zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KONFERENCE SVĚTOVÉ DNY ÚSPOR ENERGIÍ

01.03.2004
Obecné
KONFERENCE SVĚTOVÉ DNY ÚSPOR ENERGIÍ
Světové dny úspor energií 2004 pokračují v tradici úspěšných sympozií a veletrhů, které se konají v Horním Rakousku již 12 let.

Prosím přijměte naše pozvání na níže uvedenou konferenci a Veletrh úspor energií. Můžete využít zvýhodněné vstupné pro účastníky z ČR a naši autobusovou dopravu.

(WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2004)

3.-5. března 2004, Wels (Rakousko)

Přední konference Svazu pro úsporu energií Horní Rakousko (OÖ Energiesparverband, www.esv.or.at ) nabízí výbornou možnost informovat se o podstatných mezinárodních a evropských trendech v oblasti energetické politiky, vyměnit si užitečné informace nebo odstartovat nové projekty a partnerství. Tři dny bude Horní Rakousko hostit představitele energetického světa a nabízet jedinečnou příležitost, dozvědět se „jedním tahem“ novinky z oblastí ekologické elektřiny, energetiky budov a vytápění peletami.

V roce 2003 se konference zúčastnilo více než 650 zástupců z 56 zemí světa.

Konference se zaměřuje na odborníky a znalce ze všech oborů výroby a zásobování energií, dále na firmy nabízející technologie, na poradenské společnosti, univerzity, vědecké instituce, projektanty a na sdělovací prostředky, jakož i představitele Evropské komise, parlamentů a veřejných správ na evropské, národní, regionální i komunální úrovni.

Jednacími jazyky na konferenci jsou: němčina, angličtina, italština a čeština/slovenština. Během konference bude vše simultánně tlumočeno.

Program akcí:

 

středa, 3. 3 04

čtvrtek, 4. 3. 04

pátek, 5. 3. 04

sobota, 6. 3. 04

neděle,7.3.04

Dopo-ledne

Konference o peletách

Konference o peletách
Budovy budoucnosti
Veletrh úspor energií

Fórum o ekologické elektřině
Veletrh úspor energií

Veletrh úspor energií
Prohlídka veletrhu

 

Veletrh

úspor

energií

Odpo-ledne

Konference o peletách

Fórum o ekologické elektřině
Veletrh úspor energií

Veletrh úspor energií
Prohlídka veletrhu
Workshop ManagEnergy

Veletrh úspor energií

Večer

Show „Pelety“

\"Megatrendy ekologické energie“

 

 

 

 

Světové dny úspor energií 2004 nabízejí jedinečnou kombinaci celé řady akcí:

Evropská konference o peletách, 3. a 4. března

Pelety jsou ekologickým zdrojem energie s rychle rostoucím podílem na trhu a jsou také klíčovou technologií na využití biomasy. Na konferenci budou prezentovány technické inovace a tržní trendy. Standardizace a houstnoucí síť odběratelů pelet umožňuje levnou dopravu a automatický provoz zařízení na spalování pelet sloužících k produkci tepla či k výrobě elektrické energie – od rodinných domů až po velké výtopny. Využívání pelet je konkrétním přínosem k ochraně ovzduší a životního prostředí a navíc nabízí ideální možnost pro využívání místních zdrojů. V některých evropských zemích (mimo jiné ve Švédsku, Rakousku a Německu) se trh s peletami pozoruhodně rozvinul. Tržní potenciál do budoucna je odhadován na  4-5 miliónů tun a tisíce nových zařízení ročně. V celé řadě dalších zemí v současné době dochází k rychlému rozvoji trhu, což je ideální okamžik pro setkání, při kterém dochází k výměně informací, názorů a nalézání nových partnerů.

Konference „Budova budoucnosti – technologické trendy v praxi“, 4. března

Tato konference nabízí příležitost seznámit se s rozhodujícími inovacemi ve stavitelství a energetických technologiích a ukáže, jak mohou být inovativní řešení z evropského výzkumu převedena do praxe.

Evropské fórum ekologické elektřiny, 4. a 5. března

Toto sympozium nabízí shrnutí trendů v oblasti ekologické elektřiny v různých světadílech. Nabízí rozsáhlý výhled do budoucnosti udržitelného zásobování elektřinou a představí směrodatné technologické inovace z výzkumu a vývoje.

Večerní event „Megatrendy ekologické elektřiny“, 4. března

Tato akce nabízí netradiční setkání odborníků z oblasti energie, ekonomie, vědy a filozofie, kteří se pokusí odpovědět na otázku: „Co přinese budoucnost v oblasti energie?“

Workshop ManagEnergy „Směrnice EU o budovách a její regionální aplikace“, 5. března

Na tomto workshopu budete seznámeni s místními a regionálními iniciativami v oblasti udržitelných strategií budov.

Panelová prezentace, 3. – 5. března, 9.00 – 18.00

V rámci této prezentace máte možnost představit své úspěšné projekty v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelné energie odbornému publiku.

Veletrh úspor energií (Energiesparmesse), 4.-7. března

Současně s konferencí se koná Veletrh úspor energií – s více než 800 vystavovateli za rok je to jeden z největších veletrhů v Evropě, zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivnost. Prohlídky s průvodcem v  češtině se konají 5. března v 15.30 hod. a 6. března v 10.30 hod.

Na konferenci s ECČB za výhodných podmínek

Případní zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit v Energy Centre České Budějovice (ECČB, Nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, tel: 387 312 580, e-mail: target=_blank>eccb@eccb.cz, www.eccb.cz ), zvýhodněné vložné na konferenci činí 50,- EUR pro české účastníky registrované přes ECČB (plné vložné je 200,- EUR) a zahrnuje v sobě vstup na všechny akce konané v rámci konference, sborník, pohoštění a vstupenku na Veletrh úspor energií. Uzávěrka přihlášek je 20. února 2004.

Energy Centre České Budějovice zajišťuje také autobusovou dopravu na Veletrh úspor energií. Cena za jednu jízdenku tam a zpět činí 200,- Kč. Odjezd autobusů je v pátek 5.3. a v sobotu 6.3.2004
v 7:00 hod. z Českých Budějovic
, návrat do Českých Budějovic je plánován na 20:00 hod. tentýž den.

Vstupenku na veletrh si můžete objednat v ECČB za výhodnou cenu 190,- Kč (na výstavišti ve Welsu se vstupenky budou prodávat za 7,50- EUR).Uzávěrka přihlášek je 20.února 2004.

V roce 2004 se koná Veletrh úspor energií již po dvacáté. Každým rokem se zde začátkem března prezentuje více než 800 vystavovatelů s novinkami a trendy v oblasti stavění, rekonstrukce budov, bydlení a vytápění.

S tématy „Solární stavby“ a „Technologie pasivních domů“ obsáhl Wels téma budoucnosti, které upoutalo velkou pozornost. Pro rok 2004 si Veletrh úspor energií stanovil následující stěžejní body: Jak vypadá dům budoucnosti? Co znamená postavit „generační dům“? Jaké jsou nové stavební a izolační materiály? Kdo nabízí moderní vytápěcí systémy?

Každý rok přiláká veletrh okolo 84.000 návštěvníků.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí