zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP nesouhlasí s návrhem Státní energetické koncepce

18.12.2003
Obecné
MŽP nesouhlasí s návrhem Státní energetické koncepce

Dne 12. 12. 2003 vydalo Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné stanovisko k návrhu Státní energetické koncepce.  To bude součástí materiálu, kterým se bude zabývat vláda. Stanovisko má pouze doporučující charakter – ovšem vzhledem k řadě nedostatků by vláda měla  podle názoru MŽP uložit Ministerstvu průmyslu a obchodu přepracování celé koncepce.

Hlavními důvody pro vydání nesouhlasného stanoviska jsou zejména:

  • Nesoulad se Státní politikou životního prostředí, která nepočítá s prolomením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi  a na Sokolovsku.
  • Nesoulad se Státní surovinovou politikou, která ukládá rovněž respektování územních environmentálních limitů těžby a klade důraz na úspory a obnovitelné zdroje energie.
  • Rozpor se schválenou územně plánovací dokumentací velkých územních celků Severočeské hnědouhelné pánve  a Karlovarsko – chebské aglomerace, které územní ekologické limity těžby převzaly jako konsensuální výsledek jednání územních samospráv krajů, obcí a veřejnosti o budoucím funkčním využití a prostorovém uspořádání území.
  • Nekoordinovanost prací na Státní energetické koncepci s dalšími souvisejícími koncepcemi zpracovávanými jinými ústředními správními úřady, jako je Dopravní politika ČR, zpracovávané dokumenty MŽP k ochraně klimatu Země a ochraně ovzduší, nebo s krajskými energetickými koncepcemi, zpracovávanými jednotlivými kraji.
  • Vnitřní nekonzistence samotné Státní energetické koncepce. Ta spočívá v rozpornosti samotných priorit, cílů a opatření k zajištění maximální nezávislosti, maximální bezpečnosti a maximální udržitelnosti rozvoje energetiky – tomu ovšem neodpovídají navazující cíle a opatření.
  • Nedořešení palivového cyklu u jaderné energetiky, spočívající v nejasnosti umístění meziskladů i trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva.
  • Nedocenění účinnosti ekologické daňové reformy a stimulujících účinků ekonomických nástrojů k ovlivňování chování ekonomických subjektů ve vztahu k cenám energie.
  • Nestandardní osnova a obsah Státní energetické koncepce, postrádající vyhodnocení současného stavu a tendencí, silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, takže lze obtížně verifikovat správnost formulování základních problémů energetiky, vize jejího dalšího žádoucího vývoje, cílů a opatření.
  • Absence mechanismů pro monitorování realizace koncepce podle předem určených výstižných indikátorů, umožňujících zpětnou vazbu a včasné korekce při nepředvídaných negativních důsledcích pro životní prostředí, sociální či ekonomické podmínky.
  • Podcenění potřeby dosáhnout celospolečenského konsensu a snaha prosadit resortní pohled jako „veřejný zájem“.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí