zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metoda MBÚ v POH krajů

23.03.2004
Odpady
Metoda MBÚ v POH krajů
POH ČR ukládá zpracovatelům krajských plánů splnit některé požadavky, které jdou nad rámec zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a nad rámec předpisů Evropské unie.
Nejzávažnějším z těchto požadavků je požadavek na 50 % materiálové využití KO v roce 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Splnění tohoto cíle klasickou separací a recyklací tak, jak je dnes chápána, je technicky, ekonomicky a následně sociálně prakticky vyloučené, neboť splnění pouze recyklačních kvót daných obalovým zákonem bude pro většinu obcí obtížné.

Navíc zde přistupuje požadavek na separaci a využívání BRKO vzniklých údržbou veřejných a zelených ploch, který již dnes není možno ukládat na skládky, ale doposud se pro něj nenašlo jiné uspokojivé řešení. S vědomím výše uvedených skutečností se zpracovatel POH Moravskoslezského a Olomouckého kraje, společnost FITE, a. s., snaží řešit tento problém poněkud netradičním způsobem, ale plně v souladu s POH ČR.

Jako východisko splnění 50 % materiálového využití KO do roku 2010 a současně i pro plnění podmínky postupného snižování ukládání BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) na skládky jsme zvolili metodu mechanicko-biologického třídění (MBT). Důležitým legislativním předpokladem pro uplatnění této metody je podmínka, že všechny KO vstupující do linky MBT budou považovány za materiálově využité. Tento předpoklad však zatím nebyl potvrzen Ministerstvem životního prostředí.

MBT je se střídavými úspěchy používána v zahraničí, ale výsledky není možné vzhledem k ekonomickým a jiným podmínkám bez korekcí aplikovat na podmínky dané v ČR. Proto jsme v POH MS kraje jako nezbytnou podmínku pro uplatnění MBT v praxi zvolili pilotní projekt - zkoušku v podmínkám ČR, která by potvrdila nebo vyvrátila environmentální a ekonomické předpoklady dané metody.

K tomu existuje v Ostravě výborná příležitost. Existuje dohoda s provozovatelem linky, že v případě zajištěného financování zkoušky, je možno danou zakonzervovanou linku pro výše uvedené účely zprovoznit.

Bylo by nerozumné investovat bezhlavě stamilionové a možná miliardové částky na výstavbu nových zařízení MBT bez získaných informací ohledně praktického fungování této metody v reálných podmínkách ČR. Na výše uvedené téma s návrhem konkrétního projektu bylo několikrát diskutováno s představiteli MŽP, ale k jeho odsouhlasení ze strany kompetentních pracovníků a následné realizaci zkoušky dosud nedošlo.

AUTOR: Ing. Radim Kovařík,
FITE, a. s.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí