zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Civilizovaný svět přírodu chrání

01.03.2004
Příroda
Civilizovaný svět přírodu chrání
Poslanci znovu rozhodují, zda i v České republice budou platit evropská pravidla ochrany přírody - takzvaná soustava Natura 2000. K vyhlášení oblastí ochrany ptactva a přírodních stanovišť se naše země zavázala v přístupové smlouvě k Evropské unii. Ochranu přírody totiž unie považuje za jednu ze svých priorit.
Průběžně probíhají intenzivní jednání s kraji, obcemi, vlastníky pozemků a zájmovými sdruženími. Podporu novele zákona o ochraně přírody vyjadřují i starostové řady obcí. Podle nich totiž bude pro regiony znamenat jednoznačný přínos - zajistí ochranu přírody, která je důležitá pro turistický ruch a umožní i čerpání peněz z evropských fondů.
Zkušenosti ze světa totiž dokazují, že značka přírodně cenného území přitahuje turisty a s nimi spojené podnikatelské aktivity. V zemích Evropské unie v roce 2001 výzkumná agentura Ecotec zjistila, že jedno pracovní místo zřízené přímo v souvislosti s vyhlášením území soustavy Natura 2000 přináší čtyři až šest dalších míst.
Soustava Natura 2000 bude chránit taková unikátní území, jako jsou pálavské stepi, lužní lesy podél Moravy a Dyje, horskou tundru v Krkonoších či hnízdiště vzácných ptáků. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude méně přísný než v současných chráněných územích.
Navíc stát hodlá podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Nebude tedy bránit rozumnému lesnímu nebo zemědělskému využívání pozemků.
Návrh zákona navíc počítá s vyplácením kompenzací v případě, že by vlastník pozemků byl přece jen nějakým způsobem omezen.
Místa, která by se měla stát součástí soustavy Natura 2000, vybírají odborníci na základě mapování výskytu těch druhů rostlin a živočichů, kteří jsou unikátní z celoevropského pohledu.
V České republice by mělo být do května vyhlášeno 41 oblastí ochrany ptactva. Ty se z velké části překrývají se stávajícími chráněnými územími. Kraje, obce a vlastníci pozemků v současné době zasílají své připomínky k návrhům konkrétních podmínek, které by měly být v těchto územích dodržovány.
Při lesním hospodaření by se měla například při kácení dodržovat určitá vzdálenost od stromů, kde hnízdí vzácní ptáci, na rybnících by se měl dodržovat určitý vodní režim.
Při jednáních se Ministerstvo životního prostředí snaží vyjít připomínkám vstříc a vysvětluje důvody pro ta či ona opatření. Není totiž samozřejmě dlouhodobě možné chránit přírodu bez rozumného konsensu.
Do května musí republika do Bruselu odeslat i takzvaný seznam stanovišť, který se nyní na základě mapovacích podkladů dopracovává. Evropská komise jej posoudí a případně navrhne jeho doplnění. Na vyhlášení těchto území máme pak ještě šest let času.
Některé evropské země, například Nizozemsko či Dánsko, zařadily do soustavy Natura 2000 více než pětinu svého území. Jedná se přitom o velmi industrializované státy, které těžko můžeme podezírat, že rezignují kvůli ochraně přírody na hospodářský růst. Jejich zkušenosti dokazují, že je možné skloubit obojí - chránit unikátní přírodu a přitom zabezpečit i potřebný rozvoj území.
Evropská unie dodržování směrnic v oblasti životního prostředí pečlivě sleduje. Projekty, které platí ze svých fondů, mají také podmínku, že musí být v souladu se soustavou Natura 2000. Těm státům, které tato pravidla nedodržují, hrozí sankce či dokonce zastavení finanční pomoci.
Ochrana přírody je veřejným zájmem, stejně jako třeba dopravní spojení. Věřím, že při rozumném plánování, které už od počátku počítá s tím, že to či ono území je cenné, naší republice nehrozí zakonzervování a odříznutí od zbytku Evropy.
Naopak, ochrana přírody je tématem, které nás může beze zbytku zařadit do civilizovaného světa. Jsem proto přesvědčen, že poslanci pro evropská pravidla ochrany přírody tentokrát ruku zvednou.
Autor je ministrem životního prostředí (KDU-ČSL)
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí