zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brněnští geologové pomáhají odstraňovat ekologické škody v Srbsku

23.01.2004
Geologie
Brněnští geologové pomáhají odstraňovat ekologické škody v Srbsku

NIS Rafinerie Novi Sad

 

\"Mapa

Na jaře 1999 byla v průběhu válečné operace amerických vojsk v Srbsku rozbombardována také část Rafinerie v Novém Sadu, která představovala do té doby významného výrobce řady derivátů ze surové ropy. Průměrné roční zpracovávané množství surové ropy činilo do roku 1999 cca 2,8 miliónů tun. V průběhu bombardování došlo k vážnému poškození technologického zařízení, trubních vedení, kanalizace a dalších zařízení a tím k celkovému úniku cca 74 000 t surové ropy a ropných produktů do horninového prostředí. (Z tohoto množství cca 90 % shořelo, cca 9 % proniklo do horninového prostředí a podzemní vody a cca 1 % proniklo do odpadního kanálu.) Stav znečištění v bombardováním poškozeném areálu rafinerie je patrný z fotografií.

 

\"Větší   \"Větší   \"Větší
Poškozený zásobní tank   Kontaminace nádržových dvorů
po poškození zásobních tanků
  Poškození nadzemních produkto-
vodů a manipulační šachty
 
\"Větší   \"Větší    
Poškození nadzemních
produktovodů
  Poškození stáčecí šachty    

 

V červenci 1999, přibližně dva měsíce po ukončení bombardování, proběhla pracovní mise konsorcia českých firem AZAS Invest s.r.o. Opava a GEOtest Brno, a.s. do Rafineri Novi Sad. Ve spolupráci s pracovníky NIS-Rafinerija Nafte Novi Sad byl v září 1999 zpracován projekt »Posouzení a likvidace ekologických a stavebních havárií v rámci pomoci při odstraňování následků válečných konfliktů na Balkáně« a podepsán protokol na realizaci tohoto projektu.

Na základě výsledků uvedených ve Feasibility Study, kterou zpracovala UNEP/BTF v dubnu 2000, ve spolupráci s Universitou Novi Sad, byl projekt v červnu 2000 doplněn a předložen ke schválení.

Usnesením vlády ČR, v listopadu 2000 byl předložený projekt schválen a k finančním prostředkům poskytnutým českými firmami a NIS-Rafinerija Nafte Novi Sad byly z konta obnovy Balkánu vyčleněny vládní finanční prostředky na částečnou úhradu ekologické části projektu.

Hlavním dodavatelem a koordinátorem ekologické části projektu byla v rámci konsorcia firma GEOtest Brno, a.s., která od prosince 2000 začala s realizací průzkumných prací v místech, která byla hlavními ohnisky kontaminace, a to především v okolí poškozeného kanalizačního systému a šachet a v blízkosti poškozených technologických zařízení (nádržové dvory, nadzemní produktovody, zásobní tanky, separátory apod.).

 

Rafinerie je situována na levém břehu řeky Dunaj, ve vzdálenosti asi 250 m od vodního zdroje Ratno Ostrvo, který zásobuje město Novi Sad pitnou vodou. Geologicky je území budováno fluviálními sedimenty řeky Dunaje, zastoupené především písky, štěrky, místně překryté povodňovými hlínami. Podzemní vody jsou v tomto území převážně volné a jsou v přímé hydraulické spojitosti s povrchovou vodou v řece. Geografická pozice Rafinerie je patrná z obrázku, ze kterého je patrné, že hlavními ohroženými subjekty byly zejména vodní zdroj Ratno Ostrvo, kanál DTD a  řeka Dunaj a v neposlední řadě také samotní pracovníci Rafinerie.

V průběhu průzkumných prací, které v areálu společnosti probíhaly od prosince 2000 do září 2001, byly realizovány atmogeochemický průzkum, mělký vrtný průzkum, hydrogeologické průzkumné práce, odběry vzorků zemin a podzemní vody, včetně chemických analýz a vyhodnocení prací.

Všechny průzkumné práce byly prováděny ve spolupráci s pracovníky NIS-Rafinerija Nafty Novi Sad a ve spolupráci s pracovníky University Novi Sad, kteří především zajišťovali analytickou část prací.

Výsledky průzkumných prací byly zpracovány ve formě závěrečné zprávy, ve které byl stanoven další doporučený postup prací a stanoveny priority tak, aby jednotlivé části sanačních prací na sebe logicky navazovaly.

Ochrany uvedeného území a především vodního zdroje může být dosaženo jenom úplnou realizací všech navržených opatření, při respektování uvedených priorit. Pro realizaci prací a především jejich úspěšné dokončení jsou nezbytné nemalé finanční prostředky, proto byly a jsou, ze strany pracovníků NIS-Rafinerija Nafte a firem konsorcia, vyvíjeny aktivity pro získání finančních prostředků z různých zdrojů. Pro rok 2002 a 2003 byla získána podpora z prostředků UNEP, které jsou vynakládány na projekty související s obnovou Balkánu a nemalé finanční prostředky byly získány také od české vlády. V listopadu 2002 byly tedy zahájeny práce spojené se zabezpečením sanace v nejintenzivněji kontaminované východní a jihovýchodní části rafinerie, prohlídka a  rekonstrukce kanalizačního systému, dokončení průzkumných prací v západní a jihozápadní části areálu apod. Postup prací je orientován tak, aby byla trvale zabezpečována ochrana vodního zdroje Ratno Ostrvo a zachovány priority stanovené na základě výsledků průzkumných prací, se zohledněním získaných finančních prostředků.

ZDROJ:www.geotest.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí