zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komunální odpad - v Liberci stále živé téma

19.03.2004
Odpady
Komunální odpad - v Liberci stále živé téma
KOMUNÁLNÍ ODPAD, STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA

Systém nakládání s komunálními odpady je mezi občany stále živé téma. Svědčí o tom několik dotazů od občanů, které obdržel technický odbor Magistrátu města Liberec. Některé z těchto dotazů a odpovědi na ně dnes zveřejňujeme.

Kam odkládat komunální odpad ?
Běžný komunální odpad, který vzniká při činnosti fyzických osob, by měl být ukládán do sběrných nádob (popelnic nebo kontejnerů), které má každá nemovitost v Liberci přiděleny ve velikosti odpovídající počtu osob v nemovitosti přihlášených k poplatku. Na každou osobu je přistavena kapacita 30 litrů na týden. Sběrná nádoba je označena číslem popisným a orientačním nemovitosti a je na ní nalepen štítek se dnem vývozu.

V mnoha domácnostech jsou však nepotřebné věci, jichž se lidé pořebují zbavit, ale do kontejnerů nebo popelnic se nevejdou.
V tomto případě se jedná například o nábytek, domácí spotřebiče jako sporáky, ledničky, pračky, koberce a podobné předměty. Tyto věci lze odložit ve Sběrném dvoře odpadů v Máchově ulici v Liberci, který provozuje společnost .A.S.A. Liberec s.r.o. Provozní doba je v pondělí a ve středu od 7 do 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 15 hodin a v sobotu od 7 do 11 hodin. Občané z Liberce, kteří jsou přihlášeni k poplatku, zde po předložení občanského průkazu mohou tyto odpady odložit bezplatně. Lze také použít velkoobjemové kontejnery, které  se přistavují v rámci jarního a podzimního úklidu.

Při úklidu garáží a sklepů se najdou plechovky se starou barvou a vyjetý olej v kanystru. Ty do popelnic nepatří, kam s nimi?
Tyto věci patří do kategorie nebezpečných odpadů a neměly by být ukládány do směsného komunálního odpadu. Nebezpečné odpady jako barvy, oleje, zářivkové trubice, ředidla, kyseliny, hydroxidy, staré léky lze rovněž bezplatně odevzdat celoročně ve Sběrném dvoře odpadů. Pokud je tam nelze dopravit, je možné využít mobilní sběrnu nebezpečných odpadů, která 2x ročně projíždí Liberec po devíti trasách. Program svozu dostávají všechny domácnosti ve městě na letáku, program svozu nebezpečných odpadů je také otištěn ve Zpravodaji liberecké radnice.

Co se starými novinami a časopisy?
Starý papír je cennou druhotnou surovinou. Starý papír lze odevzdat do výkupen surovin, nebo můžete využít některé ze stanovišť separovaného sběru (180 míst v Liberci), kde mimo kontejneru na papír jsou i kontejnery na sklo a PET lahve. Tím, že se budou tyto tři složky komunálního odpadu separovat, sníží se domácnostem množství směsného komunálního odpadu a ve sběrné nádobě nebude scházet prostor pro odpad.

Jak si má počínat občan, když mu nevyvezou popelnici ?
Je nutné tuto skutečnost den následující po pravidelném svozovém dnu oznámit na svozovou společnost .A.S.A. Liberec s.r.o.
(tel. 485 151 806). Důvodů může být několik a pracovníci svozové společnosti je sdělí. Pokud nejste spokojeni, můžete kontaktovat pracovníky technického odboru, oddělení zeleně, odpadů a ekologické výchovy (tel.: 485 243 456, nebo 485 243 458).

Mnozí občané mají zahrádky, ale z důvodů jejich malé plochy nemohou zakládat kompost. Kam mají dát posekanou trávu, shrabané listí a podobný zelený odpad?
V Liberci již dva roky probíhá program sběru odpadů ze zeleně. Na jaře a na podzim jsou v některých lokalitách města přistavovány speciální velkoobjemové kontejnery pro sběr odpadů ze zeleně. Rovněž je možnost odpady ze zeleně odevzdat bezplatně ve Sběrném dvoře odpadů. I v tomto případě je zapotřebí prokázat se občanským průkazem, aby bylo možno ověřit, že dotyčná osoba je přihlášena v Liberci k poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady.

Je pravda, že po zavedení poplatku za komunální odpady se méně separuje?
V Liberci je poplatek zaveden již tři roky a v žádném případě nedošlo ke snížení množství sebraných surovin. Naopak v roce 2002 muselo dojít pro velký zájem o častější vyvážení papíru. Každoročně se v těchto letech zvyšovalo množství sebraných surovin o více než 50%. Jestliže se v roce 2000 sebralo 105 tun skla, v roce 2002 to již bylo 296 tun. Papíru bylo sebráno v roce 2000 141 tun a v roce 2002 pak 360 tun. PET lahví se v roce 2002 sebralo 80 tun.

Co všechno můžu zavézt do Sběrného dvora odpadů a co budu platit?
Do Sběrného dvora odpadů v Liberci mohou Liberečané přihlášení k poplatku na základě předložení osobního dokladu bezplatně odložit rozměrné komunální odpady, které se nevejdou do sběrných nádob, dále nebezpečné odpady, využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo a PET lahve) a dále odpady ze zeleně.
Jiné odpady, jako například stavební sutě jsou přijímány za poplatek dle ceníku. Odpady se zde váží. Služeb Sběrného dvora mohou také využívat podnikatelé, kteří zde mohou předat k odstranění odpady za poplatek. Těmto je pak vystaven doklad, který jim slouží pro evidenci odpadů, kterou jsou povinni vést.

Co je zapotřebí učinit, když nestačí objem přistavené popelnice ?
Je možné se obrátit na technický odbor, oddělení zeleně, odpadů a ekologické výchovy, kde pracovníci prověří, zda je k danému domu přistavena sběrná nádoba o objemu odpovídajícím počtu přihlášených osob. Často se ale stává, že v domech bydlí více osob, než kolik jich je přihlášeno k poplatku.
V tomto případě by měl vlastník domu oslovit nepřihlášené osoby a vyzvat je k přihlášení, aby k domu mohla být přistavena větší sběrná nádoba. Za čistotu v okolí sběrných nádob totiž odpovídá vlastník domu.
Dalším řešením je také separování papíru, skla a PET lahví, které tvoří značnou část komunálního odpadu. Informace podají pracovníci technického odboru, oddělení zeleně, odpadů a ekologické výchovy na tel.č. 485 243 456, nebo 485 243 458.
Kolik máme v Liberci kontejnerů na separovaný sběr? V Liberci máme v současné době 180 stanovišť na sběr využitelných složek komunálního odpadu – skla, papíru a PET lahví. Jde o kontejnery o objemu 1 100 litrů, barevně odlišené od kontejnerů na směsný komunální odpad.  

(rz)
ZDROJ:www.liberec.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí