zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cisterny pro dopravu kyselin

04.02.2004
Odpady
Chemické látky
Cisterny pro dopravu kyselin

Časté korozní havárie automobilových cisteren, dopravujících agresivní látky jako kyseliny a žíraviny, přispěly k výrobě první cisterny z vysokolegované oceli s vyšší korozní odolností než běžné nerezavějící oceli.

Cisterna pro recyklační firmu Lobbe Deutschland byla navržena ve spolupráci s ocelárnou ThyssenKrupp VDM.

Dosud byly automobilové cisterny pro přepravu kyselin řešeny převážně z polyesterového laminátu, s pogumováním nebo s úpravou vnitřního povrchu povlakem z korozivzdorného plastu. Pro specializované firmy, zabývající se přepravou a recyklací koncentrovaných kyselin, dosud neexistovaly automobilové cisterny vyrobené z kovových materiálů s dostatečnou korozní odolností.

Nevýhody plastů a laminátů

Při čerpání a pohybu nákladu, obsahujícího často minerální částice, hrozí předčasné porušení ochranné vrstvy, rychlá koroze oceli, proděravění, vytečení a následné ohrožení životního prostředí. Pogumované a laminátové cisterny mají značná omezení, opotřebení u substrátů s podílem abrazivních částic, delaminace povlaků, bobtnání a rozpouštění pryže a plastů v některých organických substrátech.

Železniční cisterna z niklové slitiny již 2 roky

Mezi železničními cisternami Deutsche Bahn je již od roku 2001 v provozu pro hamburskou spediční firmu Hoyer první cisterna s nádobou ze zatím nejvýše korozně odolného materiálu, z nikl-chrom-molybdenové slitiny Nicrofer 5923 hMo - alloy 59 (W.-Nr. 2.4605), dodané firmou ThyssenKrupp VDM. Extrémně vysokou cenu nádoby vyvažuje vysoká bezpečnost dopravovaného nákladu a téměř univerzální použitelnost. Předností cisterny z tohoto materiálu je nejvyšší korozní odolnost v médiích, která vůbec připadají v úvahu pro železniční dopravu, nízké nebezpečí kontaminace nákladu během dopravy, jednodušší a rychlé čištění s možností instalace automatických mycích systémů, vysoká pevnost a houževnatost materiálu za tepla i při velmi nízkých teplotách a nižší riziko vytečení nákladu při kolizích a haváriích.

Nerezová automobilová cisterna pro kyseliny

Na konstrukci nové automobilové sací/tlakové čerpací cisterny pro recyklační firmu Lobbe Deutschland GmbH, určené k dopravě odpadů s obsahem kyseliny sírové a dusičné k likvidaci a recyklaci - na obrázku, použila firma Kutschke Fahrzeugbau GmbH na doporučení ThyssenKrupp VDM její korozivzdornou ocel Nicrofer 3127 hMo - alloy 31 (ocel značky X1NiCrMoCu32-28-7 - W.-Nr. 1.4562 dle normy ISO 10088).

Materiál celonerezové cisterny spolehlivě odolává kyselinám při běžných teplotách a má s dostatečnou pevností a zejména houževnatostí vysokou odolnost vůči proražení i v případě havárií. Nevýhodu vysoké pořizovací ceny nerezové cisterny vyvažuje vysoká spolehlivost, snadné čištění a údržba. Ve srovnání s materiálem Nicrofer 5923 hMo - alloy 59 je však asi o polovinu levnější. Nová cisterna má certifikát TÜV a osvědčení přípustnosti Spolkového ústavu pro zkoušení materiálu (BAM), Berlín.

Ani sebelepší konstrukční materiál cisteren však nezabrání haváriím z titulu koroze a netěsnosti, pokud volba dopravního prostředku pro agresivní média není svěřena osobám certifikovaným z korozní ochrany, nejsou využívány informace o korozních účincích médií na konstrukční materiály, korozní data (např. ze světově uznávané databáze Dechema Corrosion Handbook) a cisterny nejsou pravidelně podrobovány kontrole z hlediska integrity pláště nádoby a jejích spojů, kontrolám těsnosti potrubí, čerpadel, armatur a zvláště těsnění. Ani klasifikace ADR často nepostihuje účinky média u minoritních obsahů např. chloridů nebo iontů trojmocného železa, které působí silnou lokální korozi. Certifikaci osob v oboru koroze z hlediska předpisů platných v EU provádí v ČR několik organizací, např. ATG, s.r.o. v Praze.

AUTOR: Alexandr Abušinov
ZDROJ: LOGISTIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí