zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Důsledky změny nákladů pro hospodaření města

14.01.2004
Odpady
Důsledky změny nákladů pro hospodaření města
Změna v cenách za uložení i v množství odpadů se promítne do hrazení nákladů obce, spojených s nakládáním s komunálním odpadem.

V rozpočtu města Mělníku na rok 2004 se počítá s absolutním navýšením nákladů na zajišťování služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem o 385 tis. Kč, další náklady jsou způsobeny zvyšováním hmotnosti zbytkového komunálního odpadu odstraňovaného na skládkách a ve spalovně.

Od roku 1998, kdy město Mělník zavedlo tzv. kapitační úhradu za nakládání s komunálním odpadem, totiž došlo k navýšení hmotnosti zbytkového komunálního odpadu o 2115 tun, tedy o 42 % ve srovnání s rokem 1997. Rozhodujícím skokem byl přechod na výše uvedenou platbu, kdy z roku na rok došlo k nárůstu hmotnosti odpadu o 1096 tun.

Každoročně více odpadů

Od roku 1999 pak dochází každoročně ke zvýšení hmotnosti přibližně 200 tun, což činí 4 %, i přes to, že zároveň stoupá separovaný sběr. Za poslední čtyři roky stouplo množství vytříděných složek v průměru o 45 %.

Při tomto trendu je velké nebezpečí, že náklady na odstranění zbytkového komunálního odpadu dosáhnou maximální částky místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem, povolené zákonem o odpadech, která dnes činí 500 Kč na osobu a rok.

Nutnost zvýšit poplatek

Od roku 2005, kdy dojde k navýšení základního poplatku za ukládání zbytkového komunálního odpadu na skládkách o 100 Kč za každou uloženou tunu, budou muset obce navýšit poplatek o přibližně 30-40 Kč na osobu. Náklady tak přesáhnou maximální částku místního poplatku a obec bude nucena při zachování poplatku ztrátu mezi příjmy a výdaji hradit z jiných příjmů obce nebo opustit místní poplatek a vrátit se buď k ceně nebo k původnímu poplatku. U těchto dvou plateb totiž není určena maximální hranice úplaty.

Východiskem pro řešení této patové situace je novelizace zákona o místním poplatku, a to připravovanou novelou zákona o odpadech, kde by bylo možno v § 84 zákona č. 185/2001 Sb., resp. § 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, navýšit sazbu poplatku na základě skutečných nákladů obce z 250 na 500 Kč. Celková maximální sazba by tak činila součtem sazby písm. a) a písm. b) zákona o místním poplatku 750 Kč, tedy došlo by k navýšení o 50 %.

AUTOR: MVDr. Ctirad Mikeš,
Město Mělník
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí