zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Devátý ročník konference o recyklaci stavebních odpadů a jejich využití

20.02.2004
Odpady
Devátý ročník konference o recyklaci stavebních odpadů a jejich využití
Recyklace stavebních odpadů se stala v České republice podobně jako v okolních zemích EU neodmyslitelnou součástí většiny demoličních prací.
V současnosti provází recyklaci stavebních a demoličních odpadů řada změn, vyplývajících jak ze změn v platné legislativě v oblasti nakládání s odpady, tak také snahou producentů recyklátů vyrábět pro odběratele materiály se zajištěnými parametry jakosti.

Problematikou recyklace stavebních a demoličních odpadů se u nás zabývá dlouhodobě Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ve zkratce ARSM). Tato asociace, založená v roce 1995, sdružuje dnes více než 60 % firem zabývajících se recyklací a využíváním recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů v České republice. Kromě toho je v ní také zastoupena řada odborníků z vysokých škol i státní správy. ARSM fundovaně zaštiťuje většinu odborných aktivit, které souvisejí s recyklací stavebních odpadů a jejich následném využívání ve stavební výrobě. Jednou z nejznámějších a dnes již tradičních aktivit ARSM je i každoroční pořádání setkání odborníků z firem, vysokých škol i výzkumných ústavů, pracovníků státní správy včetně účasti zástupců dotčených ministerstev v rámci mezinárodní konference pod názvem Recycling 2004. Tuto konferenci pořádá ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Ministerstvem ži votního prostředí a mezinárodní asociací recyklace stavebních odpadů Federation Internationale du Recyclage F.I.R. V letošním roce se jedná již o 9. ročník s mottem \"Možno sti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin\".

Konference je určena zejména pro provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů), orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty a firmy zabývajícími se sběrem odpadů.

Program konference je zaměřen zejména na tyto oblasti:

Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů. Vliv a účinnost \"Metodického pokynu MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb\" na rozvoj recyklace SDO.

Význam a postavení recyklace stavebních a demoličních odpadů v Plánech odpadového hospodářství ČR a krajů a v rámci tvorby \"Realizačního programu ČR\" pro nakládání s touto komoditou.

Vliv zpracování stavebních odpadů na životní prostředí. Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.

Posuzování vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.

Metody zpracování stavebních odpadů v místě jejich vzniku i na mezideponiích.

Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.

Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.

Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů - separace, drcení, třídění, vývoj, výroba a nasazení.

Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.

Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Konference Recycling 2004 se bude konat ve dnech 11. a 12. března 2004 v Brně v hotelu Santon u brněnské přehrady. Přihlásit se lze do 27. února 2004. Podrobnější informace a přihlášku na konferenci je možno získat na webových stránkách ARSM: www.arsm.cz nebo u jejího garanta Doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc., prezidenta ARSM, Technická 2, Brno, e-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz, tel.: 605 720 234.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí