zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY NNO PRO ROK 2004

23.02.2004
Obecné
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY NNO PRO ROK 2004
Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 21. srpna 2003 v Hospodářských novinách a na internetové stránce Ministerstva životního prostředí, přihlásilo do jeho uzávěrky 6. 10. 2003 ve 12 hodin 193 nestátních neziskových organizací celkem 519 projektů.
Obálková komise, která zasedala ve dnech 6. – 8. 10. 2003, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 36 projektů předložených 17 organizacemi, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání.
Zbylých 483 projektů s celkovým požadavkem 49 426 315 Kč postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi.
Expertní komise posuzovala projekty ve třech subkomisích. Předsedou expertní komise byl ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, který jmenoval předsedy jednotlivých subkomisí a tajemníka komise. Předsedové subkomisí jmenovali členy a tajemníka svých subkomisí.
Subkomise č. 1 hodnotila projekty ve skupině programů Ochrana přírody a krajiny.
Subkomise č. 2 hodnotila projekty ve skupině programů Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a Udržitelný rozvoj na regionální úrovni.
Subkomise č. 3 hodnotila projekty ve skupině programů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
Závěrečná jednání subkomisí proběhla dne 26. 11. 2003 paralelně a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Závěrečné jednání expertní komise, vedené předsedou komise RNDr. Liborem Ambrozkem, proběhlo dne 2. 12. 2003.
V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo začátkem února rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 164 projektů podaných 85 nestátními neziskovými organizacemi celkovou částkou 20 mil. Kč.
V tabulkách č. 1 až 7 je uveden přehled podpořených projektů ve skupinách A až E. V tabulce č. 8 je uveden seznam nepodpořených projektů.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že se jedná o předběžné výsledky a vyhrazuje si právo na některé korekce. Zejména si MŽP vyhrazuje právo nepodpořit projekty organizací, u nichž odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP shledal vážné nedostatky při prováděných kontrolách, případně organizací, které neodevzdaly v pořádku a včas vyúčtování projektů podpořených v minulých letech.


Mgr. Petra Sádková (Petra_Sadkova@env.cz),
Ing. Jana Soběslavská (Jana_Sobeslavska@env.cz)


Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí