zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třebíč - Za odpad hotově do konce ledna

12.01.2004
Odpady
Třebíč - Za odpad hotově do konce ledna

Před koncem minulého roku byla novelizována třebíčskými zastupiteli vyhláška, řešící také úhradu místního poplatku za komunální odpad, která je v platnosti již druhý rok. Důležitým rozhodnutím je skutečnost, že se pro letošní rok nemění výše tohoto poplatku, který činí nadále 360,- Kč na osobu a rok a je jedním z nejnižších v regionu.

     Ke změnám však došlo ve věci osvobození od poplatku pro vybranou skupinu osob. Ta se nyní rozšířila o osoby ve výkonu trestu po dobu výkonu trestu, osoby nezvěstné (tj. úředně prohlášené za nevěstné ode dne tohoto prohlášení) a osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách po dobu prokázaného pobytu v těchto zařízeních. Tyto osoby prokáží a doloží nárok na osvobození příslušnými listinami.

     Ostatní ustanovení zůstávají beze změn a občané, kteří se již jednou zaregistrovali, nemusí registraci nijak obnovovat. Je však nutno ve lhůtě třiceti dnů hlásit změny (např. úmrtí ap.) a nezapomenout přihlásit nově narozené děti nebo osoby přistěhované do Třebíče.

     Poplatek na rok 2004 mohou občané uhradit v hotovosti přímo u správce poplatku (Městský úřad, Karlovo náměstí 104/55) nebo prostřednictvím SIPO nebo bankovním převodem na účet města č. 19-329711/0100. Důležitá je skutečnost, že za domácnost lze poplatek odvádět společným zástupcem (plátcem), za rodinný nebo bytový dům potom vlastníkem nebo správcem. Poplatek se platí s účinností od 1. ledna 2004 a za příslušný kalendářní rok je v případě úhrady v hotovosti splatný do 31. ledna tohoto běžného roku.

     V případe úhrady v hotovosti na pokladně městského úřadu (Karlovo námětí 104/55) lze při částce vyšší jak 1.000,- Kč ročně zaplatit ve dvou splátkách do 31. ledna a do 30. září příslušného roku ve výši jedné poloviny z celkové roční úhrady. V případě úhrady prostřednictvím SIPO je poplatek odváděn čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách, vždy do konce druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, za které je příslušná část poplatku placen. Vyplněný formulář s uvedeným číslem SIPO předávají občané na Městském úřadě Třebíč, odboru komunálních služeb. V případě úhrady formou převodu na účet může být poplatek vyrovnán čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Zdroj: www.tebicnews.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí