zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

09.03.2004
Voda
Pozvánka na seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
Věnováno památce Ing. Jakuba S. Čecha

VHOS, a.s. Moravská Třebová
&
Asociace čistírenských expertů

si Vás dovolují pozvat na devátý ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
 
27. – 28. dubna 2004
Moravská Třebová

PROGRAM

27.4.2004
8.15 – 9.15 prezence
9.15 – 9.30 zahájení

- Předvečer vstupu oboru vodní hospodářství do EU
                (předsedá Prof.Ing.Jiří Wanner,DrSc.)
9.30-10.00 Koncepce oboru vodovodů a kanalizací po vstupu do EU
                Ing. Vladimír Chaloupka (MZe ČR)
10.00-10.30 Předpisy a legislativa platné po vstupu do EU
                JUDr. Ing. Emil Rudolf (MŽP H. Králové)
10.30-11.00 Financování investičního rozvoje oboru po vstupu do EU
                Ing. Petr Gřunděl (MZe ČR)
11.00-11.30 Dopad nové legislativy na odstraňování nutrientů na ČOV
                Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha)
11.30-12.00 Diskuse na přednesená témata
12.00-13.00 Prezentace firem
13.00-14.00 Oběd

- Zvyšování účinnosti odstraňování nutrientů v aktivačních ČOV optimalizací kalového hospodářství
                (předsedá Ing. Bohdan Soukup, PhD.)
14.00-14.25 Ovlivnění chodu aktivační čistírny zpětnými toky kalových vod
                Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha)
14.25-14.50 Zabránění vzniku zpětných proudů v kalových vodách likvidací kalů spalováním

- přehled alternativních řešení pro novou ÚČOV Praha
                 Ing. Václav Chytil (PVK Praha)
                 Ing. Karel Hartig, CSc. (Hydroprojekt CZ)
14.50-15.15 Využití kalové vody ke kultivaci nitrifikačních baktérií v aktivačních systémech
                 Dr. Ing. Libor Novák (AQUACONSULT Praha)
15.15-15.40 Snížení zatížení aktivačního systému srážením kalových vod
                 Ing. Filip Červenka (KEMIFLOC Přerov)
15.40-16.00 Přestávka

- Využití měření a systému řízení pro optimalizaci chodu aktivační ČOV s odstraňováním nutrientů
                (předsedá Ing. Karel Hartig, CSc.)
16.00-16.25 Provozní měření na ČOV a umístění čidel na aktivační ČOV
                Ing. Jaroslav Fuka, Ing. Miroslav Kos, CSc.
                (Hydroprojekt CZ)
16.25-16.45 ČOV a projektování ASŘ
                Ing. Radovan Hromádka (Vae Controls Ostrava)
16.45-17.05 Využití matematického modelování pro optimalizaci chodu ČOV
                Ing. Martin Pečenka,
                Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
                (VŠCHT Praha)
17.05-17.30 Řízení aktivační ČOV
                Ing. Oldřich Hladký (Vae Controls Ostrava)
                Ing. Vladimír Langer (VHOS, a.s. Moravská Třebová)
17.30-18.00 Diskuse k oběma blokům přednášek   

20.00 Tabulová diskuse s lektory, společenský večer, ochutnávka moravských vín, cimbálová muzika

28.4.2004

- Zajímavosti a novinky z provozů ČOV
                (předsedá Ing. Josef Pražák, Ing. Miroslav Drtil, CSc.)
8.30-  8.55 Provozní zkušenosti a poznatky z ČOV Prostějov
                Ing. Hana Klukáčková, Ing. Jiří Suchánek
                (VAK Prostějov)
8.55-  9.20 Rekonstrukce ČOV Karlovy Vary
                Ing. Bohdan Soukup, PhD. (VAK Karlovy Vary)
9.20-  9.55 Zvyšování kvality obslužného personálu ve vztahu k zvyšování účinnosti odstraňování nutrientů
                Ing. Pavel Chudoba, PhD. (Veolia Water ČR Praha)
9.55-10.10 Přestávka
10.10-10.40 Podzemní varianta NÚČOV Praha
                Ing. Helena Divecká, Ing. Karel Hartig, CSc., Ing. Aleš Mucha,  Ing.  Miroslav  Kos, CSc.
                (Hydroprojekt CZ)
10.40-11.00 ČOV Polička po zkušebním provozu
                Ing. Martina Havlíčková, Ing. Vladimír Langer (VHOS, a.s. Moravská Třebová)
                Ing. Marián Lesanský (ČOVSPOL,a.s. Bratislava)
11.00-11.30 Systém řízení a provozní výsledky odstraňování nutrientů na nových ČOV v severních Čechách
                Ing. Pavel Matuška (Sč VAK Teplice)
11.30-12.00 Rekonstrukce ČOV Lučenec
                Ing. Marián Lesanský (ČOVSPOL,a.s. Bratislava)
12.00-12.30 Zkušenosti s provozováním ČOV Příbram před rekonstrukcí
                Ing. Ondřej Beneš, Ing. Barbora Řeháková, Emil Tabaček (VAK Beroun, a.s.)
12.30-13.10 Diskuse,závěr

Organizační garant
Ing. Vladimír Langer
technický ředitel VHOS, a.s.
člen výboru AČE ČR

Odborný garant
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
předseda výboru AČE ČR

Organizační pracovník
Jaroslava Kotoučková, sekretariát TŘ
Telefon: 461 311594   Fax: 461 357190
E-mail: tr.sek@vhos.cz

Poznámka:
Seminář je zařazen do odborného vzdělávání ČKAIT - 2 body.

Organizační pokyny:

termín konání: 27. - 28. 4. 2004

místo konání: závodní jídelna Hedva a.s.
Lanškrounská 31, Moravská Třebová,
Kongresový sál, 1.patro
Budova závodní jídelny se nachází v severní části města v blízkosti vlakového nádraží.

termín přihlášení, adresa pořadatele:
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete
a uhraďte nejpozději do 16. 4. 2004 na adresu:
VHOS, a.s.
Nádražní 6
571 01  Moravská Třebová
fax: 461 357 190
e-mail: tr.sek@vhos.cz
Program a přihláška jsou k dispozici i na  
adrese www.vhos.cz

účastnický poplatek:
činí 1 785,- Kč včetně DPH
u členů AČE ČR a SR
činí 1 680,- Kč včetně DPH

První autor příspěvku ve sborníku účastnický poplatek zdarma.
Cena zahrnuje náklady na organizaci, sborník, občerstvení a oběd v ceně 65,- Kč.
Platbu poukažte na č.ú.1507-591/0100, KB Moravská Třebová, VS 960420.
IČO: 48172901, DIČ: 265-48172901
Na Vaši adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad. Den zaplacení je datum vzniku ZP.

upozornění:
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude zaslán pouze sborník, nebo je možné vyslat náhradníka.
Změna programu vyhrazena.

sborník: cena činí 367,50 Kč včetně DPH
Sborník lze objednat i samostatně.
V objednávce uveďte přesnou adresu, na kterou bude zaslána faktura.

ubytování:
Pro zájemce pořadatel zabezpečí ubytování v hotelu nebo penzionu na 26. a 27. 4. 2004. Ubytování hradí každý účastník přímo na místě. Ubytování v cenové relaci cca 600 - 800,- Kč osoba/noc.
Pro omezené možnosti ubytování v Moravské Třebové bude část noclehů zajištěna v hotelích ve Svitavách, pořadatel zajistí dopravu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí