zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

05.03.2004
Obecné
Krátce - různé

Grantové schéma Životní prostředí a lidské zdroje (česko-rakouská hranice) - má přispět ke zlepšení kvality životního prostředí uplatňováním ekologických technologií a postupů za pomoci transferu know-how při likvidaci a využívání odpadů a při využívání obnovitelných zdrojů energie. Minimální příspěvek z prostředků Phare je 50 000, maximální 300 000 eur na projekt.

Nové informační tabule pro chráněná území instaluje i letos Krajský úřad Plzeňského kraje. Tabule poskytují návštěvníkům o těchto nejcennějších přírodovědně hodnotných lokalitách regionu podrobné údaje doplněné mapkou a barevnými fotografiemi. Krajský úřad od 1. ledna minulého roku převzal do své působnosti péči o 134 maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka, mimo území Národního parku Šumava a chráněných krajinných oblastí Šumava, Křivoklátsko a Slavkovský les. Během loňska bylo osazeno již 19 tabulí mj. v přírodní rezervaci Žďár na Rokycansku (na snímku), ale také u Kařezských rybníků, Hromnického jezírka, Pavlovické stráně, Čertovy kazatelny či Přimdy. Také letos pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu vytipují další vhodná území pro umístění obdobného počtu informačních tabulí. Prezentace přírodních rezervací a přírodních památek je v souladu s Programem rozvoje Plzeňského kraje.

Samolepky pro výrobce a prodejce ekologicky šetrných výrobků

Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky, vydalo informační samolepky s logem ekoznačky.
Samolepky, které mají spotřebitele upozornit, že právě v tomto obchodě dostanou své ekologicky šetrné výrobky, jsou zdarma k dostání v Agentuře pro ekologicky šetrné výrobky.

Modrý Anděl slaví 25 let
Nejstarší národní program označování ekologicky šetrných výrobků, německý Modrý Anděl (Blauer Engel), slaví letos 25 let od svého vzniku. Gratulujeme!

Na začátku roku 2004 udělil ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek označení Ekologicky šetrný výrobek třem novým produktům:
V kategorii výrobků Tekuté čistítí přípravky:
Známka č. 07-06 Balzamína, mýdlový čistící prostředek na nábytek
V kategorii výrobků Teplovodné kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 50kW:
Známka č. 11-26 Luna Blue, závěsný plynový kotel
Známka č. 11-27 Luna HT a Nuvola Ht, plynové kondenzační kotle

Česká republika bude snižovat emise skleníkových plynů
Snížení emisí hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele do roku 2020 o 30 % v porovnání s rokem 2000 – to je  nejdůležitější cíl Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu, který dnes schválila vláda. Celkové emise skleníkových plynů na obyvatele jsou v České republice totiž přibližně o 1/3 vyšší než v členských státech Evropské unie a v přepočtu na jednotku HDP jsou více než dvojnásobné. Skleníkové plyny  významně přispívají právě ke klimatickým změnám.
Pro snížení emisí skleníkových plynů je třeba především snížit energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 60 % až 70 % současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030; zavést ekologickou daňovou reformu, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 % v roce 2030, zvýšit podíl používání biopaliv na 5,75 % v roce 2010 a dosáhnout podílu 20 % používání všech alternativních paliv v dopravě v roce 2020.

Město Trhové Sviny vybuduje vlastní elektrárnu na biomasu o výkonu 600 kWh za 85 milionů korun. Na polovinu investice přispěje Státní fond životního prostředí, 30 % ceny město uhradí půjčkou. Jde o první obec v republice, která bude vyrábět vlastní elektřinu tímto způsobem.

Lepší obrázek o znečištění okolního životního prostředí si mohou nyní udělat občané EU. Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) minulý týden otevřely na internetu (www.eper.cec.eu.int) registr škodlivých látek, které unikají do vody a vzduchu. Seznam obsahuje detailní informace o znečištění pocházející od zhruba deseti tisíc velkých průmyslových podniků v zemích EU a Norska.
Unijní komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová soudí, že díky novému portálu budou lidé znát, jak je životní prostředí v jejich okolí znečištěné a budou tlačit na politiky a na průmysl, aby nepříznivou situaci změnili. Server může podle Komise a EEA sloužit i samotným podnikům, aby mohly porovnat situaci s konkurenty. A také vědcům, pojišťovnám i místním úřadům, aby našli efektivní řešení pro snížení znečišťování.

Vzorky krve 20 000 těhotných žen, odebrané v letech 1959 - 1966 v kalifornském Oaklandu, vedly k novému poznání o vzniku schizofrenie. Lidé s touto duševní chorobou, zvanou též rozštěpení osobnosti, trpí přeludy a ztrácejí kontakt s realitou. Jak na výročním zasedání Americké asociace pro povznesení vědy (AAAS) v Seattlu informoval Ezra Susser z Kolumbijské univerzity, jeho vědecký tým zjistil jasnou souvislost. Děti těch těhotných žen, jejichž krev obsahovala vyšší hladinu olova, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyvine schizofrenie. Olovo se do krve matek dostalo z benzínu a ovlivnilo zřejmě vývoj mozku nenarozeného dítěte. Dnes se ve vyspělých zemích olovnatý benzín nepoužívá. Vědci předpokládají, že jejich poznatky povedou k dalšímu výzkumu jiných vlivů životního prostředí na psychické zdraví lidí.

Zastupitelé Litomyšle na Svitavsku rozhodli o snížení poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu. Většina měst Pardubického kraje přitom roční poplatky i letos výrazně zvedla a například v Pardubicích se přiblížily maximální hranici 500 korun. Lidé za rok 2004 za svoz odpadu zaplatí 396 korun. Litomyšl je tak jediným větším městem v kraji, kde je tento poplatek nižší než 400 korun.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí