zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PRÁVNÍ PŘEDPISY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR

19.03.2004
Ovzduší
PRÁVNÍ PŘEDPISY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR
ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: MUDr. Eva Rychlíková, ředitelka OOO MŽP Praha

EDUKA,  Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4
pořádá seminář CH 2420
PRÁVNÍ PŘEDPISY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR

22.4.2003
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha, M.Horákové 109, Praha 6

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: MUDr. Eva Rychlíková, ředitelka OOO MŽP Praha

PROGRAM SEMINÁŘE: (čtvrtek, 22.4.2004)

8.30 –  9.00  Registrace účastníků, zahájení semináře

9.00 -  12.30
1. Zahájení, systém ochrany ovzduší v ČR, úvodní slovo k právním předpisům. Nové právní předpisy ochrany ovzduší.
2. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho novela.
3. Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu a jeho novela. 
4. Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu a její novela.
5. Ochrana ozónové vrstvy Země v ČR. Vyhláška č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země a její připravovaná  novelizace.
12.30 – 13.00  Přestávka
13.00 – 15.30  6. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování. Hodnocení a řízení kvality ovzduší a jeho novela.             
7. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a jeho novela.
8. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a jeho připravovaná novelizace.
9. Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a její novela.

15.30 – 16.00  Diskuse, dotazy, závěr semináře
PŘEDNÁŠEJÍ: MUDr. Eva Rychlíková, Mgr. Jana Kuželová, Ing. Pavel Jílek, Ing. Jarmila Dobiášová, RNDr. Jiří Dobiášovský, Mgr. Kateřina Polanská, RNDr. Barbora Cimbálníková, Ing. Miroslav Setnička a Ing. Michal Hovorka, všichni MŽP Praha.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 22.4.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha,M.Horákové 109, Praha 6
Doprava: Metrem trasa „A“ do stanice Hradčanská, nebo tramvají č. 1,8,18,25,26 do
stejné stanice
2. Poplatek za seminář činí: vložné  1 704,80 Kč 5% DPH 85,20 Kč =  1 790 Kč
3. Poplatek za kurs poukažte nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu): Ing. J. Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám.43,  Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol  2420, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení semináře, i v tomto  případě je však nutno poslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno  správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně „POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA SEMINÁŘ“.
5. Uzávěrka přihlášek na seminář  je dne 16.4.04. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné  přihlášky semináře zúčastnit, pošleme Vám doprovodné texty poštou, ale  poplatek vracet nebudeme. Na seminář je však možno vyslat náhradníka.
6. Změna programu vyhrazena.
7. Po předchozí domluvě umožníme firmám z oboru krátké reklamní vystoupení, popř. rozdání firemních materiálů.
8. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výraznou slevu vložného, takže budou hradit poplatek ve výši:    1000 Kč 5%DPH 50 Kč =  1 050 Kč
9. Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241 712 348, 602 362 581, FAX:02/41471966, E-mail: eduka@eduka.cz, Internet http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí