zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadová logistika s podporou kombinované přepravy

08.03.2004
Odpady
Odpadová  logistika s podporou kombinované přepravy
Domovní stejně jako průmyslové  odpady  je nutné shromažďovat a likvidovat. Svoz  odpadů  přispívá k  čistotě  měst a obcí a k příjemnému  životnímu   prostředí
Při plnění s tím spojených úkolů je vyžadována účelnost a výkon celého systému, jehož důležitou součástí jsou i dopravní prostředky.

AWILOG (Abfallwirtschaft Logistik) je zkratka pro přepravní systém pro  odpadové   hospodářství  logistiku, který je v Německu provozován stejnojmennou dopravní společností. Dopravní systém je založen na spolupráci silniční a železniční dopravy a aktivní prvky logistického systému tvoří kontejner, silniční vozidlo s manipulátorem pro nakládku, vykládku a překládku kontejnerů a železniční vůz. Překládka kontejnerů mezi silničním a železničním vozem a opačně může být vykonána v kterékoliv železniční stanici se všeobecně nakládkovou a vykládkovou kolejí a manipulační plochou (postačí pouze příjezdová silniční komunikace). Překládka kontejnerů (vyrobených podle normy DIN 30720) probíhá v horizontálním směru pomocí dvouramenného nosiče kontejnerů (obrázek 1), který může být namontován na vhodný podvozek nákladního automobilu libovolného výrobce. Hydraulické vysouvání ramen umožňuje nakládat a manipulovat kontejnery na větší vzdálenosti nebo je překládat na kontejnerový přívěs či železniční vůz. Mechanizmus může být dodán i v provedení s nezávisle uloženými manipulačními rameny. S rameny lze manipulovat i nezávisle na sobě. Souběžný provoz je zajišťován pomocí inkrementálních čidel. Dvouramenný nosič může být namontován na základní rám systému ACTS (obrázek 2) a pak je pro manipulaci s kontejnery použit automobil s jednoramenným manipulátorem. V tomto případě přepravní systém  odpadového  hospodářství může používat dva typy kontejnerů, kromě zde popsaného i kontejnery ACTS s objemem do 40 m3.

Pro přepravu po železnici se používají čtyřnápravové podvozkové plošinové vozy řady Renss (obrázek 3) s ložnou hmotností 65 t a maximální rychlostí 120 km/h. Ve většině případů se jedná o privátní vozy, ale kontejnery mohou být přepravovány i na vozech volného oběhu železničních společností. Na železniční vůz lze umístit 7 kontejnerů, naložení je provedeno klouzavým způsobem (možnost pohybu v podélném směru ve stanovené toleranci) a aretace kontejnerů je zajištěna podélnými nízkými bočnicemi. Podmínky přepravy odpovídají požadavkům všech evropských železnic. Kontejnery jsou určeny pro sypké zboží, ale jsou dodávány i jako speciální s uzavíratelným násypným otvorem, se sklopnou čelnicí nebo se šikmou podlahou pro snadnou vykládku nákladu. Celková délka kontejneru může odpovídat přípustné ložné šířce železničního vozu, tj. 2660 mm.

Překládka kontejnerů může být i vertikální pomocí jeřábu či vysokozdvižného vozíku. Přepravní systém je vhodný pro pravidelné, příležitostné i jen ojedinělé přepravní požadavky. Množství přepravovaného zboží není rozhodující. Přepravu lze uskutečnit např. jedním vozem nebo skupinou vozů, ale i uceleným vlakem. Systém je vhodný pro  odpadové   hospodářství  , stavebnictví, chemický průmysl, zemědělství, hutní provozy apod.

Tento přepravní systém je jen jedním z mnoha, které využívají kooperaci silniční a železniční dopravy. Chci upozornit, že kontejnery používané ve velké míře pro odvoz nejen stavebních  odpadů  , suti, ale i stavebních hmot mohou být využity kombinovaně dvěma druhy dopravy. Širší uplatnění kombinované přepravní technologie by především ve velkých městech a aglomeracích odstranilo kongesce v silniční dopravě, snížilo počet úzkých hrdel (především v silniční dopravě) a omezilo rostoucí zatěžování  životního   prostředí  . V našich podmínkách s rozvětvenou železniční sítí, mnoha podniky s vlečkovým provozem napojeným na veřejnou síť a tramvajovou dopravou se shodným rozchodem jako je na železnici se využití tohoto systému přímo nabízí.

Současně je dobré si uvědomit, že i  recyklované   odpady  se v brzké budoucnosti stanou významnou částí primárních zdrojů. Čím dříve si tuto myšlenku osvojíme, tím déle bude trvat život na naší planetě.

AUTOR: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí