zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hradec Králové se stal druhým českým signatářem Aalborgské charty

03.02.2004
Obecné
Hradec Králové se stal druhým českým signatářem Aalborgské charty

Už 2100 evropských měst, obcí a regionů v celé Evropě je podepsáno pod tzv. Aalborgskou chartou. V České republice se k ní dosud přihlásila pouze dvě města: Vsetín v září 2003 a nyní také Hradec Králové. Zastupitelstvo města totiž 16. prosince 2003 schválilo přihlášení města k Aalborgské chartě a doporučilo primátorovi města Oldřichu Vlasákovi, aby za město chartu podepsal.

Aalborgská charta z roku 1994 je společné prohlášení evropských měst, která se rozhodla jít cestou moderního řízení a udržitelného rozvoje. Vedení těchto měst si uvědomuje zodpovědnost nejen za kvalitu života a zdraví vlastních obyvatel, ale i za stav okolního světa a zodpovědnost k dalším generacím. Signatáři Charty usilují o vyvážený rozvoj sociální a ekonomické oblasti spolu s ochranou životního prostředí a přiměřeným čerpáním přírodních zdrojů. Zajišťují dialog s veřejností a zpětnou vazbu v řízení města. Záměry a rozhodnutí sledují z hlediska dlouhodobých dopadů nejen na život města, ale i na okolí. Města se tak hlásí se k principům udržitelného rozvoje, obsaženým v dokumentu Agenda 21.

Signatářská města svým podpisem odstartovala Evropskou kampaň za udržitelnost evropských měst a obcí. Spolu se svými obyvateli, podnikateli a zájmovými skupinami vytvářejí strategické a akční plány udržitelného rozvoje, tzv. místní Agendy 21 – procesy zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického řízení, zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji. Součástí jsou systémy sledování a zaznamenávání postupu k udržitelnosti – indikátory udržitelného rozvoje.

Hradec Králové se současně zapojil do společného evropského projektu sledování indikátorů místní udržitelnosti (European Common Indicators – ECI). V Evropě se projektu účastní již celkem 144 měst nejrůznější velikosti z 22 států.

V rámci projektu „Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje“ sledují evropská města například celkovou úroveň spokojenosti místních občanů s prostředím, ve kterém žijí, kvalitu ovzduší a úroveň hluku ve městech, dostupnost ploch pro rekreaci a odpočinek a základních služeb ve městě, úroveň místní přepravy obyvatel a další hlediska. Výsledky pak slouží nejen pro lepší rozhodování o klíčových otázkách ve městech, ale také k vzájemnému srovnání na evropské úrovni.

Český překlad textu Aalborgské charty i bližší informace k udržitelnému rozvoji a místním Agendám 21 najdete na stránkách http://www.ma21.cz .

Další informace:

Originální text Aalborgské charty – http://www.iclei.org/europe/la21/events/aalchart.doc 

Projekt Společné indikátory udržitelného rozvoje – http://www.sustainable-cities.org/indicators

Evropská kampaň za udržitelná města a obce – http://www.sustainable-cities.org

Magistrát města Hradce Králové – http://www.mmhk.cz

Agenda 21 na stránkách OSN - http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21

Agenda 21 – http://www.agenda21.cz

TIMUR – Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj – http://www.agenda21.cz/timur

Místní Agendy 21 v ČR – http://www.ma21.cz

Národní síť zdravých měst, obcí a regionů ČR – http://www.nszm.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí