zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bakterie čistí půdu na bývalém letišti PETR KINŠT

26.03.2004
Geologie
Bakterie čistí půdu na bývalém letišti PETR KINŠT
Žatec - Rozsáhlou kontaminaci půdy na místě bývalého vojenského letiště u Žatce likvidují odborníci pomocí bakterií. Metodu tzv. biodegradace objevili v 60. letech minulého století vědci v USA a od roku 1990 byla několikrát úspěšně použita i v Česku. Pomocí biodegradace odborníci vyčistili desítky lokalit a dekontaminovali stovky tisíc tun zemin a kalů.
Metoda využívající procesy biodegradace byla použita i v druhé polovině 90. let v případě likvidace ekologické havárie u Rané, kde se zloději navrtali do produktovodu, ze kterého kradli benzín. \"Základním principem metody biodegradace je schopnost určitých bakteriálních kmenů využívat daného kontaminantu, v případě žateckého letiště je to letecké palivo kerosin, jako zdroje uhlíku a energie v oxidačních procesech. Ekologicky nežádoucí uhlovodíky, v případě kerosinu jsou to především alkany alifatické i rozvětvené, cykloalkany, aromatické uhlovodíky a alkylderiváty cykloalkanů a aromatických uhlovodíků, jsou přeměněny standardními metabolickými drahami přes několik mezistupňů až na oxid uhličitý a vodu,\" vysvětlil Ing. Jan Vaněk, vedoucí divize sanační ekologické projekty společnosti Dekonta, která likvidovala havárii u Rané a nyní i na žateckém letišti.
Na rozsáhlé znečištění žateckého vojenského letiště se přišlo v 80. letech, kdy se prováděly průzkumy kolem těchto areálů v tehdejším Československu.
Letiště v té době používala už značně opotřebované technologie z padesátých let. V případě žatecké základny průzkum potvrdil únik paliva nejen z podzemních nádrží, ale zejména i z přečerpávacích zařízení a rozvodného potrubí. Ropnými produkty bylo znečištěno přes tři sta tisíc krychlových metrů zeminy na ploše kolem šesti hektarů. Náklady na sanaci území, kde vzniká průmyslová zóna Triangle, se vyšplhají ke 120 milionům korun.
Současná sanace na letišti probíhá asi takto: stroje v minulých měsících vytěžily kontaminovanou půdu a převezly ji na bývalou dva a půl kilometru dlouhou a 80 metrů širokou přistávací a vzletovou dráhu. Na ní nyní probíhá samotná dekontaminace zeminy metodou biodegradace. \"Procesy přirozené biodegradace, které samovolně probíhají na kontaminovaných lokalitách, jsou bez vnějších zásahů velmi pomalé. Vhodným technologickým postupem se tyto samovolně probíhající procesy velice urychlí. Proto se do kontaminované zeminy aplikují bakteriální preparáty a dochází ke kultivaci materiálu, jeho zvlhčování a minerálnímu obohacování,\" sdělil Ing. Vaněk. Během několika měsíců bude zemina dekontaminována a z přistávací plochy se v polovině tohoto roku převeze zpět na odtěžená místa. Takto, tzv. metodou biodegradace on site, bude vyčištěno zhruba 200 tisíc tun zeminy.
\"Sanace území bude ale probíhat ještě pět let. Některá zamořená místa, například pod silnicí I/7 Praha Chomutov nejdou odtěžit, a budou se dekontaminovat na místě. To ale nebude ničemu bránit, třeba výstavbě nového závodu případného investora,\" řekl Ing. Jan Sixta, CSc., vedoucí odboru hospodářské strategie kraje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do konce roku 2008 se bude čistit neodtěžená zemina, která má nadlimitní obsah ropných látek, a podzemní voda. K tomu se využije metoda biodegradace in situ (v místě). Metoda je principiálně shodná se způsobem on site s tím rozdílem, že bakteriální suspenze a další aditiva jsou aplikovány přímo do země. \"Současně probíhá v lokalitě tzv. hydraulické sanace, tj. sanační čerpání podzemní vody z přibližně 30 vrtů, které jsou umístěny jako ochranná bariéra napříč směru přirozeného proudění podzemní vody vně areálu průmyslové zóny podél silnice Praha Chomutov. Čerpaná voda prochází sanačními stanicemi, kde je zbavována volné fáze ropných látek a následně kontaminantu v rozpuštěné formě. Po vyčištění je vypouštěna na čistírnu odpadních vod nebo zpětně zasakována,\" dodal Ing. Vaněk. Bariéra vyrostla podél silnice v první polovině 90.let a v souvislosti s chystanou stavbou rychlostní komunikace Praha Chomutov bude obdobná bariéra čítající 30 hydrogeologických vrtů vybudována rovnoběžně se současnou ve vzdálenosti zhruba 80 metrů severním směrem.
Zdroj: 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí