zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Myslivost a státní podpora

25.03.2004
Les
Myslivost a státní podpora

Hospodaření v lese, stejně jako zemědělství, má nejen ekonomický význam, ale také mnoho dalších, tzv. mimoprodukčních funkcí, díky kterým jsou krajina a přírodní ekosystémy udržovány v co nejlepším možném stavu.

Aby byly zajištěny i tyto mimoprodukční funkce, které nepřinášejí významné finanční příjmy a naopak je jejich zajišťování spíše ztrátové, musí stát tyto činnosti podporovat. V současné době se to děje zejména prostřednictvím dotací. Tradiční kolo žádostí a boje o dotace se opět roztočilo po Novém roce, kdy nastoupila nová pravidla pro hospodaření se státními prostředky pro rok 2004, která jsou významně ovlivněna plánovaným vstupem do Evropské unie. Nejdůležitějším příspěvkem, který se týká myslivosti, je podpora mysliveckého hospodaření, kde stát podporuje vybrané činnosti prostřednictvím finančních příspěvků nebo služeb.

Pro letošní rok se téměř nic nezměnilo a jak sazby, tak předměty příspěvků zůstaly stejné. Ve vybraných činnostech mysliveckého hospodaření tak jsou stále zahrnuty dotace na: podporu ohrožených druhů zvěře, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, zlepšování životního prostředí zvěře, použití dravců v ochraně rostlin, zdolávání nákaz v chovech zvěře.

Samostatný příspěvek je určen pro chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. Výše popsané příspěvky poskytuje ministerstvo zemědělství s výjimkou pozemků, které se nacházejí v národních parcích a jejich ochranných pásmech, kde je nahrazeno ministerstvem životního prostředí a ve vojenských újezdech pak dotace poskytuje ministerstvo obrany. Většina pozemků tedy spadá do působnosti ministerstva zemědělství. To rozděluje příspěvky prostřednictvím podacích míst, kterými jsou v letošním roce příslušné krajské úřady, do jejichž územní působnosti honitba spadá. Protože finančních prostředků je méně než potřeb žadatelů, jsou vytvářeny pořadníky pro projednání. Do těch jsou žádosti zapisovány až po odstranění všech nedostatků. Úředníci po podání žádosti zkontrolují správnost a úplnost potřebných údajů a při zjištění nedostatků dostane žadatel 30 kalendářních dní pro jejich doplnění. Pokud to nestihne, je jeho žádost zamítnuta. Rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí příspěvku je oznámeno písemnou formou. A to i přesto, že pro rozhodování o přiznání příspěvku neplatí standardní, obecné postupy podle správního řádu. Pokud však není žádosti vyhověno a je zamítnuta, musí být žadateli písemně sdělen důvod zamítnutí. Příspěvek se také neposkytuje v momentě, kdy je jeho výše menší než 1000 Kč. Pravidla pro poskytování příspěvků jsou k dostání v tištěné podobě na všech příslušných krajských úřadech, příslušných ministerstvech a také na jejich internetových stránkách, tedy www.mze.cz.

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí