zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky soutěže Energetický projekt 2003

18.03.2004
Obecné
Výsledky soutěže Energetický projekt 2003
Projekty, kterým bylo předáno ocenění v rámci galavečera veletrhu ECO CITY dne 11. března ve Sladkovského sále Obecního domu Praha

Program jednání poroty: Energetický projekt 2003

 

Dne 13.2. 2004 se uskutečnilo poslední zasedání poroty vedené Ing. Irenou Plockovou. Porota vyhodnotila všechny přihlášené projekty a vybrala vítězné, kterým bylo předáno ocenění v rámci galavečera veletrhu ECO CITY dne 11. března ve Sladkovského sále Obecního domu Praha.

 

Novinkou druhého ročníku bylo nad rámec kategorií zahrnutí prací vysokoškolských studentů, kteří si zaslouží také svoji pozornost. Nová kategorie byla vyhlášena v kooperaci se spol. ENVIROS, s.r.o., a to v rámci programu SAVE II Komise EU, kde je realizován projekt LOCOSOC.

 

 

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY

  

CENA ZA NEJLEPŠÍ ENERGETICKÝ PROJEKT 2003

V kategorii Rekonstrukce, modernizace a výstavba nízkoenergetických bytových domů

  • SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

za Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům pro město Sušice

 

Použité konstrukční a architektonické řešení domu vychází principů nízkoenergetického stavění. Velice kompaktní dispoziční řešení, vysoký tepelně technický standart konstrukcí obvodového pláště, střechy a okenních výplní ve vazbě na klimatické a ekonomické  podmínky České republiky se vzájemně umocňují v dosažené kvalitě udržitelného stavění. Mimořádný přínos projektu tkví v tom, že veřejnost má možnost si na opakovatelné stavbě ověřit použitelnost projektových postupů zohledňujících aspekty trvale udržitelného rozvoje společnosti.

 

  • Bytové družstvo Orlová

za realizaci komplexního zateplení 8 domů v Orlové včetně zasklení lodžií, zateplení střechy a modernizace výtahů

 

Jedná se o realizaci komplexního zateplení 8 klasických panelových bytových domů z 60-tých až 70-tých let. Součástí energetické renovace je i zasklení lodžií, což přináší využití tepelných zisků od oslunění. Součástí projektu je i modernizace výtahů, které dožívají provozně ale přestávají splňovat požadavky bezpečnosti. Podstatné je, že v soutěži byl prezentován sice jeden projekt, ale ve skutečnosti se jedná o systémový přístup bytového družstva k obnově jím spravovaného bytového fondu. Je nutné taky zdůraznit, že takovéto stavební činnosti přinášejí do regionu nová pracovní místa a zvýšená kvalita bydlení pomáhá stabilizovat zejména mladé lidi, kteří by jinak ve složitých podmínkách z hlediska pracovních příležitostí odcházeli pryč. 

 

V kategorii Realizovaná opatření ke snížení energetické náročnosti v průmyslu.

  • Plzeňská teplárenská, a.s.

za Zdroj chladu pro chlazení sladu

Nový zdroj chladu s absorpčními chladícími jednotkami byl instalován pro pokrytí zvýšeného požadavku na produkci chladu. Oceněné řešení je ukázkou zakomponování nové inovativní technologie, v daném případě trigenerace, do současného energetického hospodářství.

Vlastní absorpční chladící jednotky po produkci chladu spotřebovávají minimum elektrické energie a pracují s tepelnou energií, což znamená zlepšenou ekonomii celého provozu.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

V kategorii Rekonstrukce, modernizace nebo nové výstavby veřejných staveb vzdělávacího nebo sociálního charakteru

 

  • Kaláb-stavební firma s.r.o. ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

za Experimentální dům pro výzkum větrání

Tato stavba demonstruje rodinný dům, která se svými tepelně technickými vlastnostmi výrazně překračuje požadavky platných norem, je vybavena moderním hybridním větracím systémem a dalšími systémy pro úsporu energie při vytápění a větrání. Dům slouží široké odborné i laické veřejnosti jako ukázkový projekt implementace řízeného větrání v podmínkách ČR.

Hybridní větrací systém pro mírné klimatické pásmo byl vyvinut v rámci projektu 5. rámcového programu EU konsorciem nizozemských firem ve spolupráci s ústavem aplikovaného výzkumu TNO. Výsledky měření účinnosti větracího systému budou využity pro vysokoškolskou výuku a současně podpoří rozšíření této špičkové technologie v ČR.

 

  • SOŠ a SOU, Letovice

za Energetický systém SOŠ a SOU v Letovicích

 

SOŠ a SOU v Letovicích nahradili původní kotelnu novým energetickým zařízením, který se skládá z kotle na spalování biomasy a kogeneračních jednotek. Záložním tepelným zdrojem jsou kondenzační kotle. Nově rekonstruovaná kotelna dodává teplo do staré i nové budovy školy, domova mládeže a dalšími částmi komplexu školy. Současná realizace navazuje již na předchozí instalace solárních panelů pro přípravu teplé vody.

Porota ocenila hlavně výchovnou část projektu, kdy škola mládež praktickou ukázkou vede k pozitivnímu vnímání energeticky a ekologicky šetrných způsobů vytápění.

 

NEJLEPŠÍ STUDENTSKÁ PRÁCE Z ČESKÉ REPUBLIKY v rámci projektu LOCOSOC programu SAVE II Komise EU

Hrazenou studijní cestu do Holandska získává:

1. místo Dana Kupová

2. místo Věra Koláčná

Tyto projekty zahrnovaly prvky nízkoenergetického bydlení. Projekty byly velmi kvalitně  zpracovány jak po stránce stavebně-technické, tak i po stránce tepelně-technických parametrů budovy a její konečné energie potřebné pro vytápění objektů. Při projektu byly použity dřevěné konstrukce jako nosné prvky budovy.

 

Cenu v této kategorii předával pan Dr. Henk Kaan, Energy Research Centre of Netherlands a

Ing. Tomáš Vanický, konsultant, ENVIROS, s.r.o.

 

Ocenění převzali skleněné artefakty z umělecké hutě Galerie SKLO PETR. Jako výraz poděkování za účast a odbornou garanci byly oceněným a odborným garantům předány grafické listy od ak. mal. Václava Hartmanna.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí