zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Schuster podpísal balík zákonov - okrem iných aj o STV a odpadoch

31.12.2003
Odpady
Schuster podpísal balík zákonov - okrem iných aj o STV a odpadoch

Prezident podpísal aj novelu zákona o odpadoch, ktorá v špecifických prípadoch odpúšťa poplatky za odvoz odpadu. Občan zaň nemusí platiť, ak preukáže, že sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí, vykonával vojenskú službu alebo neužíval nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Obec mu bude musieť znížiť poplatok a dodatočne vyhotoviť nový platobný výmer. Výška poplatku za komunálny odpad zostáva nezmenená. Obec bude naďalej rozhodovať o tom, či občan zaplatí na rok od 80 do 1200 korún za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.


Novela odstránila okrem iného absenciu limitov pre množstvový zber. Poplatky sa budú platiť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce. Dolná sadzba poplatku bude 10 halierov a horná 1,60 korún za jeden liter alebo dm3. Za kilo komunálneho a drobného stavebného odpadu sa bude platiť najmenej 20 halierov a najviac 5 korún. Tieto poplatky sa začnú vyberať až od júla budúceho roku. Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, sadzba za osobu a deň bude najmenej 20 halierov a najviac 3,30 korún.


Na základe zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý prezident tiež odobril, sa od 1. februára zvýšia platby za ukladanie na skládky. Prijatie zákona bolo nevyhnutné, pretože Európska únia nepočíta od roku 2007 s budovaním nových skládok. Do popredia sa tak musia dostať iné spôsoby zneškodňovania odpadov - separovaný zber, recyklácia a podobne. Poplatky sa budú určovať podľa druhu uloženého odpadu. Inak budú stanovené poplatky za inertný, špeciálny, nebezpečný či ostatný odpad. V rámci komunálneho odpadu sa bude prihliadať na to, koľko zložiek je z neho vytriedených. Dopad normy na obyvateľstvo bude 325 miliónov korún, čo predstavuje ročne okolo 65 korún na osobu. Príjmy u poplatkov za uloženie odpadov na skládku alebo odkladisko budú príjmom obce, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Obvodný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia budú môcť uložiť neplatičovi pokutu od 50-tisíc do 500-tisíc korún.

Zdroj: TASR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí