zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

18.03.2004
Obecné
Krátce - různé

V rámci výzkumného programu, podporovaném Evropskou komisí, pokračuje výzkum katalytického odbourávání emisí, především z automobilového provozu. Katalyzátor, oxid titaničitý, má být součástí povrchu vozovky a okolních budov. Dosavadní testy v laboratoři v italském Ispra (laboratoř je součástí Joint Research Centre Evropské komise) dávají podle výzkumné zprávy ze 4. března slibné výsledky. Dobře dopadlo i poloprovozní testování, kdy bylo katalytickou vrstvou opatřeno 7000 m2 vozovky v italském Miláně.
Výzkum, který má v příštím roce vyústit v komerčně využitelné know-how, je součástí vyhlášení strategie EU snížit do roku 2010 koncentraci oxidů dusíku ve vzduchu pod 21 částic v miliardě.

MŽP PŘIPRAVUJE PLÁN PRO OBCHOD S EMISEMI SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Ministerstvo životního prostředí vyhotoví do konce dubna Národní alokační plán (NAP) pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Smyslem plánu je přidělit znečišťovatelům poukázky na emise, s nimiž budou moci následně obchodovat. Systém obchodování by měl v Evropě motivovat znečišťovatele ke snížení objemu zplodin a pomoci dosáhnout závazku snížení emise skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu. Současných 15 členů EU má národní plány vyhotovit do konce března, zbylých devět nových členských zemí stejně jako ČR do května. Systém obchodování s emisemi by měl v unii odstartovat v lednu.

Evropa v popředí při výzkumu alternativních zdrojů energie
Evropská komise zveřejnila stav realizace výzkumných programů v oblasti alternativních zdrojů energie, včetně energie solární, geotermální a přílivové. Světová spotřeba energie se v příštích 50 letech zdvojnásobí, přičemž Evropa je v současné době velmi závislá na cizích energetických zdrojích. EU si stanovila za cíl zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů z 6% na 12% v roce 2010.

V hornorakouském Welsu se nedávno konala Evropská konference o peletách. Akce se uskutečnila v rámci konferencí a seminářů pod názvem Světové dny obnovitelné energie.
Konference se zúčastnilo kolem šesti set lidí z více než 60 zemí světa.
Po dva dny se konaly přednášky, kdy přednášející většinou hovořili o zkušenostech s výrobou energie z biomasy v jejich zemi, popřípadě představovali nové přístupy a technologie. Z České republiky na konferenci přijelo na 30 účastníků, mezi nimi také zástupci Energy Centre České Budějovice.
Nejzajímavější přednášky měli účastníci z Rakouska, neboť tato země je na čelní pozici ve využívání obnovitelné energie v celosvětovém kontextu.
Konkrétně je možné jmenovat Horní Rakousy a tamní situaci ve spalování biomasy, jmenovitě pelet (pelety se vyrábějí lisováním z dřevního odpadu a patří mezi fytopaliva, paliva rostlinného původu). Mají několik výhod: jsou ekologicky obnovitelným zdrojem energie pro vytápění, mají vysokou výhřevnost a je možné je spalovat automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy

Prezident Václav Klaus na pondělním semináři Centra pro ekonomiku a politiku o trvale udržitelném rozvoji v roli profesora školil ministra životního prostředí Libora Ambrozka (KDU-ČSL).
Klaus se v diskusi na téma vyčerpatelnosti energetických zdrojů či ekologických daní nemohl smířit s některými Ambrozkovými formulacemi. Zjevně mu nepřišly hodné akademické diskuse. Klausovi vadil výraz o potřebách společnosti.
\"Žádný autor by toto slovo nepoužil. Myslím, že to je prázdná floskule, prázdná fráze,\" glosoval Ambrozkův příspěvek prezident. Každý autor by si podle něj musel \"useknout jazyk\", než aby takové slovo vyslovil.
Ambrozek také apeloval na promítnutí škod způsobených na životním prostředí do cen energií. Moderátoru Klausovi se zdál jako dávno překonaný výraz o \"vnitřní hodnotě přírody\". Naléhavým hlasem poprosil diskutující, aby přestali používat \"už dávno překonanou marxistickou teorii hodnoty, kterou se někdy před třiceti lety učili... že hodnota je něco přesného, daného\".

Vlašim O hodnotná území na Podblanicku o ploše kolem padesáti hektarů se starají členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).
\"Často se jedná o mokřady a podmáčené louky, které bychom chtěli obnovit tak, aby po desetiletích opět sloužily svému účelu,\" prozradil Pavel Pešout, vedoucí Podblanického ekocentra. Ochránci přírody v těchto lokalitách pořádají pravidelné jarní a podzimní brigády.
\"Na Jinošově jsme v poslední době likvidovali nevhodné dřeviny jako jsou vrby a topoly na březích rybníků, čistili jsme také břehy Blanice od náletů,\" říká Pešout. Území Jinošova je ve vlastnictví ČSOP, které jedná se sousedními majiteli pozemků o jejich možném pronájmu nebo odkoupení.
\"Naším záměrem je rybníky obnovit, proto jsme zadali projektovou dokumentaci a s obnovou rybníků bychom rádi začali v příštím roce,\" dodává Pavel Pešout. Po odstranění náletů a obnově rybníků a mokřadů by se přilehlé louky po čtyřiceti letech mohly začít opět pravidelně kosit.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí