zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo si nechalo zpracovat plány, které nic neřeší

15.01.2004
Odpady
Ministerstvo si nechalo zpracovat plány, které nic neřeší

PRAHA – Sdružení Arnika a mezinárodní koalice Health Care Without Harm (HCWH) dnes poukázaly na vážné nedostatky v Realizačních programech pro nakládání s PVC a se zdravotnickými odpady, které si nechalo zpracovat Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Obě organizace vyzvaly ministerstvo, aby nechalo dopracovat či přepracovat některé klíčové pasáže.

Za nejzávažnější nedostatek plánu pro nakládání s PVC označil RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky to, že nenavrhuje žádné konkrétní kroky k omezení spotřeby PVC. „Také se zcela vyhýbá problému dioxinů, jejichž emise provázejí likvidaci PVC,“ řekl. Problém programu pro zdravotnické odpady je zase ten, že i nadále upřednostňuje neekologické spalování před alternativními metodami, které jsou šetrné k životnímu prostředí i ke zdraví lidí.

Například rizika spojená s ftaláty (toxická změkčovadla PVC) realizační program bagatelizuje a považuje za v zásadě vyřešená zákazem v hračkách. Zpracovatel též zlehčuje fakta o toxicitě ftalátů, ačkoli měl k dispozici vědecké studie o jejich negativních účincích na lidské zdraví.

„Ze závěru realizačního plánu pro nakládání s PVC vyplývá, že s tímto problematickým materiálem není nutné cokoli dělat a že se musíme smířit se současným stavem věcí. To je trochu málo na několikaměsíční práci 10členné komise,“ tvrdí koordinátorka PVC pracovní skupiny HCWH, Mgr. Karolína Růžičková, podle níž by nejlepším řešením byla postupná náhrada PVC jinými, méně toxickými materiály. Tuto možnost, kterou podporují i další nevládní organizace, však realizační program nebere v úvahu.

Vážné výhrady mají ekologické organizace také k Realizačnímu programu pro zdravotnické odpady. „Například finanční analýza porovnávající výhodnost či nevýhodnost spaloven a šetrných alternativ je velmi zkreslená a neodpovídá realitě. Vyplývá z ní, že spalování je levnější anebo srovnatelné s likvidací odpadu v autoklávech. Ze zkušeností z okolních států ale víme, že autoklávy vycházejí levněji,“ vysvětlil ředitel Health Care Witouh Harm  Čestmír Hrdinka

„Velmi si ceníme toho, že MŽP přizvalo nevládní organizace k dialogu o realizačních programech, které hrají klíčovou úlohu v dalším vývoji odpadové politiky země. Při jejich analýze se ale ukázalo, že zpracovatelé plánů pro nakládání s PVC a se zdravotnickými odpady neodvedli příliš kvalitní práci,“ uzavřel Hrdinka.

Poznámky:

1)      Realizační programy nechalo zpracovat MŽP ČR pro několik okruhů. Mají upřesnit uvedení do praxe Plánu odpadového hospodářství schváleného v minulém roce Vládou ČR. Realizační program pro PVC zpracoval Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Realizační program pro zdravotnické odpady MŽP ČR zadalo RNDr. Jaromíru Polanskému z firmy AQG, s. r. o. Praha.

Příloha:

Reakce Arniky a Health Care Without Harm na dnešní tiskovou zprávu MŽP ČR k odpadovým realizačním programům

V dnešní tiskové zprávě MŽP ČR nazvané „MŽP již dokončuje některé odpadové realizační programy“ se v části věnované PVC a zdravotnickým odpadům objevila některá tvrzení, na něž považujeme za nutné reagovat.

Přístup zpracovatele Realizačního programu pro PVC (Doc. Ing. Jiřího Burkharda, CSc.) při zohledňování připomínek členů pracovní skupiny byl značně jednostranný. „Máme pocit, že na výsledek Realizačního programu pro PVC má zásadní vliv průmysl a zpracovatel není veden zájmem ochrany životního prostředí, nýbrž přáním průmyslu,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Arnika a Health Care Without Harm již po dva roky spolupracují s několika nemocnicemi na náhradě PVC. V jednom případě se již podařilo náhradu PVC ve spolupráci s lékaři prosadit (nemocnice Na Homolce - náhrada infuzních vaků z PVC - viz tiskovou zprávu Arniky ze dne 12. 11. 2003 - http://pvc.arnika.org).

„Možnosti MŽP jsou daleko širší nežli je vyjednávání s jednotlivými nemocnicemi. Myslí-li to s realizačním programem pro PVC vážně, mělo by navrhnout a ve vládě prosadit legislativní a ekonomická opatření k omezení PVC. Proto nás překvapuje, že obhajuje postup zpracovatele realizačního programu pro PVC, který před takovými opatřeními dává přednost dobrovolným závazkům průmyslu. Ty jako nástroje ochrany životního prostředí v minulosti již několikrát selhaly,“ řekla Mgr. Karolína Růžičková z Health Care Without Harm (členka pracovní skupiny pro přípravu Realizačního programu pro PVC).

Evropská legislativa je závazná pro členské země jako nejnižší laťka. V tiskové zprávě MŽP opomíjí restriktivní opatření zavedená v členských zemích Evropské unie (například ekologická daň uvalená na PVC v Dánsku anebo omezení v evropských městech, např. Bilbau, Barceloně, Bruselu, Amsterdamu, Utrechtu, Bonnu, Vídni, Salzburgu, Bielefeldu, Aarhusu a stovkách dalších).

Řada lékařů nečeká na další vědecké studie a snaží se PVC obsahující ftaláty nahradit dostupnými bezpečnějšími alternativami. Citujeme dva z nich:

“Po pětiletém výzkumu, kdy firmy a státní instituce neustále slyší o nebezpečí ftalátů ve zdravotnictví, mám pocit, že pro změnu k lepšímu udělali jen velice málo”, řekl na tiskové konferenci v Brně 22. září 2002 Doc. MUDr. Ševela, CSc. z Nemocnice u Sv. Anny v Brně a dodal: “Přítomnost ftalátů ve zdravotnických výrobcích z PVC by měla být brána velmi vážně. Je již dost vědeckých studií, které dokazují jejich zdravotní nebezpečnost.”

MUDr. Lukáš Svoboda, primář nefrologického oddělení Nemocnice Na Homolce k náhradě PVC vaků řekl: „Zohlednili jsme riziko vylučování ftalátů z PVC vaků do infuzních roztoků a touto cestou přímo do těla pacientů. Problém je znám dlouho a vaky bez PVC se začaly pro nemocnici kupovat asi před třemi roky. Byly ale výrazně dražší a teprve teď se podařilo odstranit i tuto překážku.“

Co se týče zdravotnických odpadů, můžeme uvést příklad USA, jehož vláda si jistě nepřeje další šíření AIDS a jiných infekčních chorob. Právě v této zemi se počet spaloven zdravotnických odpadů zredukoval během několika posledních let z 5000 na pouhých 115. Spalovny byly nahrazeny alternativními metodami likvidace zdravotnických odpadů (např. autoklávy). Argument na obhajobu spaloven uvedený v tiskové zprávě MŽP ČR proto Arnika a HCWH považují za účelový.

Tisková zpráva sdružení Arnika a health care without harm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí