zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pardubické separační dvory

26.03.2004
Odpady
Pardubické separační dvory

Separační dvory

    Separační dvory jsou zařízení sloužící pardubickým občanům k bezplatnému odložení odpadu, který nelze uložit do běžných odpadových nádob. Dále je zde možno odložit odpad vytříděný z běžného domovního odpadu, který lze dále zpracovat, jako druhotnou surovinu (sklo, plasty, papír). Separační dvory pro tříděný odpad na území města Pardubic provozují Služby města Pardubic ve spolupráci s magistrátem.
    V separačních dvorech mohou občané v průběhu celého roku po předložení dokladu o úhradě poplatku za svoz domovního odpadu nebo předložení průkazu totožnosti zdarma odložit tyto druhy vytříděného odpadu do celkového objemu 200 litrů od občana za týden: sklo, plasty, kov a papír (pro lepší úložnost deformujte PET lahve), ostatní objemný odpad (starý nábytek, matrace, koberce, pračky…), kompostovatelný odpad (zeleň ze zahrádek, listí, větve a další dřevěný odpad), stavební a demoliční odpad (čistá stavební suť do 300 kg za měsíc, do stavební sutě nepatří eternit, plastové hmoty, novodurové trubky, kabely, železo, papír, dřevo a komunální odpad), olověné akumulátory, suché galvanické články, pneumatiky (z osobních automobilů bez disků), chladničky, mrazničky a televizory. Nebezpečný odpad (baterie, chemikálie, barvy) přijímají jen separační dvory Dražkovice a Hůrka.

Provoz separačních dvorů:

DRAŽKOVICE (areál SmP) pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 6.30 - 15.00 (nebezp.odpad) středa 6.30 - 17.00
HURKA (areál SmP): úterý, čtvrtek 13.00 - 17.00 (nebezp. odpad) sobota 8.00 - 11.00
NEMOŠICE (areál SmP): úterý, čtvrtek 13.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
PARDUBIČKY (Průmyslová): úterý, čtvrtek 13.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
ROSICE (J. K. Tyla): pondělí, středa 13.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
OHRAZENICE (Pohránovská): pondělí, středa 13.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
SVÍTKOV (za areálem Plynostavu): pondělí, středa 14.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
 
    Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad charakteru běžného komunálního odpadu z domácností, který nebude přijímán. Pro podnikatelské subjekty nabízíme možnost odevzdat odpad za úplatu v areálu SmP na překládací stanici v Dražkovicích. Rozmístění sběrných dvorů v rámci teritoria města, není nijak spádově závazné (s místem bydliště) a lze jejich služeb využívat dle potřeb občanů. Další informace o provozu separačních dvorů poskytnou Služby města Pardubic, tel. 040/6260835 , 0606 612403, odbor životního prostředí magistrátu, tel. 040/6859196.                (ožp)

ZDROJ: Magistrát města Pardubice

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí