zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

20.01.2004
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu dne 21. ledna 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 26/04 - rozesláno předběžně
Předkládá ministr životního prostředí
 
10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
č. j. 1556/03 - rozesláno předběžně
Předkládá ministr životního prostředí
 
11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
č. j. 1565/03 - rozesláno předběžně
Předkládá ministryně zdravotnictví
 
15. Výsledná zpráva o projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrh úpravy systému prevence před povodněmi
č. j. 44/04 - rozesláno předběžně
Předkládá ministr životního prostředí
 
23. Metodika pro vyhodnocování přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
č. j. 20/04 - rozesláno předběžně
Předkládá ministr průmyslu a obchodu
 
24. Doplnění Implementačního plánu pro kapitolu 22: Životní prostředí
č. j. 1691/03 - bod 38 schůze vlády 7.1.2004
Předkládá ministr životního prostředí
 
26. Návrh na obeslání sedmého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (sedmá Konference Úmluvy) a prvního zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu (první Zasedání Protokolu) (Kuala Lumpur, Malajsie, 9. - 27. února 2004)
č. j. 43/04 - rozesláno předběžně
Předkládají ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 
Pro informaci:

6. Informace o zasedání Rady EU životního prostředí ze dne 22. prosince 2003 v Bruselu
č. j. 54/04 - rozesláno předběžně
Předkládá ministr životního prostředí
 
Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí