zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002

16.01.2004
Obecné
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002
Zpráva v rozumném rozsahu umístěná na serveru MŽP.

Cílem předkládané Zprávy o životním prostředí České republiky v roce 2002 je:

  • popsat aktuální stav jednotlivých složek životního prostředí ČR a vlivů na něj působících formou SWOT analýzy, tj. z hlediska silných stránek, slabých stránek, rizik a příležitostí/pozitivních očekávání
  • popsat dosavadní výdaje ČR na ochranu životního prostředí a vyhodnotit je z hlediska jejich efektivnosti
  • začlenit stav životního prostředí v ČR do mezinárodního kontextu v rámci srovnání hodnot základních environmentálních ukazatelů s průměrnými hodnotami členských států Evropské unie (EU) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a dále s hodnotami indikátorů pro sousední či vybrané blízké státy (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko)
  • informovat o postupu realizace cílů a opatření Státní politiky životního prostředí ČR
  • informovat o postupu příprav ČR na vstup do EU v oblasti životního prostředí.

V Komentáři ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2002 jsou uvedeny podrobné údaje o stavu jednotlivých složek životního prostředí ČR a o hlavních příčinách jeho změn.

Oproti předchozím rokům věnují Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002 i Komentář zvýšenou pozornost důsledkům katastrofálních povodní (zejména v oblasti kvality vod a půdy) a dále problematice kvality ovzduší, kde došlo v roce 2002 v důsledku přijetí nové právní úpravy nejen k zásadní změně celého systému ochrany (národní a krajské emisní stropy, národní a krajské programy, plány snížení emisí u zdroje), ale také ke změně způsobu posuzování kvality ovzduší (nové imisní limity, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Podrobné vyhodnocení stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR je uvedeno v samostatných zprávách „Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2002“, které, počínaje rokem 2000, MŽP každoročně zveřejňuje a které i věcně navazují na Zprávy o stavu životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze, vydávané v letech 1995–1999.

Celou Zprávu naleznete na serveru MŽP zde:
http://www.env.cz/zpravaZPCR2002/obsah.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí