zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhodnocení jihočeského projektu recyklace lednic

29.01.2004
Odpady
Vyhodnocení jihočeského projektu recyklace lednic
Ačkoliv ledničky patří mezi ty, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru výrobků podle zákona o odpadech, nenacházíme v této oblasti podobné aktivity výrobců, jako u jiných komodit. Naštěstí se jich ujala města s podporou Státního fondu životního prostředí.
Jelikož zpětný odběr chladniček zatím v podstatě nefunguje, jsou obce nuceny tento problém řešit samy. Od února loňského roku probíhal na území Jižních Čech pilotní projektu Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje na recyklaci výrobků domácího chlazení.

Projekt byl plně financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, realizátorem této akce byla na základě výběrového řízení zvolena společnost ECO trend, s. r. o. Projekt ukázal možnost řešení problematické recyklace starých lednic z domácností v celokrajském měřítku, a to bez jakékoli finanční spoluúčasti všech jihočeských měst a obcí bez rozdílu.

Zachytit freon

Účelem projektu bylo zachytit v co nejvyšší míře nebezpečný freon, který se dříve používal jako chladící médium v těchto domácích zařízeních a byl často obsažen také v polyuretanové pěně, kde se požíval jako nadouvadlo. Úspěšnost celého projektu potvrzuje mimo jiné to, že v současné době je připravováno jeho pokračování, neboť poměrně drahá recyklace chladících zařízení v intencích platné legislativy podstatně zatěžuje obecní rozpočty a vede často k myšlenkám o neregulérním způsobu odstranění tohoto odpadu, jehož množství a nebezpečnost jistě není zanedbatelná.

Hodnota celého projektu, který je, jak již bylo dříve uvedeno, plně hrazen ze státních prostředků, dosahuje téměř šesti milionů korun. Částečně se na financování spolupodílejí i původci odpadu, a to především zajištěním sběru a dopravy do sběrných dvorů. Dojednané přepravy domácích chladících zařízení ze sběrných míst s malou kapacitou do tzv. centrálních sběrných míst, jsou ovšem také propláceny.

Logistika projektu byla založena na využití stávajících sběrných dvorů, se kterými byl uzavřen smluvní vztah, a které fungovaly jako dočasná deponie tohoto odpadu do doby řádného roztřídění a recyklace provedené odbornou firmou pomocí mobilního zařízení přímo na sběrném dvoře.

Výsledky projektu

Zatím bylo v Jihočeském kraji upraveno celkem 11 045 kusů lednic v tzv. I. stupni, který obnáší nejprve roztřídění jednotlivých typů lednic na ty, které mají neporušený chladící okruh a polyuretanovou izolaci. Zhruba polovina chladících zařízení měla neporušený chladící okruh, mohlo tedy dojít k odsátí nebezpečného freonu a kompresorového oleje. Výtěžnost freonu CFC R 12 (R 22, R 600a, R 134a, R 506) činila v rámci tohoto I. stupně v průměru 98 g/ks.

Recyklace lednic s obsahem polyuretanové (PUR) izolace v tzv. II. stupni probíhá na sběrném dvoře v Maršově na Táborsku. K tomuto účelu je využíváno unikátní mobilní zařízení z Německa, které každou lednici drapákovým nakladačem vloží do segmentového drtiče, kde je za řízeného podtlaku nejprve rozdrcena. Poté jsou v cyklónových separátorech vzduchem a následně magneticky vyseparovány jednotlivé nadrcené lehké a kovové části korpusů lednic. Rozrušením struktury polyuretanové izolace nejprve rozdrcením a poté zahřátím dojde k oddělení freonu R 11 (nadouvadla). Z odsávané vzdušiny je patentovaným způsobem izolován freon - zkapalňován v sadě tří kondenzačních bloků s uhlíkovým absorbérem při podtlaku -15 bar a teplotě -50°C. Izolovaný kapalný freon je soustřeďován ve vestavěné ocelové nádrži.

Výstupem z tohoto zařízení je pak plastová a kovová drť, zkapalněný freon CFC R 11 (pentan C5H12) a tzv. PUR prášek, který zbývá po oddělení freonu z PUR izolace. Tento prášek je společně s dalšími sypkými substráty sbírán do tzv. big bagů a v Čechách využíván k výrobě alternativního paliva. V Rakousku je pak využíván k výrobě sorbentu s názvem ÖKO-Pur, který má podobné vlastnosti a využití jako český Vapex.

Pro ilustraci uvádíme, že hodnota tohoto mobilního zařízení pro II. stupeň úpravy lednic dosahuje stovek tisíc korun. Další informace o této technologii je možné získat na internetové adrese www.seg-online.de.

Podíl lednic, které prošly úpravou ve II. stupni činil 59 %, průměrné množství vyseparovaného freonu R 11, činí cca 188 g/ks. Celková výtěžnost freonu z PUR izolace je v Jižních Čechách odhadována na 1218 kg.

Z grafu 1 je patrné, že nejméně lednic bylo recyklováno v okrese Prachatice, což ovšem souvisí s tím, že provozovatel sběrného dvora v Prachaticích si z kapacitních důvodů převáží některé své odpady do Českých Budějovic. Poměrně malý počet domácích chladících zařízení byl recyklován také v okresech Český Krumlov a Písek, také z obou těchto okresů se ovšem převážely chladničky k recyklaci do sousedních okresů.

Nízká výtěžnost freonu v Prachaticích, Písku a Českém Krumlově nesouvisí úplně s množstvím chladniček, které byly v těchto okresech skutečně nasbírány. Za povšimnutí ovšem stojí nízká výtěžnost freonu v I. stupni úpravy (tedy z chladícího okruhu) ve Strakonicích, což naopak úzce souvisí s nesprávným způsobem skladování a nakládání s tímto odpadem v minulých letech. Je evidentní, že většina chladniček zde měla porušený chladící okruh a freon tak volně vyprchal do ovzduší.

AUTOR: Bc. Lada Kvasničková,
ECO trend, s. r. o
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí