - zpravodajka k novele o zákona o odpadech

Základním bodem novely je implementace směrnice Evropské komise 2000/53 o autovracích. Jde o směrnici, která je poměrně diskutabilní a přináší různé problémy. Faktem je, že některé země EU s její implementací otálejí dokonce tak, že se je komise rozhodla zažalovat. Konkrétně se to týká Francie, Belgie, Lucemburska, Itálie, Velké Británie, Irska, Řecka a Finska.

Pro náš stát jsou ovšem nejdůležitější státy sousední - tam k implementaci nějakým způsobem dochází. V Německu byl 1. 6. 2002 přijat zákon, který směrnici implementuje. V Rakousku je situace jiná, tam platí do konce roku 2006 dobrovolná dohoda mezi automobilovým průmyslem a ministerstvem hospodářství, která řeší zejména využití autovraků. Díky tomu je tam dnes možný bezplatný odběr starého auta při koupi nového nebo použitého vozidla (jinak za úplatu). Od 1. 1. 2007 by v Rakousku rovněž měla platit evropská směrnice.

Na Slovensku je situace jiná. Mají Recyklační fond, kde jednou ze zpoplatňovaných komodit jsou i auta, za které se platí 3000 korun. Díky tomu zde systém pracuje.

V naší novele je klíčovým bodem dosažení konsenzu u zpoplatnění ojetin i nových aut individuálními dovozci. Zůstává také otázka kontroly a nakládání s vozy při registraci a deregistraci, i nastavení komplexního systému nakládání s ojetými auty. Zcela jistě leží před námi řešení mezidobí, kdy budeme mít stále víc dosluhujících aut, které byly dovezeny jako ojetiny, a bude nutné řešit jejich odstranění, a zejména finanční aspekt této věci.

Na předkládaném zákonu mi zejména vadí, jakým způsobem je uplatněn časový harmonogram v Plánu odpadového hospodářství. Realizační programy, které z něj vycházejí, bychom potřebovali mít už dnes: nyní jsou dokončovány POH krajů a to, že nejsou realizační programy, je na závadu věci.

Pociťuji jako chybu, že se postupuje od obecného ke konkrétnímu, takže podle mého názoru bude velkým problémem otázka vynutitelnosti investic, které budou muset investovat obce.

OTÁZKA: Ing. Rudolf Tomíček (ČSSD) - zpravodaj k novele zákona o obalech

Vždy, když se zákon k odpadům či obalům projednával ve sněmovně, byl problém dojít ke konsenzu. Chtěl bych, abychom v budoucnosti tím, že se navrhne novela zákona o odpadech, pokaždé neotevřeli Pandořinu skříňku a nemuseli všechno řešit znova.

Je otázka, jak přistupovat k novelám zákona o odpadech. Ročně vychází několik směrnic EU zasahujících do této problematiky, na které musíme reagovat. To znamená náležitě novelizovat naše zákony a možná že to bude představovat i dvě novely ročně. Již teď se dá říci, že v dubnu - květnu příštího roku bude zákon o odpadech znovu otevřen a novelizován (ustanovení týkající se nakládání s elektrošrotem, vycházející z nové evropské směrnice). Bude to nutné, přestože víme, že nejmenší zásah do legislativy vyvolá vlnu jinde.

OTÁZKA: RNDr. František Pelc (US-DEU)

Oblast odpadového hospodářství prochází dynamickými změnami, a otázka je, jak se s nimi vypořádat. Vyrovnat se s novelami s půlroční frekvencí je sice technicky možné, ale pro nás jako zákonodárce i pro příjemce zákona velmi technicky náročné. Takže asi budeme muset najít cestu takovou, abychom vyhověli potřebám dynamických změn a zároveň legislativní pořádek neměnili s frekvencí, které ji pro podnikatele i občany činí nevěrohodnou.

Chci připomenout: v ČR nemáme s komunálním odpadem z hlediska kvantity velké problémy. V Evropské unii produkují občané v průměru 550-600 kg TKO na hlavu, u nás je to 300-400 kg. V posledních několika letech došlo u nás k dramatickému zvýšením množství odpadů - o přibližně 50 % (v 1990 jsme měli 250 kg/obyv., nyní máme kolem 330 kg/obyv.). Naopak Rakousko množství odpadů na hlavu dokonce snižuje - ze 650 kg/obyv. se teď blíží 500 kg/obyv. Takové trendy bychom měli zachytit.

Mnohem větším problémem je, že zatím neumíme dobře recyklovat odpad, přestože tam dochází v posledních letech k velkému pozitivnímu posunu. Nicméně jsem přesvědčen, že předkládaná novela jde správným směrem.

OTÁZKA: Ing. arch. Václav Mencl (ODS)

Chtěl bych říci, že vše, co je v novelách, není jen otázka harmonizace nebo přijetí směrnic. Je v nich vždy řada věcí, které jsou z domácí dílny. Proto je dobré si ověřit, zda znění navrhovaných zákonů odpovídá tomu, co jsme víceméně povinni do zákonů zapracovat anebo je tam něco navíc: zda paragrafy, které jsou nové nebo se mění, vůbec souvisí s evropskou legislativou. Já konstatuji, že v zákonech nacházím řadu věcí, které jsou z domácí dílny, a bohužel jde obvykle o diskutabilní ustanovení.

Na druhé straně jsme dosud byli ve vztahu k Unii pasivní - pouze jsme přebírali evropské zákony. Až se staneme členy Unie, můžeme být aktivní. V této chvíli by bylo dobré si říci, co je naším cílem a jaká je naše pozice vůči Unii z hlediska životního prostředí, odpadového hospodářství a obalů.

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí