zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vysoké školy České republiky a udržitelný rozvoj, Agenda 21 a MA21

12.03.2004
Obecné
Vysoké školy České republiky a udržitelný rozvoj, Agenda 21 a MA21
Mládež tvoří téměř 30 procent světové populace. Zapojení dnešní mládeže do rozhodování o životním prostředí a rozvoji a do implementace programů má zásadní význam pro dlouhodobý úspěch uplatnění Agendy 21.
Vážení přátelé, na této stránce jsme pro Vás připravili informace o Vysokých školách v České republice a o jejich zapojení do řešení problematiky udržitelného rozvoje a Agendy 21. Přinášíme přehled Vysokých škol s nabídkou jejich programů zaměřených na udržitelný rozvoj a Agendu 21, společně s přehledem jejich projektové činnosti a dalšími zajímavostmi. Pokud byste rádi tyto informace doplnili, kontaktujte nás

     Vysoká škola ekonomická


  Nabízené programy a služby
 • Předmět: Cesty k trvale udržitelnému rozvoji - info
 • Předmět: Úvod do environmentální ekonomie, politiky a udržitelného rozvoje - info
  Účast na projektech
 • V letošním roce bylo zahájeno řešení mezinárodního projektu 5. rámcového programu EU nazvaného „Strategie pro Regionální udržitelný rozvoj – REGIONET
 • Oficiální stránka tématické sítě REGIONET: http://www.iccr-international.org/regionet/     Česká zemědělská univerzita  Nabízené programy a služby
 • Program: Udržitelné využívání přírodních zdrojů
  Obor: Udržitelné využívání přírodních zdrojů (forma prezenční a kombinovaná)- info
  Účast na projektech, projekty, výzkumné záměry
 • Kvalita a funkce půd ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu (hlavní řešitel: Prof. Ing. J. Kozák, DrSc.) - info
 • Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje (hlavní řešitel: Prof. Ing. J. Tvrdoň. CSc.) - info
 • Podpora trvale udržitelného rozvoje zemědělství ve vybraných zemích třetího světa s ohledem na zájmy české ekonomiky (hlavní řešitel: Doc. Ing. B. Havrland, CSc.) - info


     Univerzita Karlova

     Nabízené programy a služby      

 • Kursy Sociální a kulturní ekologie - info      
 • Centrum pro otázky životního prostředí UK http://www.czp.cuni.cz/      
 • Indikátory udržitelného rozvoje - info
   Účast na projektech, projekty, výzkumné záměry
  • Kritické prvky udržitelnosti rozvoje z hlediska hlavních fenoménů životního prostředí a přírodních zdrojů (COŽP) - info
  • Projekt UNDP \"K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek\" (COŽP) - info       Masarykova univerzita Brno

       Účast na projektech, projekty, výzkumné záměry      

 • Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj a \"zdravou školu\" (Ing. Helena Jedličková) - info      
 • Metodická podpora státního programu Slunce do škol (doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.) - info

       Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

       Nabízené programy a služby      

 • Udržitelný rozvoj

       České vysoké učení technické

       Účast na projektech, projekty, výzkumné záměry      

 • Regionální rozvoj v pohraničí - trvale udržitelný rozvoj území a jeho limity (Kaplan, I.) - info        Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

        Účast na projektech, projekty, výzkumné záměry, programy      

  • Trvale udržitelný rozvoj venkova - Stabilita venkovského osídlení a prostorové plánování - významné      podmínky trvale udržitelného rozvoje venkova (RNDr. Jan Kubeš, CSc.) - info        Ostravská univerzita v Ostravě
        Nabízené programy a služby      

  • Výchova tvorbě a ochraně životního prostředí - info


        Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

        Nabízené programy a služby      

  • Agroenergetika - Energie a trvale udržitelný rozvoj - info
  • Uvedení do studia životního prostředí - Principy trvale udržitelného rozvoje (života).
  • Environmentální politika - Řešení hlavních národních i globálních problémů udržitelného rozvoje, hlavní mezinárodní úmluvy v oblasti ŽP        Univerzita Palackého v Olomouci
        

  • Ochrana a tvorba životního prostředí - Info
         Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
        

  • Katedra regionální ekonomiky Přehled (odkaz Předměty)
         Západočeská univerzita v Plzni
   Středisko pro výzkum regionálního rozvoje
        

  • Aplikovaný výzkum a zpracování strategických (rozvojových) dokumentů Info
  • Zdroj: ČEÚ

   Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

   Další články
   Podněty ZmapujTo


   Neboj se zeptat Kam s ním?
   Mohlo by vás také zajímat
   Naši partneři
   Složky životního prostředí