zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnova krajiny je rychlejší než těžba uhlí

31.12.2003
Geologie
Obnova krajiny je rychlejší než těžba uhlí

Bílina - Tečku za rekultivačním rokem udělali pracovníci referátů rekultivací Severočeských dolů na Dolech Nástup Tušimice a Dolech Bílina. Navzdory počasí, které ani letos nebylo pro novou výsadbu sazenic a další práce příliš příznivé, se podařilo naplnit záměry podnikatelského plánu.
\"Letošní rok byl opakem loňského. Tehdy hodně pršelo a dokonce byla povodeň, letos zase sucho a neobyčejné horko. Takže jsme si mohli vyzkoušet v praxi oba klimatické extrémy a jsem rád, že jsme obstáli,\" uvedl vedoucí odboru rekultivací SD Vratislav Ondráček.
\"Především se podařilo odstranit následky lokálních skluzů zeminy na rekultivacích, které zapříčinily loňské deště a tím i extrémně podmáčená půda. Problémy byly s novými sazenicemi, které vlivem sucha bylo třeba někde obnovit, ale zase naopak, nedostatek vláhy dříve vysazené stromky přežily bez úhony. Svědčí to o dobré práci dodavatelů i péči, jakou výsadbám věnujeme. Dokonce jsme některé stromky, vysázené jako ochranné lesní pásy Březno u Chomutova a u Ledvic zavlažovali. To, aby rostly a časem naplnily ochrannou funkci ochrany obcí před hlukem a prachem z důlní činnosti.\"
Na zahlazení důlní činnosti letos vynaložily doly celkem 394 milionů korun. Dalších 220 milionů korun na důlní škody. Na ostatní činnosti spojené s provozem dolů včetně náhradní výsadby v dotčených obcích a městech, skrývku ornice a spraší vynaložily 102 milionů korun. Tvorba nové krajiny a její ošetřování bude pokračovat i v dalších letech.
Konkrétní úkoly roku 2004 byly projednány v rámci generelu na všech dotčených orgánech státní a veřejné správy, zejména se zástupci obcí a měst na jejichž katastrálním území probíhá rekultivační a důlní činnost. Nové úkoly jsou stanoveny na Dolech Bílina plánem OPD na roky 2004 až 2010.
\"Za dobu existence Severočeských dolů byly rekultivace ukončeny na 2 863 hektarech, rozpracované jsou na 2 167 hektarech. Celkem důlní činnost probíhá na výměře 6417 hektarech. V budoucnu, do konce životnosti dolů, budou důlní činností dotčeny 1 741 hektarů. Jinak pro zajímavost celé zájmové území SD se rozkládá na ploše 13 188 hektarů a v současné době jsme v situaci, že víc ploch je v rekultivaci než podléhá vlastní těžební činnosti,\" dodává Vratislav Ondráček.

Zdroj: Deník Směr

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí