zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Analýza zpětného odběru některých výrobků

10.02.2004
Odpady
Analýza zpětného odběru některých výrobků
Centrum hospodaření s odpady (CEHO) zpracovalo analýzu plnění povinnosti zpětného odběru některých výrobků za rok 2002
Údaje a data, použitá k analýze byla získána z ročních zpráv zaslaných na MŽP a z množství výrobků vedených v seznamech dovozců a vývozců poskytnutých Generálním ředitelstvím cel ČR. Z dosažených výsledků získaných z dílčích analýz u každé z vedených komodit bylo provedeno komplexní porovnání úspěšnosti zpětného odběru, zastoupení sběrných míst podílejících se na odběru použitých výrobků a způsob dalšího nakládání. Na CEHO je zaregistrováno celkem 58 povinných osob, jichž se týká povinnost zpětného odběru (údaj k 9. 6. 2003). Ročních zpráv bylo evidováno osmdesát, neboť některé povinné osoby vykazují povinnost k plnění zpětného odběru u více komodit. Výsledky byly zpracovány z přijatých hlášení od povinných osob vedených v evidenci MŽP, které zaslaly roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pro některé výrobky za rok 2002 nejpozději do 31. března 2003 respektive 30. června 2003.

Na základě všech poskytnutých údajů byl navíc sestaven přehled, který poskytuje skutečný obraz o prvních dosažených výsledcích (viz tab.). Tabulka porovnává množství odebraných výrobků získaných z hlášení ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru vztažených na množství celkové produkce výrobků dodaných na český trh v roce 2002. V případě těch komodit, u kterých se nepodařilo zjistit vyrobená množství, tj. v případě přenosných baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, se předpokládá, že právě dovoz tvořil většinový podíl těchto výrobků dodaných v roce 2002 na český trh.

V případě těch komodit, u kterých se doposud nepodařilo zjistit vyrobená množství, tj. v případě přenosných baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, se předpokládá, že právě dovoz tvořil většinový podíl těchto výrobků dodaných v roce 2002 na český trh.

Následující výsledky byly zpracovány z přijatých hlášení od povinných osob vedených v evidenci MŽP, které zaslaly roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pro některé výrobky za rok 2002 nejpozději do 31. března 2003, respektive 30. června 2003 (dále jen evidence MŽP).

Minerální oleje

Do evidence MŽP bylo 21 ročních zpráv. Evidováni jsou oba výrobci minerálních olejů v ČR. Úspěšnost zpětného odběru minerálních olejů je pouhých 3,74 %. Zbylý procentuální podíl tvoří výrobky, které nebyly sesbírány v rámci zpětného odběru, pro srovnání 2,53 % je hodnota zpětného odběru vypočtená z množství celkové produkce dodané na český trh v roce 2002, 71,91 % ze sesbíraných minerálních olejů bylo odebráno z průmyslu, zbylých 28,09 % se odebralo z obchodů.

Při nakládání s minerálními oleji převládá s 76,76 % energetické využití, zbylých několik procent zaujímá jiné zpracování způsobem neuvedeným ve vyhlášce.

Pneumatiky

Do evidence MŽP bylo zasláno 22 ročních zpráv, jsou registrováni oba výrobci pneumatik v ČR.

Úspěšnost zpětného odběru pneumatik za rok 2002 je 24,97 %, pro srovnání 2,53 % je hodnota zpětného odběru pneumatik, vypočtená z množství celkové produkce dodané na český trh v roce 2002. Celkem 99,78 % ze sesbíraných použitých pneumatik bylo odebráno z obchodů, zbylý podíl představují pneumatiky odebrané v průmyslu. Převládá energetické využití, a to ze 71,18 %, jiným než ve vyhlášce uvedeným způsobem bylo využito 22,43 % pneumatik, materiálově bylo využito 5 %.

Olověné baterie a akumulátory

Do evidence MŽP bylo zasláno 12 ročních zpráv, v evidenci jsou registrováni oba výrobci olověných akumulátorů v ČR. Procentuální úspěšnost zpětného odběru získaná u olověných akumulátorů je 32,97 %, pro srovnání 22,50 % je hodnota zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů, vypočtená z množství celkové produkce dodané na český trh v roce 2002. Celkem 83,28 % ze sesbíraných olověných baterií a akumulátorů bylo odebráno z obchodů a 16,72 % o se odebralo z průmyslu. Při nakládání převládalo materiálové využití s 99,96 %, podíl 0,04 % představuje odstranění (D1, D5).

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Do evidence MŽP byla zaslána 1 roční zpráva od jediného výrobce v ČR. Procentuální úspěšnost zpětného odběru získaná u nikl-kadmiových baterií a akumulátorů je 3,14 %, pro srovnání 2,00 % je hodnota zpětného odběru vypočtená z množství celkové produkce dodané na český trh v roce 2002. Veškerý podíl sesbíraných nikl-kadmiových akumulátorů byl odebrán z průmyslu, se 100% materiálovým využitím.

Přenosné baterie a akumulátory

Do evidence MŽP bylo zasláno 7 ročních zpráv. Do této evidence zaslala hlášení i společnost ECOBAT. Systém ECOBAT sdružuje firmy, které se z největší části podílejí na celkové výrobě a dovozu přenosných baterií a akumulátorů. Společnost se touto problematikou zabývá od října roku 2002. Sdružený systém zpětného odběru přenosných baterií je zaveden v souladu se zákonem o odpadech a je organizačně a technicky zajištěn. Sdružené plnění povinnosti zpětného odběru je pro povinné osoby nejjednodušší a maximálně efektivní řešení. Je možné bezkonfliktně využít i stávající systémy sběru obcí. Procentuální úspěšnost zpětného odběru získaná u přenosných baterií a akumulátorů je 0,65 %, pro srovnání 0,41 % je hodnota zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, vypočtená ze skutečné celkové produkce dodané na český trh v roce 2002. Z baterií a akumulátorů získaných v rámci zpětného odběru, bylo 66,29 % odebráno z obchodů, 32,27 % z obcí a 1,44 % z průmyslu. Při nakládání př evládalo odstranění spalováním, a to z 89,94 %, zbytek tvoří materiálové využití a jiné způsoby nakládání ve vyhlášce neuvedené.

Výbojky a zářivky

Do evidence MŽP bylo zasláno 12 ročních zpráv. Náš jediný výrobce však roční zprávu nezaslal. Většinový podíl dodaných výrobků na český trh pochází především z dovozu. Procentuální úspěšnost zpětného odběru získaná u těchto výrobků je 12,59 %, pro srovnání 14,10 % je hodnota zpětného odběru výbojek a zářivek, vypočtená ze skutečné celkové produkce dodané na český trh v roce 2002 (v celkové sumě schází produkce od výrobce). Veškeré sebírané výbojky a zářivky byly odebrány z obchodů . Při nakládání převládá materiálové využit, a to na 99,87 %, zbytkový podíl představuje opakované použití společně s jiným způsobem nakládání

AUTOR: Ing. Kateřina Babáková,
Centrum pro hospodaření s odpady,
VÚV TGM
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí