zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech

30.01.2004
Odpady
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Veřejná agentura odpadového hospodářství Flander (OVAM) je zodpovědná za nakládání s odpady a remediaci půd.

Jan Buysse, Gerrit Van Dale

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom číslo 1/03, který vydává European Composting Network.

Za účelem vytvoření příznivé situace na trhu kompostů, podpořenou vysokou a spolehlivkou kvalitou kompostů, bylo v roce 1992 založeno Vlámské kompostárenské sdružení (VLACO). VLACO zajišťuje spolupráci mezi OVAM, soukromými výrobci kompostů, obcemi, distributory, kompostů a výrobci pěstebních substrátů.

Flandry mají 5,9 milionu obyvatel a hustotu obyvatelstva 434 obyvatel na km2, což je nejvyšší hodnota v Evropě. Tato hustota obyvatelstva má vliv na chování spotřebitelů, produkci a složení odpadu. Pro motivaci výrobců a spotřebitelů k dosažení nejvyšší možné úrovně plnění principů odpadové hierarchie (pozn. překladatele: tím je míněno zřejmě: předcházení vzniku, opětovné využití, materiálové využití, energetické využití, likvidace) jsou potřebné zvláštní nástroje.

V roce 2000, produkovaly Flandry téměř 3,3 mil. tun komunálního odpadu, což znamená 561 kg na obyvatele a rok. Z tohoto množství však bylo odděleně sbíráno 370 kg (66%). Z domovního odpadu bylo odděleně sbíráno 38,6% biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) (zelenina, ovoce, zahradní odpady).

Získávány jsou dvě frakce BRKO:

 • zahradní odpad (6.000.000 obyvatel)
  • 1991: 40 tisíc tun
  • 2002: 385 tisíc tun (64 kg na obyvatele a rok)
 • smíšená organická frakce (GFT) (3.700.000 obyvatel)
  • 1994: 75 tisíc tun
  • 2002: 400 tisíc tun (108 kg na obyvatele a rok)

V souladu s plánem odpadového hospodářství pro roky 1997-2001, byl v roce 1997 zahájen program pro domovní kompostování.

Opatření coordinovaná či podporovaná sdružením VLACO zahrnovaly:

 • několik veřejných kampaní zaměřených na prevenci vzniku odpadu,
 • vytvoření institutu \"Mistra kompostáře\" (v roce 2001 bylo vyškoleno 3 tisíce mistrů kompostářů po celých Flandrech),
 • vyšší vzdělávací kurzy pro \"graduované mistry kompostáře\",
 • časopis vydávaný čtyřikrát do roka,
 • pravidelný kongres pořádaný dvakrát ročně (více než tisíc účastníků),
 • propagační kampaně zahrnující výukové materiály a ekologické balíčky pro školy,
 • technickou a administrativní podporu.

Zcitlivovací kampaň a klíčová role mistrů kompostářů

Mistři kompostáři jsou dobrovolníci vyškolení sdružením VLACO a podporovaní místními úřady. Jejich hlavní funkce je podporovat a učit obyvatele ve všech aspektech kompostování. Dobrovolní mistři kompostáři mají větší respekt v porovnání se zaměstnanci místních úřadů. Mistři kompostáři distribuují \"sdělení\" svými vlastními slovy a mohou předvádět všechny úkony potřebné při kompostování přímo na místě. Úspěch mistrů kompostářů však závisí na spolupráce s místními úřady. Vysoká míra motivace těchto lidí je nezbytná, coby prevence deziluze.

Každé jednotlivé domácnosti musí být vysvětleny výhody domácího kompostování a nejlepší praktiky, jak zahrnout kompostování do denního života. Jedním z nástrojů je tištěná brožurka o tom proč a jak kompostovat. Jedním z opatření, které zvýšilo přijímání domovního kompostování byla finanční podpora až do výše 70% investičních náladů na kompostéry.

Výsledky sedmileté systematické kampaně pro domovní kompostování

 • Lidé provozující domovní kompostování ve Flandrech
  • 1997: 19%
  • 2002: 35%
 • Průměrné množství kompostu na osobu a rok: 50 kg
 • Snížení množství produkovaného komunálního odpadu o 100 tisíc tun
 • 36% populace odděleně sbírá kuchňské odpady
 • 29% obyvatel kompostuje kuchyňské odpady na zahrádce
 • 35% obyvatel kompostuje buď kuchyňský nebo zahradní odpad doma

Získané zkušenosti

 • Domovní kompostování může být provozováno úspěšně, ale je nutné vždy brát v úvahu individuální potřeby a preference, fyzické schopnosti, typ lokality a zástavby. Oddělený sběr kuchyňských a zahradních odpadů musí být nabízen ve všech typech obcí. Ukázalo se, že v oblastech, kde je nabízen oddělený sběr, se významně zvyšuje motivace k oddělenému sběru.
 • Motivace k domovnímu kompostování je úzce spojená se vzděláním, průběžným informováním, praktickou zkušeností a ukázkami. Lidé aktivně reagují na své zapojení do projektu a získanou zodpovědnost. Při stanovování výše poplatků za svoz smíšeného a separovaného odpadu je vhodné vzít v úvahu příspěvek ke snížení množství odpadu plynoucí z domovního kompostování.
 • Přijímání myšlenky domovního kompostování může být velmi zvýšeno s pomocí mistrů kompostářů pracujících na bázi dobrovolnosti. Důležité nástroje pro udržení vzájemné komunikace jsou:
  • zajištění základních podpůrných prostředků (např. zařízení, školení, podpora, spolupráce s místními úřady),
  • udržování instituce mistrů kompostářů na bázi dobrovolnosti,
  • zajištění viditelného ocenění dosažených výsledků.

Překlad: Antonín Slejška
Zdroj: CZ BIOM - http://www.biom.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí